halvannenlinjetjeneste p storetveit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Halvannenlinjetjeneste på Storetveit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Halvannenlinjetjeneste på Storetveit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Halvannenlinjetjeneste på Storetveit - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Halvannenlinjetjeneste på Storetveit. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Jo Kåre Herfjord, overlege. Storetveit – hva er det?. Et sykehjem i Fana bydel En spesialavdeling (19 plasser) Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Haukeland og Haraldsplass

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Halvannenlinjetjeneste på Storetveit' - laith-lopez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
halvannenlinjetjeneste p storetveit

Halvannenlinjetjeneste på Storetveit

Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Jo Kåre Herfjord, overlege

storetveit hva er det
Storetveit – hva er det?
 • Et sykehjem i Fana bydel
 • En spesialavdeling (19 plasser)
 • Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Haukeland og Haraldsplass
 • Første og eneste sykehjem i Norge med godkjenning for indremedisin og geriatri
bakgrunn
Bakgrunn

Sykehusene:

 • økende antall gamle pasienter
 • korridorpasienter
 • må skrives fort ut (for fort?)
 • reinnleggelser (unødvendige?)

Kommunen:

 • må ta seg av dårlige pasienter (for dårlige?)
 • kommer hjem fra sykehuset på kort varsel (for kort?)

Pasienten:

 • ingen tenker helhet
 • kasteball i systemet
slide4

Hjemmet

Sykehuset

- Hva kan vi gjøre for denne pasienten?

- Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten?

Et oppbevaringssted

Hjem? Sykehjem?

slide6

Spesialisthelsetjeneste

?

Primærhelsetjeneste

slide7

Haukeland universitetssykehus Haraldsplass diakonale sykehus

Storetveit sykehjem, spesialisert beh.avdeling

Bergen kommune

planlegningsfasen
Planlegningsfasen
 • Tanker om ”halvannenlinje- tjeneste” fra 1999
 • Konkrete planer fra 2002
 • Utredning 2003-2004
 • Prosjektgruppe 2005
 • Oppstart september 2005
samarbeidsavtale
Samarbeidsavtale

(Egenandel)

Haraldsplass

Bergen kommune

Helse Bergen

slide10

geriatrisk sengepost

medisinsk sengepost

rehab. post

19-sengers sykehjemspost

”spesialisert behandlingsavdeling”

pasientflyt
Pasientflyt

Hjemme-boende pasient

Akutt innleggelse på sykehus

Overføring til Storetveit innen 72 (96) t

akutt innsettende sykdom

diagnostikk / avklaring, starte behandling

videre utredning og behandling, mobilisering, tilrettelegging av hjemmesit.

slide12

Hjemmebaserte omsorgstjenester

Kommunen har et differensiert behandlingstilbud

Behandling på Storetveit

Sykehjemsplass rehabilitering

Sykehjemsplass pleie/avlastning

spesialisert behandlingsavdeling
19-sengers post,

11 enerom

Faglært personale, økt

sykepleierbemanning

Bedre utstyrt (oksygen,

forstøver, iv. utstyr)

Leger tilstede man-fre

Labprøver man-fre

Rtg. ved Haraldsplass

Andre u.s i samarb. med sykehus/spesialist

Fysioterapeut

Spesialisert behandlingsavdeling
vi kan gj re de enkle tingene
Vi kan gjøre de enkle tingene
 • Enkel diagnostikk og utredning
 • Enkel infeksjonsbehandling
 • Enkel KOLS-behandling
 • Enkel hjertsviktbehandling
 • Innstilling på Marevan
 • Smertebehandling og mobilisering
 • Pleie og omsorg
to behandlingsperspektiv
To behandlingsperspektiv:
 • ”samme som…”
  • vanlig medisinsk behandling for ulike tilstander
  • ernæring, mobilisering, fysioterapi…
 • ”i tillegg til…”
  • helhetlig vurdering av funksjonsnivå og hjelpebehov
  • vurdering av hjemmesituasjon, tilrettelegging
  • vurdering av kognitiv funksjon/demens
  • gjennomgang av medikamenter
slide18

Sykdom ”A”

Sykdom ”D”

Sykdom ”B”

Sykdom ”E”

Sykdom ”C”

Sykdom ”F”

Nedsatt funksjonsnivå ”G”

Nedsatt funksjonsnivå ”H”

slide19

Sykdom ”A”

Sykdom ”D”

Sykdom ”B”

Sykdom ”E”

Sykdom ”C”

Sykdom ”F”

Nedsatt funksjonsnivå ”G”

Nedsatt funksjonsnivå ”H”

slide20

Hjemmet

Sykehuset

- Hva kan vi gjøre for denne pasienten?

- Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten?

Et oppbevaringssted

Hjem? Sykehjem?

slide21

Hjemmet

Sykehuset

- Hva kan vi gjøre for denne pasienten?

- Hvordan kan vi bli kvitt denne pasienten?

Et oppbevaringssted

Hjem? Sykehjem?

slide22

Hjemmet

Primær-/ speialisthelsetjeneste

- Hva kan vi gjøre for denne pasienten?

