Logikai keretm trix ism tl s
Download
1 / 70

- PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Logikai Keretmátrix – ismétlés. A logokai keretmátrix kidolgozása a résztvevők, problémák, célok és stratégia elemzésén alapul, a következő tartalommal: Projektcélok leírása hierarchikus felépítményben, azaz a projekt beavatkozási logikája szerint – ez a projekt személyi igazolványa!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kyra-palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Logikai keretm trix ism tl s
Logikai Keretmátrix – ismétlés

 • A logokai keretmátrix kidolgozása a résztvevők, problémák, célok és stratégia elemzésén alapul, a következő tartalommal:

 • Projektcélok leírása hierarchikus felépítményben, azaz a projekt beavatkozási logikája szerint – ez a projekt személyi igazolványa!

 • A projekt sikerét befolyásoló külső kulcstényezők (feltételezések)

 • A projekt vezetési és az eredmények értékelési módszertana (eredménymutatók és ellenőrzés forrásai)

 • Projektvezetési eszközök (személyek, szerszámok, anyagok, berendezések, stb.) és költségek
Gyakorlat 2
Gyakorlat 2.

 • Az analitikus fázis alapján határozza meg projektjének céljait, eredményeit és az irányadó feladatokat.

 • A célokat, eredményeket és irányadó feladatokat mutassa ki a logikai keretmátrixban

 • Projekt sikeressége tekintetében kíséreljen meg meghatározni néhány mutatót

 • A projekt tartalmára vonatkozóan kíséreljen meg feltevéseket megfogalmazni


Projektfeladatok s k lts gvet s
Projektfeladatok és költségvetés

 • A feladatok részletes leírásából következik a költségvetés

 • A költségvetés erőforrás, mely a feladatok megvalósítására fordítódik

 • A nyomtatvány 3 részből/listából áll:

  • 1. rész: részletes költségvetés (éves bontásban)

  • 2. rész: költségek indokoltsága és maguk az árak

  • 3. rész: finanszírozás forrásai


Elv r s k lts gek tekintet ben
Elvárás költségek tekintetében:

 • Reálisak (a pályázati kiírás / program szerint)

 • Elengedhetetlen/szükséges a projekt megvalósítása tekintetében és fedatokhoz kötött

 • Euróban kimutatva

 • Költségek mértéke reális árakon alapul

 • Előírás a költségek részletezése

 • Az összegek ÁFA nélküli kimutatása

 • Az esetleges természtebeni hozzájárulások nem kerülnek be a költségvetésbe


Logikai keretm trix ism tl s

Elfogadott költségek

KÖZVETLEN :

 • A szemlyi állományának bére – reális bruttó fizetés, az adott szervezetre jellemző

 • Projekt menedzsment utiköltsége és napidíjak (per diems). Per diems az EK által meghatározott mértékben (HR esetében 270 EUR)

 • Projekthez szükséges eszközök, tárgyak vásárlása vagy bérlése piaci áron

 • Szolgáltatások költsége piaci áron

 • Fogyóeszközök költsége

 • Alvállalkozói költségek

 • A szerződés feltételeként meghatározott költségek (információk megjelentetése, projekt specifikus értékelése, revizíó, fordítás, sokszorosítás, biztosítás, stb.), ideértve a pénzügyi szolgáltatás költségeit (különösen a pénzügyi transzfer és előleget)

 • Tartalék előre nem látható költségekre, mely nem haladhatja meg a meghatározott összköltség 5%-át. A Szerződő testület előzetes írásos jóváhagyásával használható fel.


