innbyggerunders kelsen 2013 innbyggerdel grafikkrapport telemark n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Telemark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Telemark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 173

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Telemark - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Telemark. Innhold. 1. Om undersøkelsen. Om undersøkelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Telemark' - clara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om unders kelsen1
Om undersøkelsen
 • Målet med innbyggerundersøkelsen er å innhente kunnskap om hvor fornøyde innbyggerne og brukerne er med det offentlige velferdstilbudet. Undersøkelsen skal gi politikere og regjering, departementer og etater, fylkeskommuner og kommuner oversikt og kunnskap de kan bruke både i planlegging og prioritering av kvalitets- og utviklingsarbeid i virksomhetene. Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester.
 • Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no (se innbyggerundersøkelsen).
 • Undersøkelsen i 2012-13 er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Difi.
 • Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 18 år eller eldre. 30 000 tilfeldig utvalgte nordmenn fikk tilsendt spørreskjema. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett (innlogging med brukernavn og passord). Feltarbeidet er gjennomført i perioden september 2012 – februar 2013. Utvalget for undersøkelsen (adresselistene) er hentet fra folkeregisteret.
 • Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-100 der 0 tilsvarer -3 og 100 tilsvarer +3.
 • Aktuell målgruppe for denne rapporten: Telemark
 • Antall gjennomførte intervju med aktuell målgruppe (for denne rapporten): 409
 • Prosjektleder i Difi: John Nonseid
 • E-post: john.nonseid@difi.no.
 • Prosjektnummer i TNS Gallup: 12100287 /13100001
 • Konsulent i TNS Gallup: Thomas Karterud
 • E-post: thomas.karterud@tns-gallup.no
bo i kommunen1
Å boikommunen
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark
bo i kommunen natur og milj
Å boikommunen: Naturogmiljø
 • Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår
 • er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen natur og milj1
Å boikommunen: Naturogmiljø

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen kultur og idrett
Å boikommunen: Kultur ogidrett
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 890461
bo i kommunen kultur og idrett1
Å boikommunen: Kultur ogidrett
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129989
bo i kommunen kultur og idrett2
Å boikommunen: Kultur ogidrett

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129989
bo i kommunen kultur og idrett3
Å boikommunen: Kultur ogidrett

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129989
bo i kommunen handel og service
Å boikommunen: Handel og service
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128904
bo i kommunen handel og service1
Å boikommunen: Handel og service

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128904
bo i kommunen arbeid og utdanning
Å bo i kommunen: Arbeid og utdanning
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130303
bo i kommunen arbeid og utdanning1
Å boikommunen: Arbeidogutdanning

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130303
bo i kommunen samferdsel
Å bo i kommunen: Samferdsel
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131601
bo i kommunen samferdsel1
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131601
bo i kommunen s amferdsel
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131601
bo i kommunen samferdsel2
Å boikommunen: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131601
bo i kommunen renovasjon
Å bo i kommunen: Renovasjon
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131070
bo i kommunen renovasjon1
Å boikommunen: Renovasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131070
bo i kommunen oppvekst
Å bo i kommunen: Oppvekst
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130910
bo i kommunen oppvekst1
Å boikommunen: Oppvekst

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130910
bo i kommunen pleie og omsorg
Å bo i kommunen: Pleie og omsorg
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131242
bo i kommunen pleie og omsorg1
Å boikommunen: Pleieogomsorg

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131242
bo i kommunen fastlege og legevakt
Å bo i kommunen: Fastlege og legevakt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130291
bo i kommunen fastlege og legevakt1
Å boikommunen: Fastlege og legevakt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130291
bo i kommunen trygghet
Å bo i kommunen: Trygghet
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygt, 51-70 delvis trygt, 71-80 trygt, 81-100 svært trygt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132853
bo i kommunen trygghet1
Å boikommunen: Trygghet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132853
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen
Å bo i kommunen: Informasjon og service fra kommunen
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller vanskelig, 51-70 delvis lett, 71-80 lett, 81-100 svært lett.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131806
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen1
Å boikommunen: Informasjon og service fra kommunen

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131806
bo i kommunen informasjon og service fra kommunen2
Å boikommunen: Informasjon og service fra kommunen

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131806
bo i kommunen kommunen alt i alt
Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
bo i kommunen kommunen alt i alt1
Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
slide36

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
slide37

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
slide38

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
slide39

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
slide40

Å bo i kommunen: Kommunen alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132575
kommunens tjenester
Kommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132123
kommunens tjenester1
Kommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132123
kommunens tjenester2
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 3790312
kommunens tjenester3
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132123
kommunens tjenester4
Kommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132123
fylkeskommunens tjenester
Fylkeskommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131297
slide48

Fylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131297
kommunens og fylkeskommunens tjenester
Kommunensogfylkeskommunenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132098
slide50

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132098
slide51

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132098
slide52

Kommunensogfylkeskommunenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132098
kommunepolitikerne
Kommunepolitikerne
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128300
slide55

Kommunepolitikerne

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128300
slide56

Kommunepolitikerne

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128300
slide57

Politisk deltakelse

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128800
slide58

Partipreferanser

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 127962
slide59

Bo i kommunen om 3 år

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129414
slide60

Tilhørighet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129023
bo i norge1
Å boi Norge
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130340
slide63

Å boi Norge

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130340
slide64

Å boi Norge

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130340
bo i norge2
Å boi Norge
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark
bo i norge trygghet for trygderettigheter
Å boi Norge: Trygghet for trygderettigheter
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller utrygg, 51-70 delvis trygg, 71-80 trygg, 81-100 svært trygg.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130202
bo i norge trygghet for trygderettigheter1
Å boi Norge: Trygghet for trygderettigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130202
bo i norge samferdsel
Å boi Norge: Samferdsel
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129953
bo i norge samferdsel1
Å boi Norge: Samferdsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129953
bo i norge sikkerhet
Å boi Norge: Sikkerhet
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129855
bo i norge sikkerhet1
Å boi Norge: Sikkerhet

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129855
bo i norge myndighetens h ndtering og forebygging av ulykker og katastrofer
Å boi Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129335
bo i norge myndighetens h ndtering og forebygging av ulykker og katastrofer1
Å boi Norge: Myndighetens håndtering og forebygging av ulykker og katastrofer

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129335
slide74

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131158
slide75
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter, personvern, strålefare og medisiner

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131158
slide76

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge.