- Hvordan er funksjonsnivået / hjelpebehovet?

- Hvilke tiltak bør iverksettes?

Tilrettelagt bosituasjon

Hjem? Sykehjem? Annen bolig?

eldre pasienter
Eldre pasienter
 • kjekk, velfungerende, selvhjulpen, sprek…
 • en del sykdommer og plager, klarer ikke like mye som før
 • mange plager, mange medisiner, behov for tilsyn og hjelp
utfordringer kulturforskjeller
Sykehuset:

Det holder å ta en telefon

Dette må ordnes NÅ

Vi vet best, vi bestemmer

Dette er våre senger

Vi vil ha en oppbevaringsplass

Kommunen:

Skriftlig søknad, vedtak

Dette skal behandles i riktig organ

Vi har alltid gjort det på denne måten

Dette er kommunale institusjonsplasser

Vi vil drive en behandlingsavdeling

Utfordringer: kulturforskjeller
utfordringer kommunikasjon
Utfordringer: kommunikasjon

HDS med

HDS OT

HUS med

HUS hjerte

HUS lunge

HUS OT

HUS nevro

6

17

Haralds- plass

Bergen kommune

Storetveit

Helse Bergen

Arna

Bergen-hus

Fana

Fyllings-dalen

Lakse-våg

Ytre-bygda

Årstad

Åsane

noen udekkede behov
Noen udekkede behov
 • Kapasitet?
 • Differensierte tilbud, fleksibilitet
 • Tilbud som ligger mellom sykehjem og eget hjem
  • personale hele døgnet
 • Gode systemer for dokumentasjon
 • Kvalitetssikring ved overføring av opplysninger mellom ulike instanser
 • OBS medisinliste
 • Noen som tenker helhet, funksjonsnivå, jobber tverrfaglig
gjennomsnittspasienten
Gjennomsnittspasienten
 • Kvinne 84 år
 • Har 5 ”aktive” diagnoser
 • Bruker 7 medikamenter
 • Litt glemsk (40%)
 • Trenger noe hjelp i ADL-funksjoner (Barthel 70)
 • Liggetid ca.15 dager
 • Kommer seg hjem (80%)
 • Pr. april -08 behandlet >880 pasienter
evaluering
Evaluering
 • Randomisert kontrollert studie pågår
 • Inkludere ca. 350 pasienter (passert 280)
 • Randomiseres til enten Storetveit eller vanlig sykehusopphold
 • Oppfølging i 3 mnd etter utskrivelse
 • Hovedeffektvariabler er funksjonsnivå og livskvalitet
 • Delundersøkelser:
  • kliniske konsekvenser
  • pasientmessige konsekvenser
  • organisatoriske konsekvenser
  • helseøkonomiske konsekvenser
slide38

Tidsplan for studien

Aug -07

Mai -08?

Aug -08?

Nov -08?

Inklusjon starter

Inklusjon ferdig

Oppfølging ferdig

Analyse og rapport ferdig

hvilke pasienter
Hvilke pasienter?
 • Ikke ut fra diagnose
 • Livssituasjon
  • over 70 år, hjemmeboende…
  • rask utskrivelse ingen fordel
 • Sykdomsforløp
  • fortsatt i akutt / subakutt fase
 • IKKE ferdigbehandlede pasienter
eksempler p medisinske problemstillinger
Infeksjoner

Hjertesvikt

Trombose, emboli

Lungesykdommer, KOLS

Ernæringsvansker/vekttap

Diabetes

Hjerneslag

Depresjon

Leddlidelser

Nyresvikt

Falltendens, ustøhet

Svimmelhet

Nedsatt allmenntilstand

Justering av medisiner

Eksempler på medisinske problemstillinger
eksempler p ortopediske tilstander
Eksempler på ortopediske tilstander
 • Kontusjoner
 • Brudd som ikke skal opereres:
  • Overarmsbrudd
  • Stabile bekkenbrudd
  • Kompresjonsbrudd i ryggen
  • Ribbeinsbrudd
vinn vinn vinn situasjon
Vinn-vinn-vinn situasjon

Sykehuset

Færre korridorpasienter

Bedre pasientavklaring og tilrettelegging, kompetanseheving

Kommunen

Bedre funksjonsnivå og tilrettelegging

Pasienten

hvilke behov hvem sine behov
Hvilke behov? Hvem sine behov?

Sykehusets behov:

 • kapasitet i kommunen til å ta unna mange pasienter
 • kompetanse i kommunen til å ta dårlige og kompliserte pasienter

Kommunens behov:

 • omsorgstjenester som gir nok hjelp, individuelt tilpasset
 • vurdering / utredning av hvilke behov den enkelte pasient har
hvilke behov hvem sine behov1
Hvilke behov? Hvem sine behov?

Pasientens behov:

 • riktig medisinsk behandling og pleie både på sykehuset og i kommunen
 • trygghet for å få nok hjelp
 • samkjøring av tiltak, samhandling, koordinering
 • kommunikasjon mellom de ulike instanser
 • sikre riktige medisinske opplysninger, medikamentliste osv.