Hba1c ontwikkelingen
Download
1 / 20

HbA1c ontwikkelingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Isala Klinieken. HbA1c ontwikkelingen. Dr. ir. Robbert J. Slingerland, klinisch chemicus Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands Voorzitter van Europees Referentie Laboratorium (ERL). Isala Klinieken. Overzicht. Hemoglobine A1c

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HbA1c ontwikkelingen' - torie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hba1c ontwikkelingen

Isala Klinieken

HbA1c ontwikkelingen

Dr. ir. Robbert J. Slingerland,

klinisch chemicus

Lid IFCC-werkgroep voor standardisatie van HbA1c

Isala klinieken, Zwolle, the Netherlands

Voorzitter van Europees Referentie Laboratorium (ERL)


Overzicht

Isala Klinieken

Overzicht

 • Hemoglobine A1c

 • NGSP en IFCC standaardisatie

 • HbA1c-Derived Average Glucose The ADAG study


Hemoglobine a1c

Isala Klinieken

Hemoglobine A1c

 • Onafhankelijke parameter

 • Behandelingsdoel

 • Risicoparameter

 • (Diagnostiek voor DM)


Risk of retinopathy progression
Risk of Retinopathy Progression

Mean GHb = 11%

10%

9%

Rate of Retinopathy

Progression

8%

7%

Time During Study (Yrs)

Diabetes, 44:968-983, 1995


Standaardisatie hemoglobine a1c

Isala Klinieken

Standaardisatie Hemoglobine A1c

 • 1987 Zweden accepteert 1 landelijk systeem

 • 1993 publicatie DCCT resultaten

 • 1994 AACC Subcommittee GHB standaardisatie

 • 1994 IFCC WG HbA1c Standaardisatie

 • 1996 AACC en ADA accepteren klinische standaardisatie op DCCT getallen (via NGSP) als interim tot definitieve standaardisatie

 • 1998 Japan kiest voor eigen systeem

 • 2002 IFCC publiceert definitieve referentiemethode

 • 2004 start ADA/EASD/IDF/IFCC implementatiegroep

 • 2007 Consensus bereikt


Wat is er mis met de dcct getallen

Isala Klinieken

Wat is er mis met de DCCT-getallen?

 • Bio-rex70 methode is niet specifiek en heeft last van interferenties

 • Enige connectie met de DCCT is 1 ingevroren set van bloedmonsters in Columbia/Missouri

 • Systeem heeft teveel beperkingen

Klinisch niets, maar analytisch…….


Invoering ifcc referentiesyteem volgens eu regels

Isala Klinieken

Invoering IFCC referentiesyteem volgens EU regels

IVD-MD Directory of the EC

“diagnostic manufacturers must guarantee the

traceability of their routine tests to reference

methods and materials of higher metrological

order”.

(ISO TCT 212 demands documentation about how to trace back assigned values)


Verschil ifcc met andere systemen

Isala Klinieken

Verschil IFCC met andere systemen

 • IFCC: definitieve referentiemethode:

 • - analyte gedefinieerd

 • - methode gevalideerd (HPLC/CE en HPLC/MS)

 • - alle methoden worden hierop afgeijkt (2004)

 • Andere systemen zijn commerciële methoden (ion

 • uitwisselingschromatografische) welke onder strikte

 • condities zo constant mogelijk worden gehouden:

  • Zweden: MonoS van Pharmacia

  • NGSP: BioRex 70 van BioRad

  • Japan: gem waarde tussen TOSOH en Arkray!


IFCC vs. NGSP

NGSP=0.915 * IFCC + 2.15


Estimated hb a 1c d erived a verage g lucose studie the adag study

Isala Klinieken

estimated HbA1c Derived Average Glucose studie The ADAG study

700 proefpersonen:

100 niet diabeten

300 stabiele type 1 patienten

300 stabiele type 2 patienten

Glucose gemeten met continue metingen en

dagcurves; over een periode van 4 maanden

2700 glucose resultaten per patient (in 10 centra)

5 HbA1c’s gemeten per persoon met 4 referentiemethoden (Zwolle)


Waarom in 2002 niet gewoon over op ifcc

Isala Klinieken

Waarom in 2002 niet gewoon over op IFCC?

