slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Volop kansen energieopslag in de bodem!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Volop kansen energieopslag in de bodem! - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Volop kansen energieopslag in de bodem!. Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies Smart Energy Mix KIVI /NIRIA 12 oktober 2006. Inhoud presentatie. Intro systemen met WKO en warmtepompen Kenmerken en varianten open bronsystemen Kwaliteitsfactoren bronsystemen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Volop kansen energieopslag in de bodem!' - lalasa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Volop kansen energieopslag in de bodem!

Ir. Henk Broekhuizen MBA, Installect Advies

Smart Energy Mix KIVI /NIRIA

12 oktober 2006

slide2

Inhoud presentatie

 • Intro systemen met WKO en warmtepompen
 • Kenmerken en varianten open bronsystemen
 • Kwaliteitsfactoren bronsystemen
 • Kwaliteitsaspecten inpassing warmtepompen
 • Kostenoptimalisatie
 • Marktbenadering
 • Conclusies
slide3

Duurzaam micro/macro

Minimale emissie

(CO2 reductie etc.)

Comfort

tegen minimale kosten

Elektra

verlichting

Warmte-pomp

Materialen

Windmolens

Afval (water)

Gas

Luchtbe-handeling

Sanitair

Brandbe-strijding

Koude-opslag

Kenmerken:

 • Min. Input

Max. selfsupporting

 • Minimale emissie &

afval lokaal

 • Onafhankelijk, flexibel

bedrijfszeker

 • Lifecycle benadering

Water

slide6

Doubletsysteem opslag

 • Afstand tussen bronnen
 • Grondwaterstroming
 • Positionering
slide7

Monobron GeoThermic

 • ww in grondwater
 • geen drukhoud
 • minder pompenergie
 • flowkering in grondwater
 • regelbaarheid
 • standaardconcept
slide8

Kwaliteitsaspecten 1

 • Type en wijze van boren (roterende zuiglift)
 • Goede bemonstering van de bodemopbouw
 • Ongewenste menging voorkomen (kans op verstopping)
 • Goed “ontwikkelen” van de bron
slide12

Risico bronverstopping

Bronverstopping door roest- en/of permanente slibafzetting

slide14

Kwaliteitsaspecten 2

 • Realistisch uitgangspunt watertemperaturen bron

(robuustheid systeem en realistische inschatting

besparing)

 • Garanties eisen op boring (NVOE-garantie)

(ontwerp en uitvoering) 5 jaar all-in

 • Systeem robuust maken voor diverse bedrijfssituaties (niet alleen onder min/max condities)
 • Goede regelbaarheid bronsysteem (volgen belasting)
 • Gestandaardiseerde aanpak, bewezen concepten
slide15

warmtelevering

50-40°C

4

Afstemming bron-wp

400 kW

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

100 kWe

Warmte in verdamper

3

COP warmte = 400/100= 4

300 kW

warmtewisselaar

12°C

6°C

3

Brondebiet = 300/(4,2*6)= 11,9 l/s

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater

slide16

warmtelevering

35-25°CLagere temperatuur dus betere COP

6

Afstemming bron-wp

480 kWe Er kan meer warmte geleverd worden

Maar waar komt dat dan vandaan?

Warmte uit condensor

warmtepomp

1

Elektriciteit

80 kWe

Warmte in verdamper

5

COP warmte = 480/80= 6

400 kW De bron moet extra warmte gaan leveren

Kan dat? Meer debiet of grotere delta T!

warmtewisselaar

Brondebiet = 400/(4,2*6)= 15,9 l/s

12°C

6°C als hoger debiet mogelijk is !

5

4°C bij idem debiet 11,9 l/s

Delta T = 400/(4,2*11,9)= 8 K

12 - 8 = 4°C

Dat is kritisch!

warm

koud

Koudeopslag

in grondwater

slide17

Conclusie COP WP en bronontwerp

 • Bij ontwerp brondebiet op “hoge” condensortemperatuur
 • Bij lagere temperatuur betere COP; dan meer energie uit de bron nodig.
 • Dit kan door meer brondebiet en of grotere delta T
 • Als WP te lage uittrede krijgt, kan deze in storing gaan.
 • Dit tegengaan door toch hogere temp te maken of

vermogen van de wp aan condensorkant terug te nemen.