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131439
slide77
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: minoriteter, integrering, likestilling, funksjonshemmede, barn og unge.

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131439
slide78

Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132090
slide79
Å bo i Norge - myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kriminalitet, korrupsjon, trygghet, og ulovlig innførsel

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132090
slide80

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning.

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131658
slide81
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: ressursforvaltning, energiforsyning og forurensning.

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131658
slide82

Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130707
bo i norge myndighetenes ivaretakelse av oppgaver kulturminner og naturforvaltning
Å bo i Norge - Myndighetenes ivaretakelse av oppgaver: kulturminner og naturforvaltning

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130707
bo i norge korrupsjon
Å boi Norge: Korrupsjon
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128573
bo i norge korrupsjon1
Å boi Norge: Korrupsjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100. En høy skår tilsier at man tror at korrupsjon finner sted, mens en lav skår tilsier at man ikke tror at korrupsjon finner sted.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128573
slide86

Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130786
bo i norge selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon
Å bo i Norge: Selvbetjeningsløsninger, innsyn og kommunikasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130786
bo i norge alt i alt
Å boi Norge: Alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt1
Å boi Norge: Alt i alt
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt2
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt3
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt4
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt5
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
bo i norge alt i alt6
Å boi Norge: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 133587
statens tjenester1
Statenstjenester
 • Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår
 • er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester2
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester3
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester4
Statenstjenester
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller dårlig, 51-70 delvis godt, 71-80 godt, 81-100 svært godt.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester5
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester6
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester7
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester8
Statenstjenester

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131640
statens tjenester alt i alt
Statenstjenester: Alt i alt
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. «Innbyggernes inntrykk totalt» er en indeks eller gjennomsnittet av de tre spørsmålene om tilfredshet alt i alt, om å oppfylle forventninger, og om nærhet til ideal.
 • Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131808
statens tjenester alt i alt1
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131808
statens tjenester alt i alt2
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131808
statens tjenester alt i alt3
Statenstjenester: Alt i alt

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131808
politikerne p stortinget
PolitikernepåStortinget
 • Figuren viser totalskår pr. temaområde på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 lav/nøytral, 51-70 middels, 71-80 høy, 81-100 svært høy.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131050
politikerne p stortinget1
Politikerne påStortinget

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131050
politikerne p stortinget2
Politikerne på Stortinget

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131050
p virke stortinget
Påvirke Stortinget
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128768
kontakt og informasjon fra stortinget
KontaktoginformasjonfraStortinget
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131804
politisk interesse
Politisk interesse

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 127004
slide115

Partipreferanser

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130998
slide117

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
slide118

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
slide119

Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller uenig, 51-70 delvis enig, 71-80 enig, 81-100 helt enig.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige1
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
holdninger til det offentlige p stander om det offentlige2
Holdninger til det offentlige: Påstander om det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128472
holdninger til det offentlige1
Holdninger til det offentlige

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 127105
slide124

Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller liten tillit, 51-70 noe tillit, 71-80 stor tillit, 81-100 svært stor tillit.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129038
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129038
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter1
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129038
holdninger til det offentlige tillit til offentlige myndigheter2
Holdninger til det offentlige: Tillit til offentlige myndigheter

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent og skår på 0-100 skala.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 129038
erfaring med offentlige tjenester1
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester2
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester3
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester4
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester5
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester6
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester7
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester8
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester9
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester10
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester11
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester12
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester13
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester14
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
erfaring med offentlige tjenester15
Erfaring med offentlige tjenester
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
klager og diskriminering1
Klager og diskriminering
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128734
klager og diskriminering2
Klager og diskriminering
 • Figuren viser frekvensfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 126552
digitalisering
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132594
digitalisering1
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
digitalisering2
Digitalisering
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131148
digitalisering selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon
Digitalisering: Selvbetjeningsløsninger, innsynogkommunikasjon
 • Figuren viser gjennomsnittsskår på en skala fra 0 til 100. Anbefalt tolkning av skår er: 0-50 nøytral eller misfornøyd, 51-70 delvis fornøyd, 71-80 fornøyd, 81-100 svært fornøyd.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130786
digitalisering selvbetjeningsl sninger innsyn og kommunikasjon1
Digitalisering: Selvbetjeningsløsninger, innsynogkommunikasjon

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130786
bakgrunn1
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 131535
bakgrunn2
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132580
bakgrunn3
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132133
bakgrunn4
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132909
bakgrunn5
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 130298
bakgrunn6
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
bakgrunn7
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 118518
bakgrunn8
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
bakgrunn9
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 124519
bakgrunn10
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128300
bakgrunn11
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 128590
bakgrunn12
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 16937
bakgrunn13
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 123827
bakgrunn14
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 120827
bakgrunn15
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 121028
bakgrunn16
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 127553
bakgrunn17
Bakgrunn

Skår 0-100

Hele landet

 • Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-100.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132594
bakgrunn18
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 132661
bakgrunn19
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064
bakgrunn20
Bakgrunn
 • Figuren viser svarfordelingen i prosent.
 • Filtrering/ målgruppe: Telemark Populasjonsstørrelse: 134064