Antibiyotik re eteleme ko ullar
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Antibiyotik Reçeteleme Koşulları. Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ ozlutevfik@yahoo.com Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı. Çıkar Çakışması Beyanı. Kongre, Toplantı Sponsorluğu GSK, Novartis, Pfizer, AstraZeneca

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lamont


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Antibiyotik re eteleme ko ullar

Antibiyotik Reçeteleme Koşulları

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

ozlutevfik@yahoo.com

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi

KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı


Kar ak mas beyan
Çıkar Çakışması Beyanı

 • Kongre, Toplantı Sponsorluğu

  • GSK, Novartis, Pfizer, AstraZeneca

 • Konuşma, eğitim Honoraryum

  • AstraZeneca, Bilim, Chiesi, Pfizer, Boehringer, Novartis

 • Danışmanlık

  • Pfizer, AstraZeneca

 • Bilimsel Proje

  • Abdi İbrahim, AstraZeneca,

 • Siyasi (İktidar, muhalefet)

  • Parti Üyeliği YOK, Bürokratik Görev YOK


Doz k s tlamas
Doz kısıtlaması

 • Bir reçetede bir kutu

  • Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), ampisilin (kombine preparatlar hariç), amoksisilin (kombine preparatlar hariç), fenoksimetilpenisilin, eritromisin, klindamisin, sülfonamid ve trimetoprim kombinasyonları 10 günlük doz miktarında reçete edilebiliyor.


Sgk antibiyotik k s tlamalar
SGK Antibiyotik Kısıtlamaları

 • KY : Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

 • UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 • K-AB (Kültür - Antibiyogram) : Bu antibiyotikler ayaktan hastalara kullanıldığında kültür antibiyogram sonucu reçeteye eklenerek mikroorganizma duyarlılığının gösterilmesi gerekir.


Levo moksi gemi floksasin telitromisin
Levo/Moksi/Gemi-floksasin; telitromisin

 • K-AB (Pnömonide KY, diğer endikasyonlarında, siprofloksasin, ofloksasin ve co-trimoksazole dirençli olduğunu gösteren kültür sonucuna göre kullanılır


Antibiyotik re eteleme ko ullar
A–72

 • Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

 • Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir

 • A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.


Antibiyotik re eteleme ko ullar
EHU

 • Enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

 • Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

 • Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir


Y ld zl ehu
Yıldızlı EHU

 • EHU*: Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

 • EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.


Ehu veya 3 basamakta hematoloji onkoloji veya g s hastal klar uzman hekimi

Piperasilin-Tazobaktam

Tikarsilin Klavulanat

Sefoperazon-Sulbaktam

Sefepim

İmipenem

Meropenem

Ertapenem

Doripenem

Tigecycline

İsepamisin

Vankomisin

Teikoplanin

Kolistimetat

Sodyum fucidat enjektabl formu

EHU veya 3. basamakta hematoloji, onkoloji veya göğüs hastalıkları uzman hekimi


Apat ayaktan parenteral antibiyotik tedavisi
APAT: Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi

 • Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.

 • APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

  • a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

  • b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY


Do ru antibiyotik kullan m
Doğru antibiyotik kullanımı

 • Gereksiz antibiyotik kullanılmaması

 • Kılavuzlara uygun ampirik ve profilaktik antibiyotik seçimi

 • Laboratuarın uygun kullanımı

 • Direnç profilinin izlenmesi ve buna uygun antibiyotik politikaları

 • De eskalasyon, rotasyon, kısıtlama

 • Optimal doz, kombinasyon ve kullanım süresi

 • Ardışık tedavi

Akalın E. ANKEM Dergisi 2009; 23 (Ek 2): 157-61.

IDSA. Clin Infect Dis 2007; 44(2):159-77.


K s tlama
Kısıtlama

 • Tanıya göre (ICD-10)

 • Tanı yöntemine göre (antibiyogram, vb)

 • Tanı tedavi rehberlerine göre

 • Kurum verilerine göre (surveyans)

 • Fiyatına göre (sigorta paket kapsamı)

 • Hangi hekim reçete edecek ona göre ????


Can al c soru
Can alıcı soru

 • Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ASYE’nin (pnömoni, KOAH atağı, enfekte bronşektazi, ampiyem, vb) tedavisinde Göğüs Hastalıkları uzmanlarından daha yetkin, bilgili ve deneyimli midirler?


Zaman bask s
Zaman baskısı

 • Pnömoni olgularında antibiyotiğe ilk 4 saat içinde başlanması mortaliteyi azaltmaktadır

  Houck PM, et al. Arch Intern Med 2004; 164:637-44.


Hasta g venli i
Hasta Güvenliği

 • Ülkemizde hekim başvurularının ve hastaneye yatışların en önemli bir sebebi olan ASYE olgularının tedavisinin, sınırlı sayıda enfeksiyon hastalıkları uzmanının onayına bağlı hale getirilmesi, hasta güvenliği açısından tehlikeli bir yaklaşımdır

  • Her zaman ulaşma mümkün olmuyor

  • Gecikme oluyor

  • Sürtüşmeler oluyor


Evdeki hesap ar ya uymuyor
Evdeki hesap çarşıya uymuyor

 • EHU kapsamında antibiyoterapi planlanan olguları –nadir istisnalar dışında- eğitim hastanelerinde enfeksiyon uzmanları değil, asistanlar görüp, konsültasyon notu düşmektedir.

 • II. Basamak hastanelerde bu konsültasyonlar kağıt/otomasyon üzerinden yapılmakta ve hekim-hekim ilişkilerine göre tercihler onaylanmakta veya geri çevrilmektedir


Amaca hizmet etmiyor
Amaca hizmet etmiyor

 • Türkiye’de antibiyotik kullanımı, “tanımlanmış günlük doz” ölçütü dikkate alındığında, 2001 yılına göre 2006 yılında 2 kattan fazla artmıştır (EHU başlangıcı 2003)


Davul kimdeyse tokmak onda
Davul kimdeyse tokmak onda

 • Hasta iyileşmediğinde veya daha kötüsü kaybedildiğinde, hastayı yatıran hekim mi, yoksa müdavi hekimin yazdığı ilacı onaylamayıp tedaviyi değiştiren hekim mi, hasta yakınlarına ve yasaya karşı hesap verecek?


Neriler
Öneriler

 • Tanı-Tedavi Rehberlerine uygun endikasyona göre bir geri ödeme politikası uygulanmalıdır

 • Klavuzlara uygun olmayan reçeteler sorgulanmalıdır


Neriler1
Öneriler

 • Geri ödeme kurumu, hastanın sağlığına, yaşamına etki edecek kararları hekime bırakmalı, hekimin mesleki yetkisini sınırlandırmamalıdır

 • Yetkinlik alanları, yeterlilik kurullarının ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışmalarıyla belirlenmelidir.


Neriler2
Öneriler

 • Tıp fakülteleri, uzmanlık dernekleri ve yeterlilik kurulları, hekimlerin antibiyotik kullanımı konusunda doğru alışkanlıklar geliştirmeleri için gereken ve etkin çalışmalar gerçekleştirmelidir


Neriler3
Öneriler

 • Geri ödeme kurumunun misyonu: maliyetleri azaltmak değil; sigortaladığı hastasının sağlığına en kısa zamanda, en güvenli ve konforlu biçimde kavuşmasını sağlamaktır


Te ekk rler

Teşekkürler…

ozlutevfik@yahoo.com