Logikai keretm trix ism tl s

Elfogadott költségek

KÖZVETETT :

 • Átalány, mely nem haladja meg a projekt elfogadott költségeinek 7%-át

 • Adminisztrációs és rezsiköltségek

 • A jelentésekben nem kell bizonylatokkal alátámasztani

 • Más költségvetési tételek alatt nem jeleníthető meg

  TERMÉSZETBENI JUTTATÁS / CONTRIBUTIONS IN KIND:

 • Nem elfogadott költségek és nem társfinanszírozható (amennyiben erre a szerződés kifejezetten nem tesz utalást)

 • Külön kell kimutatni a Kiegészítés III. dokumentumban

 • Személyzet fizetése/költsége nem contribution in kind és társfinanszírozható


El nem sz molhat k lts gek
El nem számolható költségek

 • Adók, ideértve az ÁFA-t, amennyiben visszaigénylésre nincs mód és ha a kedvezményezettet kimutathatóan terheli;

 • Vám és import illeték, vagy más díjak;

 • Földterület vagy meglévő épületek vásárlása, lízingelése, abban az esetben, amennyiben a projekt megvalósításának és pénzügyi bonyolításnak leginkább kifizetődő előfeltétele;

 • Pénzbüntetések, pénzügyi büntetések és perköltségek;

 • Operatív költségek, kivéve a kizárólag társfinanszírozott műveletek időszakában;

 • Használt berendezések;

 • Banki díjak, kezességi és egyéb költségek;

 • Devizaszámlához kötődő konverziók költségei, díjak, árfolyam különbségekből adódó és ide sorolható egyéb kiadások;

 • Természetbeni juttatások;

 • Fenntartási és bérleti költségek, kivéve ha a bérlemény kifejezetten a projektet szolgálja;

 • Infrastruktúra amortizációs költségei,


Lista sheet 1
Lista (sheet) 1

 • 6 fő sor/kategória (budget headings, I. szint) és tételek/ alketegóriák (II. szint)

 • A fő és alketógirák nem cserélhetők fel / újak nem adhatók hozzá

 • Minden költségvetési tételt számszerűen kell megjelentetni

 • Minden költségvetési tételhez altételeket kell rendelni, ahol több különböző beszerzés merül fel, pl.:

 • 3. Beszerzés

  • 3.1. Jármű vásárlása vagy bérlése

  • 3.2 Bútor, számítógépes berendezés

   • 3.2.1 Laptop

   • 3.2.2 Nyomtató rinter

   • 3.2.3 Destkop kompjuter


Logikai keretm trix ism tl s

1. Rész Projekt költségvetése (Worksheet 1):

Minden költség külön tételt képez, csoportosítva költségvetési sorok szerint (budget headings):

 • Költségvetés 1. sora – Emberi erőforrások

 • Költségvetés 2. sora – Útiköltségek

 • Költségvetés 3. sora – Berendezések és felszerelések

 • Költségvetés 4. sora – Helyi hivatal

 • Költségvetés 5. sora – Egyéb költségek / szolgáltatások

 • Költségvetés 6. sora – Egyéb/ további költségek

 • Költségvetés 7. soraJóváhagyott költségek részösszege (1. - 6.)

 • Költségvetés 8. sora Előre nem látható tartalék (max 5% of 7.)

 • Költségvetés 9. sora Jóváhagyott költségek összesen (7. + 8.)

 • Költségvetés 10. sora Adminisztrációs költségek (max. 7% of 9.)

 • Költségvetés 11. sora Jóváhagyott költségek összesen(9. + 10.)

  NEM VÁLTOZTATHATÓK a fősorok és tételek, hanem, altételek szerint kell megadni!

  Minden tétel esetében : tétel megnevezése/mennyiségi egység/mennyiség/egységár/össz költség euróban


K lts gvet si sor kateg ria
Költségvetési sor/kategória

 • Emberi erőforrások

 • Útiköltségek

 • Berendezés

 • Helyi hivatal

 • Külső költségek/szolgáltatások

 • Egyéb külső költségek (pl. építőipari munkák)

 • Tartalék (contingency) a jóváhagyott költségek maximum 5%-a lehet (amennyiben építőipari vagy más kockázattal járó munkákról van szó)

 • Adminisztrációs költségek – nem lehet több a jóváhagyott költségek 7%-ánál, ezek közvetett költségek és más költségvetési tételen nem szerepelnek (rezsiköltségek, hivatali anyagköltség, stb.)


Logikai keretm trix ism tl s

Projekt költségvetése

 • A költségvetésnek MINDEN költségvetési tételt kell tartalmaznia, nem csak azt amit az EU támogat

 • Az elfogadható költségvetési összegek iránymutatója a Költségvetési útmutató (közvetlen és közvetett költségek)

 • Ne felejtse el: a grant nem adomány , hanem támogatásra irányuló szerződött összeg a következő költségek fedezetére:

Legyen reális, csak a feladat valós költségét tervezze!

