cpd capita selecta juridische ontwikkelingen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen. NautaDutilh 24 januari 2012 Gaike Dalenoord, David van Dijk Erik Minderhoud, Chris Warner. Inhoud. I. AIFMD: Impact op de vastgoedsector. Gaike Dalenoord. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen' - lada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cpd capita selecta juridische ontwikkelingen

CPD Capita Selecta Juridische Ontwikkelingen

NautaDutilh

24 januari 2012

Gaike Dalenoord, David van Dijk

Erik Minderhoud, Chris Warner

slide4

Alternative Investment

Fund Managers Directive

(AIFMD)

Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

“alternatieve beleggingsinstellingen”: ook vastgoed

alternatieve beleggingen
Alternatieve beleggingen

Type

Private equity

Hedge funds

Real

Estate

Other

Investments

Subtypes

Venture capital / durfkapitaal

Development capital / Groeikapitaal

Activists

Long/Short

Arbitrage

Distress

Investment

Development

Infrastructure

Commodities

Art

Antiques

Cars

Teak wood

Etc.

Examples

agenda
Agenda
 • Achtergrond AIFMD
 • Scope en impact van de AIFMD
 • Status en plan van implementatie van de AIFMD
achtergrond i financi le crisis
Achtergrond I: Financiële crisis

53% drop between Oct. '07 and Mar. '09

achtergrond ii risicobeheersing
Achtergrond II: Risicobeheersing

The crisis led some to conclude that:

“on the left side of the balance sheet there is nothing right; whilst

on the right side of the balance sheet there is nothing left.”

agenda1
Agenda
 • Achtergrond AIFMD
 • Scope en impact van de AIFMD
 • Status en plan van implementatie van de AIFMD
aifmd scope
AIFMD: Scope

1. Vergunning plicht, vrijstellingen, internationale werking

2. Eisen beheerder / bewaarder

3. Hefboomfinanciering, waardering

slide11

Vergunning en vrijstellingen

 • Vergunning plicht (AFM wordt toezichthouder):
 • * Informatie vereisten * Minimum aanvangskapitaal

De ‘minimis’ vrijstellingen:

Beheerder ˂ 100 miljoen EUR of assets onder beheer

(leveraged)

Beheerder ˂ 500 miljoen of assets onder beheer

(unleveraged)

Verwachting: Veel vrijwillige onderwerping aan AIFMD

internationale werking
Internationale werking
 • Europees paspoort (vanaf juli 2013)

Voor EU-beheerders van beleggingsinstellingen die aan professionele beleggers aanbieden.

 • Geharmoniseerd derden landenbeleid (toekomst)

Voor belegginginstellingen van buiten de EU

 • Gefaseerde invoering: tot 2018 huidige Nederlandse beleid.
beheerder
Beheerder
 • Algemene beginselen

Risicobeheer, liquiditeitsbeheer, belangenconflicten, beloning

 • Organisatorische voorschriften

Algemene beginselen, waardering en delegatie

 • Transparantievoorschriften

Jaarverslag, verstrekking informatie aan beleggers, rapportage

slide14

Waardering: Artikel 19 AIFMD

Lid 1 beheerder zorgt voor passende, consistente procedure

t.b.v. accuraat en onafhankelijk waarderen van de activa;

Lid 3 activa ten minste één maal per jaar waarderen;

Lid 4 a door beheerder zelf (mits functioneel onafhankelijk); of

Lid 4 b door een externe taxateur (mits ingeschreven in wettelijk erkend beroepsregister of anders onderworpen aan beroepsmoraal; en lid7: mits gemeld bij autoriteit

lid 10: de beheerder is verantwoordelijk voor de waardering, externe taxateur jegens beheerder aansprakelijk i.g.v. opzet of nalatigheid

bewaarder
Bewaarder
 • Onafhankelijk
 • Rechtspersoon
 • Taak: Ziet toe op de kasstromen en activa
 • Contractueel aansprakelijk jegens de beheerder
agenda2
Agenda
 • Achtergrond AIFMD
 • Scope en impact van de AIFMD
 • Status en plan van implementatie van de AIFMD
conclusies en vragen
Conclusies en vragen

