slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eric Goyvaerts François Verspagen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eric Goyvaerts François Verspagen

play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Eric Goyvaerts François Verspagen - PowerPoint PPT Presentation

sven
366 Views
Download Presentation

Eric Goyvaerts François Verspagen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eric Goyvaerts François Verspagen 17.1 De bodem 17.2 Afzettingsbodems 17.3 Verweringsbodems 17.4 Bodemkaart België 17.5 De mens misbruikt de bodem 17 Het bovenste deel van de aardkorst

 2. Blz. 67 Meridiaan 1 17.1 De bodem = bovenste deel van de aardkorst waarin de planten kunnen groeien bodem ondergrond

 3. Blz. 67 Meridiaan 1 17.1 De bodem bovenste deel van de bodem is donker gekleurd. Dit is bodem HUMUS Ontstaat uit organische bestanddelen (dode planten en dieren) ondergrond Bevat voedingsstoffen voor de planten

 4. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Van ergens anders aangevoerd door:  zee  rivier  wind

 5. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Het zijn of waren losse / vaste gesteenten Ze liggen  in lagen

 6. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Afdrukken of versteende resten van planten en dieren:  fossielen

 7. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Soort gelaagdheid? Kies uit: horizontaal, gebroken, geplooid Geplooid Horizontaal Gebroken 17.4 17.5 17.6

 8. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Zandsteen Zand Losse gesteenten in een afzettingsbodem kunnen zo worden samengedrukt dat vaste gesteenten ontstaan.

 9. Blz. 67 Meridiaan 1 17.2 Afzettingsbodems Zandsteen Zand Kleischalie Klei

 10. 17.2 Afzettingsbodems Blz. 67 Meridiaan 1 Eeklo Boom Ronse klei zand zandleem leem verweringsbodem Ten noorden / zuiden van Samber en Maas BOOM ALS VOORBEELD Natte zandleem Droog zand / lemig zand Nat zand / lemig zand

 11. Blz. 68 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Ontstaan ter plaatse door  VERWERING van het moedergesteente VERWERING= Zand Zandsteen  afbreken van gesteenten onder invloed van het weer Klei Kleischalie

 12. Blz. 68 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Duid aan: verweringsbodem, moedergesteente verweringsbodem Onder een dikke / dunne bovenste laag zien we een laag met veel moedergesteente  stukken steen 17.7 Verweringsbodem

 13. Blz. 29 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Een verweringsbodem is wel / niet geschikt voor landbouw omdat hij dun / dik is, los / stenig is en ook doorlatend / weinig doorlatend. Water en wind kunnen het verweerde materiaal elders afzetten.

 14. Blz. 68 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Gesteenten kunnen verweren door: temperatuur Gesteente barst en brokkelt af 17.9 Door hoge temperaturen zetten gesteenten uit Door lage temperaturen krimpen gesteenten in

 15. Blz. 68 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Gesteenten kunnen verweren door: wind Schuurt zachtere gesteenten weg 17.10

 16. Blz. 68 Meridiaan 1 17.3 Verweringsbodems Gesteenten kunnen verweren door: plantengroei Wortels dringen in barsten en duwen die open terwijl ze in de breedte groeien 17.11

 17. 17.3 Verweringsbodems Blz. 68 Meridiaan 1 klei zand zandleem leem verweringsbodem Ten noorden / zuiden van Samber en Maas Voorbeelden: stenig leemgronden met bijmenging van kleisteen en zandsteen of kalksteen

 18. OPDRACHT 17.1 Blz. 69 Meridiaan 1 C 2 A 1 3 E 4 B 5 D klei zand zandleem leem verweringsbodem o

 19. OPDRACHT 17.1 Blz. 69 Meridiaan 1 Vergelijk de bodemkaart met de kaart van de ondergrond. De bodem wordt duidelijk gevormd of beïnvloed door de gesteenten in de ondergrond.

 20. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 De bodem wordt blootgelegd door Overbegrazing, 18.1

 21. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 De bodem wordt blootgelegd door Overbegrazing, brandbouw (ontbossing) 18.2 18.1

 22. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 wind De bodem wordt blootgelegd door  winderosie 144

 23. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 De bodem wordt weggespoeld door  regenwater

 24. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 Zon, regen en wind zorgen ervoor dat de bodem verstuift en wegspoelt.  BODEMEROSIE  Wereldwijd probleem  ¾ van alle landbouwgronden

 25. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 Hoe geploegd? Er is van boven naar beneden geploegd. Regenwater stroomt traag /snel omlaag. Wat gebeurt er met de bodem?  Die wordt weggespoeld

 26. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 Oplossing: Contourploegen = ploegen met de hoogtelijnen mee.

 27. 17.5. De mens misbruikt de bodem Blz. 70 Meridiaan 1 Landbouw op steile hellingen door:  terrasbouw  contouraanplanting

 28. Bovenste deel van de aardkorst 17 • De bodem is het bovenste deel van de aardkorst waarin • de planten kunnen groeien. • 2. Afzettingsbodems bestaan uit gesteenten die door wind, • zee of rivieren zijn aangevoerd. Deze bodems zijn • gelaagd. • 3. We vinden afzettingsbodems met losse gesteenten ten • noorden van Samber en Maas. • 4. Vaste gesteenten kunnen verbrokkelen onder invloed • van weerelementen (zon, regen, wind en vorst). • Dit noemen we verwering.

 29. Bovenste deel van de aardkorst 17 5. Verweringsbodems zijn dun, stenig en weinig geschikt voor de landbouw. 6. We vinden verweringsbodems ten zuiden van Samber en Maas. 7. Bodemerosie is het wegspoelen of verstuiven van de vruchtbare bodemlaag, wordt veroorzaakt door ontbossing, overbegrazing of verkeerd ploegen.