A nem tervezett költségre nem kérhető a kifizetés

Amennyiben nem valósul meg nem kérhető a kifizetés (pl. lemondott feladata

Amennyiben nem lett rögzítev nem kérhető a kifizetés

 • Szükséges

 • Költségvetésben megjelentett

 • Valóban realizált

 • Rögzített és megalapozottGranto k fogalomt ra
Granto-k fogalomtára

 • Grant – vissza nem térítendő támogatás

 • Guidelines for Applicants – Pályázói útmutató

 • Call for proposals – Pályázati kiírás

 • Eligibility – Elfogadhatóság

 • Applicant, Partner, Associate, Sub-contractor – pályázó (vezető partner), partner, munkatárs, alvállalkozó

 • Target Group – célcsoport

 • Final Beneficiaries – végső kedvezményezett

 • TheAction - projekt


P ly zati ki r s projekt tletek kidolgoz s ra grant p ly zatok
Pályázati kiírás projektötletek kidolgozására (grant pályázatok)

 • Állami hatóság programozása

 • Meghatározott problémák megoldása lokális szinten a leghatékonyabb, partnerségben további alanyokkal

 • A pályázatoknak meghatározott témája van (célok)

 • Projektjavaslatokat várnak el, melyek a pályázat céljainak elérését eredményezik

 • Egy pályázatból számos grant szerződés születik

 • Minde projektjavaslat (szerződés) a pályázat során egy specifikus problémára kínál megoldást


Ipa felh v s grant scheme
IPA felhívás (grant scheme) pályázatok)

 • IPA I.: civil társadalom fejlesztése (esélyegyenlőségi és korrupcióellenes intézkedések, fenntartható fejlődés, stb.)

 • IPA II.: Horvátország határon átnyúló együttműködései a szomszédos országokkal: Szerbia, B-H, Montenegró, Olaszország, Szlovénia, Magyarország (leggyakoribb területek: határon átnyúló közös feladatok ösztönzése a gazdaság revitalizálására, természet és környezetvédelem, szociális különbségek csökkentése a kedvezményezett területen, stb.)


Ipa felh v s grant scheme1
IPA felhívás (grant scheme) pályázatok)

 • IPA IIIC.: üzleti infrastruktúra fejlesztés, tudás és innovációs befektetési alap, vissza nem térítendő támogatási rendszer kis és középvállalatok részére – versenyképesség és export növelésére szolgáló támogatás

 • IPA IV.: Helyi partnerségek munkavállalók alkalmazására, Fiatalok a munkaerőpiacon, Testi fogyatékosok munkaerőpiaci ösztönzése, nők a munkaerőpiacon, Képző intézmények regionális hálózata, Hátrányos helyzetű tanulók képzése, munkavállalása, Új képzési programok megvalósítása


P ly z i tmutat s funkci i
Pályázói útmutatás – funkció (I.) pályázatok)

 • Minden pályázat legfontosabb dokumentuma (projektjavaslatok beküldését szorgalmazza

 • Meghatározásra került benne minden kritérium és adat, mely a projekt kidolgozásához és benyújtásához elengedhetetlen

 • Tartalmazza a projekt értékelési módját

 • A pályázati adatlapot alaposan át kell tanulmányozni, folyamatosan konzultálni a nem egyértelmű kérdésekben a kidolgozás során, a benyújtásig

 • Projektfeladatok összehangolása a pályázati célokkal (relevancia)


P ly z i tmutat s funkci ii
Pályázói útmutatás – funkció (II) pályázatok)

 • Pályázó és partnerek megfelelősége – önértékelés

 • Potenciális célcsoportok, amennyiben meghatározható

 • Feladatok megfelelősége (csak a meghatározottak)

 • Milyen dokumentumokat kell kitölteni

 • Kiválasztás kritériumai – formanyomtatvány értékelésre – saját pályázatunk ellenőrzésére