So much to do, so little time

garanties bij faillissement huurder
Garanties bij faillissement huurder
 • Toverformule huurovereenkomst
 • Toverformule bankgarantie
 • 403-verklaring
slide21

MOEDERVENNOOTSCHAP

403

BANK

contra-garantie

HUURDER

abstracte

bank-

garantie

huurovereenkomst

VERHUURDER

403 verklaring
403-verklaring
 • Schulden uit rechtshandelingen
 • Art. 39 Fw.: rechtmatige huurbeëindiging
voorbeeld zwakte 403
Voorbeeld zwakte 403

OPZEGTERMIJN3 MAANDEN

0

2

10

EINDE HUUROVEREENKOMST

AANVANG HUUROVEREENKOMST

EINDE OVEREENGEKOMEN DUUR

FAILLISSEMENTHUURDER/OPZEGGINGCURATOR

slide24

MOEDERVENNOOTSCHAP

403

BANK

contra-garantie

HUURDER

abstracte

bank-

garantie

huurovereenkomst

toverformule

VERHUURDER

aukema uni invest
Aukema / Uni-Invest
 • Toverformule werkt niet als curator opzegt o.g.v. artikel 39 Fw. (dan wel oplevering boedelschuld)
 • Werkt wel in geval beroep verhuurder op contractueel beding
abstracte bankgarantie
Abstracte bankgarantie

MOEDERVENNOOTSCHAP

403

BANK

contra-garantie

HUURDER

abstracte

bank-

garantie

huurovereenkomst

VERHUURDER

conclusie
Conclusie
 • Rechtspraak casuïstisch
 • In beweging
 • “Dubbel gestikt houdt beter”
leegstand als maatschappelijk probleem
Leegstand als maatschappelijk probleem
 • Leegstand neemt toe
 • Slopen zal ook moeten
 • Transformeren is lastig
 • (Af-)waarderen is ook lastig
 • Aantasting leefklimaat
 • Huurbescherming
 • Kraakrisico
rol gemeente
Rol gemeente
 • Gemeente voert de regie
 • En is tevens bevoegd gezag bij het verlenen van omgevingsvergunningen
 • En bevoegd gezag ten aanzien van structuurvisies en bestemmingsplannen
rol gemeente ii
Rol gemeente (II)
 • Leegstandbeleid (inventarisatie, maatregelen)
 • Leegstandbeheer (overleg eigenaren, kandidaat-huurders, anderen)
 • Aanpassen gronduitgiftebeleid (en grondprijzen ?)
 • Aanpassen ruimtelijk beleid
 • Bundelen kennis en verantwoordelijkheid
de gewijzigde leegstandwet
De gewijzigde Leegstandwet
 • Leegstandverordening
 • Melding leegstand
 • Leegstandoverleg
 • Leegstandbeschikking
 • Verplichtende voordracht
fiscale actualiteit overdrachtsbelasting
Fiscale actualiteit: Overdrachtsbelasting
 • Vrijstelling voor juridische fusie verruimd;
 • Praktisch belang met name voor pensioenfondsen.
fiscale actualiteit btw jurisprudentie
Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie
 • Don Bosco arrest EU Hof;
 • Wijziging in het onderscheid tussen bestaand OG en bouwterrein / nieuw OG;
 • Aanvankelijk puur fysieke beoordeling; nu speelt de intentie van partijen een rol;
 • Praktische relevantie; besparen BTW over grondwaarde.
fiscale actualiteit btw jurisprudentie1
Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie
 • Vervolg op Don Bosco: wanneer is verbouwen vernieuwen?
 • Gaat de intentie van partijen een rol spelen?
 • Praktisch belang: BTW of OVB?
fiscale actualiteit btw jurisprudentie2
Fiscale actualiteit: BTW – jurisprudentie
 • Is bemiddelaar belast bij aandelen-overdracht?