slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
Download Presentation

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas - PowerPoint PPT Presentation

laken
822 Views
Download Presentation

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas • Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi • Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) • Dick Delbro 2009

 2. Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) • Allmänt: Akuta eller kroniska hepatiter. Ofta förstadium med feber, matleda, muskelvärk. Sedan icterisk fas (gulsotfas). Efter genomgången hepatit ofta långvarig trötthet. • Ingen alkohol under sjukdomstiden!

 3. 1. Virushepatiter (forts.):Hepatit A (”skaldjurshepatit”) • Fekal-oral smittspridning. Sjukdomsförlopp på ca. 3 månader. Läker ut fullständigt. • Vaccination. Om ovaccinerad person exponeras: immunglobulin.

 4. 1. Virushepatiter (forts.):Hepatit B • Mycket utbredd i 3:e världen. Blodburen smitta eller via sexuella kontakter. • När leverenzymerna inte normaliserats på 6 månader kan man räkna med att sjukdomen gått över i kronisk fas. Denna är oftast symtomlös men risk för smitta. I vissa går går den kroniska fasen över i cirrhos (skrumplever p.g.a. bindvävsinlagring), med risk för utveckling av levercancer. • Vaccination.

 5. 1. Virushepatiter (forts.):Hepatit C • Framförallt blodburen smitta i västvärlden. • Den akuta hepatiten kan ibland vara nästan omärklig. Upp till 50% läker ut, men resten går över i kronisk fas, med ca. 30% som utvecklar cirrhos. Behandling: Antiviral terapi. Inget vaccin.

 6. Leversjukdomar. 2. Leversvikt • Leversvikt: Upphörd leverfunktion, (med bl.a. levercoma [medvetslöshet p.g.a. toxisk påverkan på CNS], koagulationsrubbningar, infektionskänslighet, metabola störningar) p.g.a. läkemedelspåverkan (paracetamol), virushepatiter, svampförgiftning.

 7. Leversjukdomar. 3. Alkoholleverskada • Alkoholleverskada: Åratals överkonsumtion leder till leverförfettning (steatos; symtomlöst). Kan följas av a. alkoholhepatit (immun-reaktion) med gulsot, eller b. levercirrhos.

 8. Normal leverFettlever

 9. Normal leverhistologi

 10. Fettlever

 11. Fettlever

 12. Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar • Kolestas: Försvårat gallflöde (utanför levern: Extrahepatiskt eller inne i levern Intrahepatiskt hinder). • Extrahepatisk kolestas: Orsak: Gallsten, inflammatoriska förträngningar i gallgången, cancer i gallgång eller bukspottskörtel. Symtom: Smärta, klåda, gulsot, fettmalabsorption. Diagnos: Datortomografi.

 13. Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Gallstenssjukdomen: Orsak: Obalans i gallans sammansättning med kristallinisering av kolesterol (= stenbildning). 20-30% av befolkningen har gallsten! Symtom: Stenanfall (koliksmärtor, illamående-kräkningar som utlöses av fet mat).

 14. Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Komplikationer: Kolecystit (gallblåseinflammation, ger feber, buksmärtor, risk för perforation med bukhinneinflammation); gallblåsecancer.

 15. Akut kolecystit

 16. Kronisk kolecystit med gallsten och gallblåsetumör

 17. Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) • Intrahepatisk kolestas: =Förträngning av intrahepatiska gallgångar, ledande till försämrat gallflöde. Orsaker: Kroniska inflammatoriska (ofta autoimmuna) tillstånd; graviditetskolestas (övergående); läkemedelsutlöst (t. ex. östrogen); gallsten.

 18. Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Symtom vid intrahepatisk kolestas: Icterus, klåda, kolangitattacker (inflammation i gallgångarna: Feber, buksmärtor), bristsymtom. Komplikationer till intrahepatisk kolestas: Cirrhos, gallgångscancer.

 19. Leversjukdomar. 5. Levercirrhos • Levercirros: Långvarig sjukdom i själva levervävnaden (oftast alkohol eller hepatit C) eller kolestatisk sjukdom, kan ge upphov till bindvävsomvandling av levervävnaden (cirrhos), med hög risk för komplikationer (levercancer, hjärnskada, ven-åderbråck i matstrupen med blödningar). Symtom: Beroende på komplikationer. Diagnos: Biopsi.

 20. Levercirrhos

 21. Leversjukdomar. 6. Maligna tumörer i lever och gallvägar - Primär levercancer: Relativt ovanligt; komplikation till kronisk hepatit B eller C eller till cirros av annan anledning. • Metastaser: Vanligt vid ventrikelcancer, coloncancer, lungcancer. • Gallblåsecancer, gallgångscancer: Ovanligt. • Symtom vid dessa olika tumörtyper: Icterus, buksmärtor.

 22. Metastaserande coloncancer

 23. Pankreassjukdomar.1. Akut pankreatit • Akut pankreatit: Inaktiva pankreas-enzymer aktiveras redan i pankreas och angriper körtelvävnaden, oftast vid alkoholmissbruk, men även vid gallstenssjukdom.Mycket svåra buksmärtor.

 24. Akut pankreatit

 25. Normal pankreashistologi

 26. Akut pankreatit

 27. Pankreassjukdomar.2. Kronisk pankreatit • Kronisk pankreatit – pankreas-insufficiens: Orsak: Upprepade attacker av akut pankreatit, eller smygande kronisk form (i bägge fallen gallstenssjukdom, alkoholmissbruk).Symtom: Buksmärtor efter måltid, fettmalabsorption, viktminskning, diabetes mellitus. Diagnos: Datortomografi.

 28. Kronisk pankreatit

 29. Kronisk pankreatit

 30. Pankreassjukdomar.3. Pankreascancer • Drabbar äldre människor (10/100 000). Ger buksmärtor, avmagring.Diagnos: Datortomografi.

 31. Pankreascancer