 • Beküldési feltételek (benyújtási határidő, csomagolás módja, csomagolás külső formája)

 • Referencia dokumentumok megfelelőségre (szerződési feltétel)


Hogyan k zel ts nk az tmutat hoz i
Hogyan közelítsünk az útmutatóhoz (I) pályázatok)

Pályázat identifikálása (javaslat: sorok közötti olvasás, nem kell minden esetben a közvetlen és határozott érdek)

Meg kell ismerni a Pályázati útmutatót (javaslat: keresse meg az Önnek leginkább megfelelő nyelven, de az angol a hivatalosan elfogadott nyelv)

Pályázó és partnerek elfogadhatósága (javaslat: alátámasztani a pályázó és partnerek megfelelőségét)

Áttanulmányozni a projektcélokat, célcsoportokat és feladatokat (javaslat: a felsoroláson túli gondolkodás, innovatív legyen)


Hogyan k zel ts nk az tmutat hoz i1
Hogyan közelítsünk az útmutatóhoz (I) pályázatok)

A beadandó pályázati adatlap áttanulmányozása (javaslat: a pályázat honlapját legalább hetente nézzük meg)

Projektpartnerek kiválasztása, egyeztetések (javaslat: mindig legyen partnere)

Projektíró csapat összeállítása (javaslat: állítsunk össze komoly csapatot és konzultáljunk tapasztaltabbakkal)

Pályázati projekt benyúőjtása (javaslat: figyeljünk a csomagoláson elvárt szövegre és természetesen a határidőre)


Az tmutat tartalma i
Az útmutató tartalma (I) pályázatok)

1.1 a vissza nem térítendő támogatás alapja

1.2 Programok célja és prioritások

1.3 Pénzügyi eszközök elosztása, melyet a szerződő hatóság nyújt

2.1 Értékelési kritériumok

2.1.1 Pályázói követelmények: ki pályázhat?

2.1.2 Partnerségek és partneri követelmények

2.1.3 Elvárt feladatok: aktivitások melyekre a benyújtatndó pályázat épül


Az tmutat tartalma ii
Az útmutató tartalma (II) pályázatok)

2.1.4 Költségekkel szemben támasztott követelmény: költségek, melyekre a vissza nem térítendő támogatás adható

2.2 Hogyan pályázzunk és mik a csatolt eljárások

2.2.1 Pályázati formanyomtatvány

2.2.2 Hova és hogyan kell benyújtani a pályázatot

2.2.3 Pályázat beadási határideje

2.2.4 További információk a pályázathoz

2.3 Értékelési és kiválasztási eljárás


Tmutat si p ld k
Útmutatási példák pályázatok)

1. BusinessRelatedInfrastructure

http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=21&type=&status=&pg=1

2. Pilot shema kis és középvállalatoknak nyújtandó támogatás – versenyképesség erősítése és export támogatása

http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=9&type=3&status=&pg=2&sort_by=0

3. Fiatalok a munkaerőpiacon

http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?ID=171


P ly zati adatlap application form
Pályázati adatlap (Application form) pályázatok)

A. RÉSZ PROJEKT TARTALMA (Concept Note)

 • Nem lehet hosszabb 4 teljes oldalnál (A4 formátum) Font Arial 10, 2 cm margine;

  B. RÉSZ TELJES PÁLYÁZATI ADATLAP (Full Application Form)

 • Az egyes fejezetek szövege nem haladhatja meg a megadott maximum terjedelmet


Concept note 1
Concept pályázatok) note /1/

 • Nagyon fontos rész a projekt sikere tekintetében – az első minőségi küszöb az Ön projektének elfogadásához

 • Az értékelés első lépése az adminisztráció ellenőrzését követően

 • A lehetséges összesen 50 pontból minimum 30-at kell elérni

 • A minimum 30 pontot elérő projektek pontszámok alapján kapnak besorolást és a programra adható összes eszköz dupla összegeinél meghúzzák a vonalat


Concept note 2
Concept pályázatok) note /2/

 • Projekt tartalma, maximum 5 oldalban (1 + 3 + 1), minimum Ariel 10 betűtípus, 2 cm margóval minden oldal – nagy kihívás így bemutatni egy projektet!

