foreldreunders kelsen 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foreldreundersøkelsen 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foreldreundersøkelsen 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Foreldreundersøkelsen 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

Foreldreundersøkelsen 2011. Austrått skole Svar 174 av 309= 56,31% ( Nasj : 29,16%, Rogaland: 26,97%, Sandnes 29,7%). Informasjon til og fra skolen a) Skolen informerer oss om barnets utvikling. Informasjon til og fra skolen b) Vi informerer skolen om barnets utvikling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Foreldreundersøkelsen 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foreldreunders kelsen 2011

Foreldreundersøkelsen 2011

Austrått skole

Svar 174 av 309= 56,31%

(Nasj: 29,16%, Rogaland: 26,97%, Sandnes 29,7%)

slide5
Dialog og medvirkningb) Interessen som lærerne viser for mine synspunkter om barnets læring og utvikling.
dialog og medvirkning c hvor ofte du f r anledning til diskutere undervisningsm tene med l rerne
Dialog og medvirkningc) Hvor ofte du får anledning til å diskutere undervisningsmåtene med lærerne.
slide12
Støtte fra foreldreb) Jeg får veiledning fra skolen om hvordan vi kan hjelpe barnet vårt med skolegangen
slide13
Støtte fra foreldrec) vi snakker med barnet vårt flere ganger ukentlig om hvordan det trives på skolen
slide15
Utviklingssamtalenb)utviklingssamtalene har preg av samtale mellom kontaktlærer og oss som foreldre
slide16
Utviklingssamtalenc) Jeg blir enige med kontaktlæreren om hvordan barnet vårt skal følges opp når det gjelder læring og utvikling.
slide17
Utviklingssamtalend) Lærerne følger opp de avtaler og beslutninger som er fattet i utviklingssamtalene
utviklingssamtalen e jeg f lger opp de avtaler og beslutninger som er fattet i utviklingssamtalene
Utviklingssamtalene) Jeg følger opp de avtaler og beslutninger som er fattet i utviklingssamtalene
slide19
Trivsel, læring og utviklingVårt barn får i alle fag tilrettelagt opplæring i tråd med egne evner og forutsetninger
l ringsforholdene p skolen b l rerne stiller krav og forventninger til v rt barns arbeidsinnsats
Læringsforholdene på skolen b) Lærerne stiller krav og forventninger til vårt barns arbeidsinnsats
l ringsforholdene p skolen d v rt barn f r den hjelpen det trenger fra l rerne til skolearbeidet
Læringsforholdene på skolen d) vårt barn får den hjelpen det trenger fra lærerne til skolearbeidet
l ringsforholdene p skolen e m ten l rerne tilrettelegger for l ring p fungerer bra for barnet v rt
Læringsforholdene på skolen e) Måten lærerne tilrettelegger for læring på fungerer bra for barnet vårt
l ringsforholdene p skolen f arbeidsoppgavene som barnet v rt f r p skolen er for lite utfordrende
Læringsforholdene på skolen f) Arbeidsoppgavene som barnet vårt får på skolen, er for lite utfordrende