dysleksi og dyskalkuli n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DYSLEKSI OG DYSKALKULI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DYSLEKSI OG DYSKALKULI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

DYSLEKSI OG DYSKALKULI - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

DYSLEKSI OG DYSKALKULI. En liten prese n tasjon av: #NAVN#. Hvem er Dysleksi Norge ?. Interesseorganisasjon for alle med lese -, skrive og mattevansker Opprettet i 1976 som NILS ( N orsk I nteresseorganisasjon for L ese - og S krivehemmede )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DYSLEKSI OG DYSKALKULI' - laken


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dysleksi og dyskalkuli

DYSLEKSI OG DYSKALKULI

En liten presentasjon av:

#NAVN#

hvem er dysleksi norge
HvemerDysleksiNorge?
 • Interesseorganisasjon for alle med lese-, skriveogmattevansker
 • Oppretteti 1976 som NILS

(NorskInteresseorganisasjon for Lese- ogSkrivehemmede)

 • Harnesten 7000 medlemmer, 45 lokallag
 • Medlemskapkoster 250,- iåret + 50 for husstandsmedlemmer
dysleksi
DYSLEKSI
 • Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske
 • Omtrent 5 % har dysleksi
 • Omtrent 20 % har generelle lesevansker

Dysleksi Norge arbeider for alle med lese- og skrivevansker!

Generelle lese- og skrivevansker kan bl.a skyldes:

Konsentrasjonsvansker

Dårlig opplæring

Sosiale forhold osv…

all unders kelsen fra 2005
ALL-undersøkelsenfra 2005:

EgilGabrielsen, førsteamanuensisvedUniversitetet I Stavanger

dyskalkuli
Dyskalkuli
 • DysleksiNorge jobber også med dyskalkuli
 • Dyskalkulierikke like kjentsomdysleksi
 • Matteangstomtales en del
 • 6 av 10 eleverpåungdomsskolenharmatteangst
hva er
HVA ER…
 • …dysleksi:Deter en fonologiskvanske. Elever med dysleksiharproblemer med lydeneispråket, ogoftearbeidsminne.
 • …dyskalkuli: Det er en slags forstyrrelse i samspillet mellom elevens måte å lære på, elevens evner og anlegg, og innholdet i matteopplæringen.
kjennetegn
KJENNETEGN…
 • …påskrivevansker:
 • Dobbelt konsonant (man = mann, forberredt = forberedt)
 • Bokstavene bytter plass (klarte = klatre, starks = straks)
 • Sammensatte ord (motor sykkel = motorsykkel)
 • Bokstaver utelates i ord (væreser = værelser, midt = mitt)
 • Ordet skrives lydrett (domme = dumme, gjærne = gjerne)
kjennetegn1
KJENNETEGN…
 • …pålesevansker:
 • Problemer med å lese høyt
 • Det tar lang tid å lese
 • Linjene eller bokstavene kan ”hoppe” på papiret
 • Det er vanskelig å lese tekst på TV eller kinoDet er vanskelig å lese håndskrift (også sin egen)
 • Det er vanskelig å forstå eller uttale lange ord
 • Det er lettere å forstå en tekst som andre leser høyt enn om man leser den selv
kjennetegn2
KJENNETEGN…
 • …påmattevansker:
 • Mangler metoder for å pluss, minus gange og dele.
 • Gjør ofte feil når du leser, skriver og pugger tall. Er sjelden klar over feilene selv!
 • Samme type feil med bokstaver er sjeldne.
 • Glemmer fort det du har lært
 • Dårlig steds- og retningssans – og tid!
 • Problemer med å følge resultatene i sport og spill
tilpasset oppl ring
Tilpasset opplæring
 • Læreren må ha kunnskap
 • Alle kan lære!
 • Læringsstiler
 • Bruke forskjellige metoder
 • Spesialundervisning
lekser
LEKSER
 • Skole-hjem samarbeid
 • Egen plan for lekser i ferdighetene man har vanske i!
 • Mestring
 • Kontroll over egen læresituasjon!
hjelpemidler
Hjelpemidler
 • Hvilke finnes?
 • Opplæring i hjelpemidler
 • Hvordan bli god i hjelpemidler
 • Kompenserende!
 • Selvstendighet
noen nyttige hjemmesider
Noen nyttige hjemmesider
 • www.dysleksinorge.no
 • www.dyskalkuli.net
 • www.matematikk.org
 • www.statped.no
 • www.lovdata.no
 • www.barneombudet.no