 • Korábban a végén (az adatlap után) kellett elkészíteni, most pedig az adatlap kitöltése előtt – tervezett költségvetést szükséges beadni, mely a végső változathoz képest (adatlapban) az EU támogathatáshoz képest nem mutathat 20%-nál nagyobb eltérést.


B r sz teljes p ly zati adatlap full application form
B. pályázatok) RÉSZTELJES PÁLYÁZATI ADATLAP (FULL APPLICATION FORM)

 • I. PROJEKT

  Leírás (1.1……1.11)

  Költségvetés

  Elvárt pénzügyi forrás

  Tapasztalat hasonló projektekben

 • II. PÁLYÁZÓ

  Adatok

  Profillja

  Projektvezetési megfelelőség, kapacitás

  Iagzgatóság /szervezeti tagok az önök szervezetében

 • III. A PÁLYÁZÓ PROJEKTBEN SZEREPLŐ PARTNERI

 • IV. A PÁLYÁZÓ MUNKATÁRSAI, AKIK A PROJEKTBEN DOLGOZNAK

 • V. ELLENŐRZŐ LISTA

 • VI. PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA


Logikai keretm trix ism tl s

Elkerülendő pályázatok) hibalehetőségek!

 • Nem megfelelő hangsúllyal alátámasztott összefüggés a feladatok, eredmények és a projektcélok között

 • Nincs világosan kifejtve, hogy a feladatok milyen módon vezetnek el az elérendő eredményekhez és projektcélokhoz

 • Nem megfelelő részletességgel leírt aktivitások/számszerűen ki nem mutatott eredmények

 • Túl szélesen meghatározott célcsoport

 • A projektmódszer nem releváns a célcsoportot illetően


Relevancia 1
Relevancia /1/ pályázatok)

 • A concept note legfontosabb része

 • Összesen 30 pontot ér – elméletileg az elért maximális pontszám a következő értékelési fázisba emeli át a pályázatot

 • Projekt alapja, kezdeményezésének indoka, az elemzési fázis eredménye

 • Fontos minden kérdésre megadni a választ!


Relevancia 2 1 2 1
Relevancia /2/ - 1.2.1 pályázatok)

 • Írja le a projekt lényegét a célok és pályázat prioritásai érdekében

  Irányelvek áttanulmányozása, melyeknek megfelelnek projektünk céljai és prioritásai – leírni hogyan és miért. Íratlan szabály: az irányelvek specifikus céljai a mi általános céljaink.

 • Írja le a projekt lényegét az altémák/ szektorok/ területek tekintetében, és minden más az irányelvekből következő partnerségi, tulajdoni, stb. speciális feltétel szempontjából

  Ismételten figyelmesen átnézni az irányelveket és leírni milyen összefüggés van a projekt és a feltételrendszer között (alszektor/téma, célcsoportok, megye).


Relevancia 3 1 2 1
Relevancia /3/ - 1.2.1 pályázatok)

 • Írja le, hogy milyen konkrét, az irányelvekből következő eredményeknek felel meg a projekt.

  Ismételten megnézni az irányelveket. Ha az eredmények nincsenek konkrétan megemlítve, le kell írni hogyan hat a projekt az irányelvekből kiolvasható és elvárt eredményekre (háttérre). Meg kell nézni a feladatok jellegét is.


Relevancia 4 1 2 2
Relevancia /4/ - 1.2.2 pályázatok)

 • A projekt előtt világosan határozza meg a célország, régió és/vagy ágazat specifikus helyzetét (ahol lehetséges számadatokkal alátámasztott elemzést).

  A teljes egészében kidolgozott problémafa – mely problémákkal szembesülünk, amelyek miatt fontos a projekt megvalósítása. Nem csak állításokat fogalmazunk meg, hanem számokkal és más adatokkal alátámasztjuk (rámutatni hogy jól ismerjük , megmagyarázzuk azokat).


Relevancia 5 1 2 2
Relevancia /5/ - 1.2.2 pályázatok)

 • Dolgozzon ki részletes problémaelemzést, amellyel a projekt során fogalakozni kíván és azok milyen módon és szintenként hogyan kapcsolódnak egymáshoz .