Voorkom in storing vallen!

slide18

Kostenoptimalisatie, vergroten haalbaarheid!

 • Proefboring alleen als het echt nodig is
 • Streven naar laag brondebiet (grote delta T in ontwerp)
 • Gelijk debiet zomer/winter, nuttig koelen/verwarmen
 • Hoogwaardige inzet bron, goedkopere opties voor piek

(? Monovalent warmtepompsysteem)

 • Extra inzet bron voor andere functies
 • Garanties op systeem, borging aftersales (monitoring)
slide20

Maximaliseer gebruik “duur”zaam systeem

Conventioneel Duurzaam koelmachine bron/WP als KM cv-ketel warmtepomp sprinklertank voorraad in brongebruik drinkwater water uit bronseparate energiestromen uitwisselen energiestromen

slide21

Energieopslag visie

Conventionele koelmachine

Vervanging door energieopslag is:

 • Duurzame koeling
 • Duurzame verwarming
 • Sprinklervoeding
 • Bluswaterlevering
 • Bedrijfswaterlevering

Conventionele sprinklervoorraadtank

inzet bronnen voor sprinkler voorbeeld jaarbeurs utrecht

sprinkler onderstation

Gebouwinstallatiekoeling

sprinkler

gebouwinstallatie

warmteuitwisseling

spuiafsluiter

maaiveld

ca. 1 mtr.

injectieklep

grondwaterstand

ca. 50 mtr.

ca. 15 mtr.

bronpomp

incl. toerengeregelde

motor

SP 3

SP 2

SP 1

Warmebronnen

ca. 16°C

Koudebronnen

ca. 8°C

Inzet bronnen voor sprinklervoorbeeld Jaarbeurs Utrecht
 • energieopslag (doubletsysteem) met sprinkler
 • opslagsysteem max. 750 m3/h water verplaatsing ( 7.000 kW koeling)

3 koude en 6 warme pompen (bronnen)

 • sprinklerwater 240 m3/h bij 720 kPa op maaiveld

3 van de 6 warme pompen (bronnen)

slide23

GeoThermic met sprinkler

GeoThermic met sprinkler bij

Camping Sport de Wit te Schijndel

Project met Unica

slide24

Status brontechniek voor sprinkler

 • Combi bron-sprinkler nog geen koud kunstje
 • Geen goede kwaliteitsnormen bronsystemen voor sprinkler
 • Discussie over betrouwbaarheid
 • Normen in ontwikkeling (Installect, adviseurs, brandweer R’dam)
 • Risico: toepassing bronnen voor sprinkler zonder goede normen
 • Grote potentie door optimalisatie kosten (i.c.m WKO)
slide25

Marktbenadering

 • Energieopslag (duurzame systemen) als product
 • Zorgen bij klant wegnemen; garantie en nazorg bieden
 • Standaardisatie, systeemconcepten specifieke doelgroepen
 • Kostenreductie en optimalisatie (multifunctionele inzet)
 • Kennisverspreiding
slide26

Energiedienst met

standaardconcepten

Duurzame energielevering

zonder zorgen

Geïntegreerde

realisatie van

duurzame

verwarming

koeling

en

luchtbehandeling

verse lucht

klimaat- en

procescomfort

koeling

verwarming

slide27

Financier

(af)betaling

Levering koude/warmte

Energiedienst of installateur

Eindgebruiker

Instandhoudingeis en betaling

Levering c.q. betaling systeem en onderhoud

Levering c.q. betaling elektra

Toeleverancier systeem + onderhoud

Energiebedrijf

slide28

Conclusies

 • Gegarandeerde (eind)prestatie eisen (over jaren) NVOE
 • Optimalisatie brondebiet en maximaal gebruik bron
 • Goede afstemming bron-opwekking-afgifte
 • Warmte en koude nuttig gebruiken
 • Standaardisatie in ontwerp en uitvoering
 • Standaardconcepten voor diverse branches.
 • Committment van een team!