juridische onderzoeksvaardigheden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Juridische onderzoeksvaardigheden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Juridische onderzoeksvaardigheden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Juridische onderzoeksvaardigheden - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

Juridische onderzoeksvaardigheden. mr. dr. Niel Hoogewerf. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Onderzoeksplan Hoofdstuk 2: Aanleiding en doelstelling van het onderzoek Hoofdstuk 3: Vraagstelling § 1 Centrale vraagstelling § 2 Deelvragen Hoofdstuk 4: Inperking van het onderzoek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juridische onderzoeksvaardigheden' - freira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juridische onderzoeksvaardigheden

Juridische onderzoeksvaardigheden

mr. dr. Niel Hoogewerf

inhoudsopgave
Inhoudsopgave
 • Hoofdstuk 1: Onderzoeksplan
 • Hoofdstuk 2: Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
 • Hoofdstuk 3: Vraagstelling

§ 1 Centrale vraagstelling

§ 2 Deelvragen

 • Hoofdstuk 4: Inperking van het onderzoek

§ 1 Onderzoeksafbakening

§ 2 Begrippen definiëren

 • Hoofdstuk 5: Hoofdstukindeling
 • Hoofdstuk 6: Onderzoeksmethoden

§ 1 Literatuur- en bronnenonderzoek

§ 2 Interviews en enquetes

 • Hoofdstuk 8: Het schrijven en samenstellen van het onderzoeksrapport
 • Hoofdstuk 9: Bronvermeldingen, literatuurlijst en voetnoten

§ 1 Bronvermeldingen in de literatuurlijst

§ 2 Bronvermeldingen in de tekst

hoofdstuk 1 het onderzoeksplan
Hoofdstuk 1: Het onderzoeksplan
 • Aanleiding
 • Doelstelling
 • Centrale vraagstelling (probleemstelling)
 • Deelvragen
 • Onderzoeksafbakening en begripsdefinitie
 • Hoofdstukindeling
 • Onderzoeksmethode
 • Tijdpad
 • Literatuurlijst
aanleiding en doelstelling
Aanleiding en doelstelling
 • Leid de lezer in, wek belangstelling
 • Schrijf pakkend
 • Doelstelling:
 • De achterliggende beweegreden (waarom wil de onderzoeker een antwoord op de vraagstelling?)
centrale vraagstelling
Centrale vraagstelling
 • Concreet, helder geformuleerd, wordt beantwoord in de conclusie
 • Leidend in het onderzoek
deelvragen
Deelvragen
 • Maken het onderzoek specifieker, gerichter
 • Zijn de bouwstenen door middel waarvan u het antwoord op de hoofdvraag (de centrale vraag) opbouwt
 • Begin ieder hoofdstuk met een deelvraag en beantwoord deze in de deelconclusie
onderzoeksafbakening en begripsdefinitie
Onderzoeksafbakening en begripsdefinitie

Doel:

 • Focus, helderheid, ervoor zorgen dat het onderzoek niet te groot wordt
hoofdstukindeling
Hoofdstukindeling
 • Compositie
 • Deelvragen worden hoofdstukken
 • Hoofdstukken en paragrafen worden stellend geformuleerd (geen vraagteken)
onderzoeksmethode
Onderzoeksmethode
 • Literatuuronderzoek
 • Bronnenonderzoek
 • Interviews
 • Enquetes
 • Observatie
 • Experiment
tijdpad
Tijdpad
 • Wees zo specifiek mogelijk (werkzaamheden per dag, week)
 • Onderzoek, bibliotheekbezoek, bureau-onderzoek, mensen benaderen, vragenlijsten opstellen, dead-lines, schrijven, concepten, afspraken met begeleider etc.
slide11
Leidraad voor juridische auteurs

Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2007, <www.kluwer.nl/overkluwer/images/mul timedia/pdf/leidraad_juridisch_2007.pdf >.

verwijzingen naar het internet
Verwijzingen naar het internet

De Kluiver e.a. 2004

H.J. de Kluiver e.a., Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlandse BV-recht. Rapport van de expertgroep ingesteld door de Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken, Den Haag: Ministerie van Justitie 2004, <www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief2006/inspectie-preventie-geweld-in-detentie-kan-beter.aspx >.

‘Taakstraffen’

‘Taakstraffen’, <www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Themadossiers/Taakstraffen.htm>.