  A mi problémafánk, de abban a formában, ahogy stratégiánkat meghatároztuk – amely problémákkal projektünk foglalkozni kíván . Okozat – következményi kapcsolódás: az alsóbb szintű problémák hogyan befolyásolják a felsőbb szintűeket és miért kívánunk velük foglalkozni.


Relevancia 7 1 2 2
Relevancia /7/ - 1.2.2 pályázatok)

 • Amennyiben a projekt folytatása egy előzőnek, világosan tüntetesse fel hogyan épülnek egymásra feladatok / eredmények az előzőből kiindulva; vesse össze az értékelés legfőbb következtetéseivel és feltevéseivel a megvalósításból.

  Projekt ciklus – az előző projektekből származó ismeretekre épül. Mi működőképes és mi nem az; mit végeztünk jól és mit nem kell többet; min változtassunk, mit egészítsünk ki, mit fejlesszünk feladatokkal/projekttel – és építsük be a projektbe.


Relevancia 8 1 2 2
Relevancia /8/ - 1.2.2 pályázatok)

 • Ahol a projekt egy nagyobb program része, világosan bemutatni hogyan felel meg, illetve hogyan koordinálható a programmal, vagy más tervezett projekttel milyen összhangban van. Említse meg a potenciális szinergiákat más kezdeményezésekkel, különösen az Európai Bizottság által preferáltakkal.

  Amennyiben a projekt az Ön szervezetének, államnak, stb. egy nagyobb programjának része, tüntesse fel hogy melyiknek és hogyan. Vizsgálja meg az EU irányelveit és politikáját, majd kösse össze a projektjével.


Gyakorlat 3
Gyakorlat 3. pályázatok)

 • Olvassa el a projekt összegzés kérdéseit, a relevancia részeket

 • Gondolja át hogyan válaszolna azokra, hol kereshet adatokat hozzá, mit tüntetne fel

 • Javaslatok formájában válaszoljon a kérdésekre

 • A csoport szószólója ismertesse a munka eredményét


Elj r si rend 1
Eljárási rend /1/ pályázatok)

 • Pályázati kiírás (irányelv és kísérő dokumentáció)

 • Relatíve rövid határidőn belül (néhány hét) információs műhelyek szerveződnek (irányelvek tisztázására, logikai keretmátrix alapjainak megismerésére)

 • Kérdéseket (kivéve a pályázóra, partnerre vagy projektre vonatkozókat) e-mailen vagy faxon lehet feltenni, a projekt beadása előtt 21 nappal.


Elj r si rend 2
Eljárási rend /2/ pályázatok)

 • Valamikor a projekt beadása előtt néhány héttel ún. “projekt klinikák” szerveződnek - szakértők átnézik a logikai keretmátrixot

 • A szerződő hatóság web oldalán 11 nappal a beadási határidő előtt olvashatók a kérdésekre adott válaszok

 • Időközben megjelenhetnek corrigendum-ok – pályázati kiírásban történt módosítások – rendszeresen figyeljük a honlapot


Elj r si rend 3
Eljárási rend /3/ pályázatok)

 • Szigorúan betartani a határidőt és a beadás módját – útmutatót tanulmányozása

 • 1. lépés – adminisztráció ellenőrzése: csatoltunk-e minden dokumentumot és a concept note értékelését (min. 30 pont, értékelő lap), kísérőlevelet és kérvényt a pályázat elfogadására – határidő!

 • 2. lépés – adatlap értékelése (min. 12 pénzügyi és opertív végrehajtás – kiválasztás+értékelő lap kritériumai – támogatási kritériumok) – levél


Elj r si rend 4
Eljárási rend /4/ pályázatok)

 • 3. lépés – pályázati adatlap hiánypótlása, partznerektől is (határidő!) – támogathatóság értékelése – levél

 • Költségvetés tisztázása

 • Szerződés aláírása (csak ekkor lehet biztos abban, hogy nyert a pályázat)

 • A végrehajtás a szerződés utolsó aláírójának aláírását követő napon kezdődhet


Projekt v grehajt sa grant szerz d s
Projekt végrehajtása – Grant szerződés pályázatok)

