slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Благоевград, 18 ноември 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Благоевград, 18 ноември 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Благоевград, 18 ноември 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие” 2007 CB16IPO007-2009-1-12 IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Благоевград, 18 ноември 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Бизнес сътрудничество

Благоевград, 18 ноември 2011

slide2

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Въпроси за дискусия:
 • Защо бизнесът в трансграничен регион да си сътрудничи?
 • Какви са предимствата?
 • Какви са пречките за сътрудничество?
 • Какви конкретни стъпки може да се предприемат?
 • Кой може да помогне да се изгради и развива сътрудничеството?
slide3

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Форми на сътрудничество
 • Търговско
 • Финансово
 • Формални и неформални мрежи
 • Партньорства
slide4

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Форми на сътрудничество

Търговско сътрудничество

 • Сдружение на износители.
 • Сътрудничество в областта на маркетинга.
 • Съвместно купуване.
 • Групи по икономически интереси.
 • Сътрудничество за доставки.
 • Споразумения за дистрибуция.

Франчайз:

Договор за търговия, с който се въвежда търговска отстъпка със споразумение за изключително право и с правото и задължението на франчайзополучателя да използва търговските марки и търговските методи на франчайзодателя.

Временни съвместни предприятия:

Специални консорциуми за извършване на конкретна работа, услуга или доставка.

Други видове търговско сътрудничество: съвместна промоция, съвместни пазарни проучвания, съвместно създаване на мрежи за продажби, обмен на търговска информация, сътрудничество в извършването на след продажбени услуги и др.

slide5

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Форми на сътрудничество

Финансово сътрудничество

 • Смесени предприятия.
 • Рисков капитал - включва притежаване на дял от акционерния капитал на дружество или участие под формата на заем, чието погасяване е свързано с бъдещите печалби.
 • Изкупуване чрез кредит (или поглъщане, финансирано със заем).
 • Финансови посредници: Те обхващат различни видове сътрудничество между публични и частни дружества, публични органи, банки и др., с оглед подкрепяне на нови проекти. Тази подкрепа е под формата на акционерно участие в дружество, предоставяне на рисков капитал или просто улесняване на достъпа до кредит чрез предоставяне на гаранции.
slide6

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Форми на сътрудничество

Институционализирани мрежи за сътрудничество

 • Трансгранични бизнес асоциации: например смесени търговско-промишлени палати и камари.
 • Трансгранични инкубатори и технологични паркове - обикновено партньорства, които предоставят необходимата бизнес среда и услуги.
 • Международни бизнес организации, работещи на регионален принцип.
slide7

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Форми на сътрудничество

Неформални мрежи за сътрудничество:

 • Партньорски мрежи за споделяне на информация и опит
 • Социални професионални мрежи
 • Партньорства за решаване на конкретен проблем или използване на потенциал
slide8

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Примери на успешни трансгранични бизнес партньорства

Смесени предприятия

Гърция – България: производствено предприятие Пиринтекс:

 • Дялово разпределение 80:20 при възникването
 • Използване на предимствата и на двете страни в трансграничния регион: локализиране в по-благоприятна бизнес среда; по-ниски производствени разходи; трансфер на опит, технологии и финансиране от по-напредналата страна, персонал от двете страни на границата
 • Сега е най-голямото и успешно предприятие в Югозападна България
slide9

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Примери на успешни трансгранични бизнес партньорства

Консорциуми:

Обикновено се формират и обединяват материални, финансови и човешки ресурси и опит за получаване и изпълнение на големи обществени поръчки

Традиционно фирми от Гърция–България– Италия или Гърция-България

slide10

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Примери на успешни трансгранични бизнес партньорства

Трансгранични инкубатори и технопаркове:

 • Технопол Естония и обединение Baltic Dynamics за иновации на Естония, Латвия и Литваwww.tehnopol.ee/en/bd2011/Baltic-Dynamics
 • Бизнес инкубатор Полярна звезда, Мурманск, Русия – Норвегия http://polarstar.barentsnova.com/
 • Международен инкубатор – Германия

www.adlershof.de/gruender-zentren/?L=2

slide11

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Примери на успешни трансгранични бизнес партньорства

Трансграничносътрудничество между асоциации и организации:

 • Съвместни изложения и панаири
 • Съвместни форуми
 • Съвместни бизнес сайтове и портали
 • Съвместни проекти
 • Съвместни бизнес инициативи

Бизнес Информационен и Консултански Център - Сандански е добър пример

www.southwest-business.com

slide12

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Примери на успешни трансгранични бизнес партньорства

Неформални трансгранични мрежи за сътрудничество:

Например за устойчив туризъм: България – Гърция и България - Македония

 • Съвместно разработване на туристически продукти
 • Съвместни туристически маршрути
 • Съвместен маркетинг
 • Съвместни бизнес форуми, обмен и обучения

Изградените мрежи и партньорства на Бизнес инкубатор-Гоце Делчев

www.bi-gd.org/tgs/

slide13

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Идеалното трансгранично партньорство
slide14

Проект: ”Трансгранично бизнес сътрудничество за устойчиво икономическо развитие”2007CB16IPO007-2009-1-12IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански

ул.Скопие 5, П.К. 50, 2800 Сандански, България

Т.: 0746/30549, Ф: 0746/32403

office@bicc-sandanski.org,

www.bicc-sandanski.org

Центар за Развој наИсточен Плански Регион

Ванчо Прке 119, 2 кат

2000 Штип, Македонија

Т.: +389 32 386 408, Ф: +389 32 386 409

eastregion@rdc.mk

www.rdc.mk/eastregion

Този документ се издава с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България,

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2007-2013, Инструмент за предприсъединителна помощ, CCI Number 2007CB16IPO007”.

Отговорност за изложените в него възглединоси единствено Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански.

Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на Европейската комисия.