Publicatie Ragnar Hanas over invloed Zweedse

calibratie (ook lagere waarden) op arts en patient:

Vals gevoel van veiligheid (en dus verslechtering

van de gemiddelde diabetes instelling).

Dus contact gezocht met EASD, ADA, IDF,etc

OVERGAAN OP IFCC BINNEN HET ZELFDE

SYSTEEM (%) AFGERADEN!


Correlation of AG with HbA1c

AG over 3 months compared with HbA1c at end of Month 3

Linear correlation (n= 427)

SD of the error = 0.83 mmol/L

HbA1c(%)

ADAG


Resultaten eadag studie

Isala Klinieken

Resultaten eADAG studie

 • Lineaire correlatie tussen het HbA1c en het gemiddelde glucose over 8 weken: Glucose (mmol/L)=1.583 HbA1c – 2.52 (vertaling geeft lagere glucose dan DCCT tabel)

 • Een (te) grote spreiding, R2=0.83

 • Geen verschil type 1 vs type 2, man vs vrouw (definitieve statische analyse komt nog)


Beperkingen van de studie

Isala Klinieken

Beperkingen van de studie

 • Laag aantal diabeten uit etnische groepen

 • Geen data van:

  1) kinderen 2) zwangeren 3) renal impairment

 • Alleen stabiele diabeten werden geϊncludeerd


De consensus van ada easd idf en ifcc

Isala Klinieken

De consensus van ADA, EASD, IDF en IFCC

 • A1c moet wereldwijd gestandaardiseerd worden

 • IFCC referentiesysteem is de basis

 • A1c rapporteren in: A) IFCC eenheden (mmol/mol) B) de daarvan afgeleide NGSP in % C) indien de eADAG studie voldoet aan de a priori gestelde criteria ook eAG waarden in mmol/L of mg/dL

 • Klinische richtlijnen in deze 3 eenheden

 • Doe het zo snel mogelijk


Van hba1c naar glucose

Isala Klinieken

Van HbA1c naar glucose

% HbA1c mmol gluc A1c mmol/mol mmol/glucose

NGSP DCCT IFCC eAG

5 5.6 30 5.4

6 7.5 40 7.0

7 9.4 50 8.6

8 11.4 60 10.1

9 13.3 70 11.7

10 15.3 80 13.3

11 17.2 90 14.9

12 19.2 100 16.5

NGSP = 0.915 IFCC + 2.15

Calc. eAG = 1.583 HbA1c – 2.52


HbA1c Dictionary

HbA1c

Average Plasma

Glucose (APG)*

Interpretation

Mono-S JDS/JSCC NGSP IFCC

Sweden Japan US

% % % mmol/mol

mmol/L

Normal Range

and

Action Limits

7.2 7.6 8.0 64

6.1 6.6 7.0 53

5.0 5.6 6.0 42

2.9 3.6 4.0 20

10.1

8.6

7.2

3.8

Change Therapy

Target Therapy

Upper Normal

Lower Normal

* From the DCCT study

C. Weykamp


Patient Chart

HbA1cmmol/mol

(% NGSP)

64

(8.0%)

.

53

(7.0%)

.

42

(6.0%)

.

APG*

mmol/L

10.1

.

8.6

7.2

.

Change Therapy

Jan 06 April 06 July06 Oct06 Jan07 Apr07 Jul07 Oct07

Target Therapy

Upper Normal

C. Weykamp *From DCCT Study


Isala Klinieken

Per 01-01-2011 moet de consensus uiterlijk ingevoerd zijn. Per land zal bekeken worden hoe men dat gaat doen.

Op korte termijn ronde-tafel conferentie met stake-holders als klinisch chemici, diabetologen, patientenvereniging, industrie en andere belanghebbenden.


Isala Klinieken

Tot slot wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage:Janine Slootstra, Erna Lenters, Cas Weykamp en de overige medewerkers van ERL. Bedankt voor u aandacht!


ad