 • Jogviszony (szerződött)

 • Alapja a pályázati adatlap (csak az I. Projekt rész - Action)

 • Csak a pályázó felel jogilag / pénzügyileg a szerződő hatóság felé a projektért (partnerek nem)

 • Amennyiben szükséges jól jöhet a partnerekkel kötött egymásközti szerződés, melyek néhány pályázatnál szigorúan léteznek, mások esetében pedig nincsenek egyáltalán

 • Angol nyelv (szerződés, jelentések és minden levelezés)


Grant szerz d s tartalom
Grant szerződés – tartalom pályázatok)

 • Különleges feltételek és mellékletek :

 • Projektleírás (logikai keretmátrixszal)

 • Vissza nem térítendő támogatások általános feltételei a Európai Közösség harmadik országra alkalmazott finanszírozási rendjében

 • Projekt költségvetése

 • Szerződés odaítélési eljárása

 • Szabvány szerinti fizetési kérelem és pénzügyi nyilatkozat

 • Szöveges és pénzügyi jelentés formanyomtatványa

 • Tételes jelentés formanyomtatványa, igazoló dokumentumokkal az EK által finanszírozott tételekre vonatkozóan


Szerz d s k l nleges felt telei
Szerződés különleges feltételei pályázatok)

 • Az “akció” hivatalos megnevezése – 1.1. szakasz

 • Felelősség – 1.3 . szakasz

 • Akció kezdési időpontja – 2.2. szakasz

 • Időtartam – 2.3. szakasz

 • Akció teljes költsége – 3.1. szakasz

 • Legmagasabb finanszírozott összeg – 3.2. szakasz

 • Jelentési kötelezettségek – 4.1. szakasz

 • Finanszírozási ütemezés – 4.2. szakasz

 • Kapcsolattartó címek – 5.1. szakasz

 • Mellékletek jegyzéke és fontossági sorrend – 6. szakasz


M sodlagos szerz d sek elj r srendje
Másodlagos szerződések eljárásrendje pályázatok)

 • Általános tudnivalók – 1. szakasz

 • Állampolgári előírások – 2.1. szakasz

 • Származási helyre vonatkozó előírások – 2.2. szakasz

 • Kizárási feltételek – 2.4. és 2.5. sz.

 • Pályázási rend szabályai – 3., 4., 5., sz.


Kifizet si k relmek
Kifizetési kérelmek pályázatok)

 • Kifizetési kérelem tartalma

 • Pontos dátum és cím

 • Adatok ugyanúgy mint a Szerződés különleges feltételeiben

 • Időszak, melyre az előleget kérjük – projekt időtartama

 • Eredeti példány küldése, aláírás+bélyegző

 • Pénzügyi azonosító bizonylat (FIF) – projektszámla adatai (általában új számla az elvárás)

 • Számlabizonylat (bank által hitelesített)


El rehalad si jelent s nyomtatv nya
Előrehaladási jelentés nyomtatványa pályázatok)

 • Végső jelentés :

  • szöveges és

  • pénzügyi

 • További jelentés is lehetséges :

  • Negyedéves előrehaladási jelentés (szöveges és pénzügyi)

  • Havi szöveges jelentés

  • Negyedéves szöveges jelentés


Revizori szerz d s s jelent s
Revizori szerződés és jelentés pályázatok)

 • Revizor feladatleírása (Terms of Reference)

 • Revizori jelentés tartalma

 • Olyan támogatási szerződés melléklete, mely a specifikus szerződési feltételek által előírt és a támogatási összeg minimum 100.000.- Eurót eléri


Mi a k zbeszerz s
Mi a közbeszerzés? pályázatok)

 • Pénzügyi érdekekre irányuló, írásban megkötött szerződés a beszállító és megrendelő között, tárgya pedig kiviteli munkákra, árubeszerzésre, vagy szolgáltatás teljesítésére vonatkozik

 • A megrendelő köteles hivatalosan meghírdetni a beszerzést és kiválasztani a beszállítót a beadott árajánlat alapján és nem saját választása vagy preferenciák alapján

 • