program gel t rme modeller n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 471 Views
 • Uploaded on

PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ. PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ. ABD ’ de Yaygın Olan Eğitim Programı Modelleri Avrupa ’ da Yaygın Olan Eğitim Programları Modelleri Türkiye ’ de Yaygın Olan Eğitim Programı Modelleri. ABD ’ DE YAYGIN OLAN EĞİTİM PROGRAMI MODELLERİ. TABA MODELİ TYLER MODELİ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program gel t rme modeller1
PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ

ABD’de Yaygın Olan Eğitim Programı Modelleri

Avrupa’ da Yaygın Olan Eğitim Programları Modelleri

Türkiye’ de Yaygın Olan Eğitim Programı Modelleri

abd de yaygin olan e t m programi modeller
ABD’DE YAYGIN OLAN EĞİTİM PROGRAMI MODELLERİ
 • TABA MODELİ
 • TYLER MODELİ
 • TABA-TYLER MODELİ
 • SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ
abd taba model
ABD: TABA MODELİ

“Tümevarım” yaklaşımı benimsenerek geliştirilen ilk modeldir. Sekiz aşamada program geliştirme modeli sunulmuştur:

Hilda TABA (1902 – 1967)

abd tyler model
ABD: TYLER MODELİ

Tyler modeli rasyonel bir model olarak bilinir ve tümevarım yöntemini benimser.

Hedefe dayalı model olarak da adlandırılır.

abd taba tyler model
ABD: TABA-TYLER MODELİ
 • Taba ve Tyler modellerinin ortak yönleri ele alınarak geliştirilen rasyonel bir planlamadır.
 • 1950’ li yıllardan günümüze kadar program geliştirme alanında yaygın olarak benimsenen bir modeldir.
abd s stem yakla imi model
ABD: SİSTEM YAKLAŞIMI MODELİ
 • Wulf ve Schave (1984) tarafından sistem yaklaşımı benimsenerek geliştirilmiştir. Genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır.
avrupa dak yaygin modeller
AVRUPA`DAKİ YAYGIN MODELLER
 • RASYONEL PLANLAMA (TEKNOKRATİK) MODELİ
 • YENİLİKÇİ / DURUMSAL MODEL
 • SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ
rasyonel planlama teknokrat k model
RASYONEL PLANLAMA (TEKNOKRATİK) MODELİ
 • Taba-Tyler modeline karşılık gelmektedir.
 • Yeniden kurmacılık felsefi görüşüne dayanmaktadır.
 • Öğretmenlerin yaptığı ders planlama sürecinden esinlenerek geliştirilmiştir.
yen l k durumsal model
YENİLİKÇİ / DURUMSAL MODEL
 • Skilllbeck (1984) tarafından geliştirilen modeldir.
 • Okul merkezli program geliştirme anlayışı hakimdir.
 • Hümanist akımdan etkilenmiştir.
s re yakla imi model
SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ
 • Stenhouse (1975) tarafından geliştirilen bir modeldir.
 • Öğretmenlerin ders planı yapmalarındaki yaklaşımlarından esinlenerek geliştirilmiştir.
 • İlerlemecilik akımından etkilenmiştir.
t rk ye de yaygin olan e t m programi modeller
TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN EĞİTİM PROGRAMI MODELLERİ
 • Türkiye’ de günümüze kadar yaygın olarak Taba-Tyler modeli kullanılmaktadır. Buna göre eğitim programları genelde:
 • Amaçlar (hedefler),
 • Muhteva (İçerik),
 • Öğretme-öğrenme süreçleri (eğitim durumları),
 • Değerlendirme, aşamalarından oluşmaktadır.
slide17

İhtiyaçların Belirlenmesi

MEB -2004 Yeni Program Geliştirme Modeli

Genel Hedeflerin Belirlenmesi

Alanın Kavram, İlke ve Becerilerinin Belirlenmesi

Öğrenme Alanları ve Alanın Kazanımlarının Belirlenmesi

Diğer Alanlarla Bağlantılar

Öğretim Etkinlikleri, Ölçme Değerlendirme ve Öğretmen Kılavuzu

Öğrenme Alanlarının Kapsadığı Ünitelerin/Temaların Belirlenmesi

Kavram Haritalarının Oluşturulması

Paydaşlarla Paylaşımın Sağlanması

Materyal Geliştirilmesi

Programların Onaya Sunulması

Programların Denenmesi İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

meb 2004 lk ret m programlarinin genel zell kler
MEB-2004 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
 • İlköğretim programlarının geliştirilmesinde özellikle yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zeka kuramı etkili olmuştur.
 • İlköğretim programları;
 • Günlük hayattan kopmayan,
 • Öğrenci merkezli yaklaşımları ön plana çıkaran,
 • Öğrencilerin birbirlerinden farklı olduklarının kabul eden,
meb 2004 lk ret m programlarinin genel zell kler1
MEB-2004 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Milli değerleri kaybetmeden evrensel değerlerin benimsenmesine yönelik olarak öğrenme-öğretme sürecinde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanan,
 • Yaşam boyu öğrenme isteği duyan,
 • Öğrencilerin düşünmeye, paylaşmaya ve soru sormaya özendiren,
 • Öğrencileri toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmaya yönlendiren ve olumlu toplumsal beceriler kazanmasını da ön plana alan özelliklere sahiptir.
2004 lk ret m programlarinin renc lere kazandirmak sted ortak becer ler
2004 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENCİLERE KAZANDIRMAK İSTEDİĞİ ORTAK BECERİLER
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Yaratıcı düşünme becerisi
 • Problem çözme becerisi
 • İletişim becerisi
 • Araştırma-sorgulama becerisi
 • Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
 • Girişimcilik becerisi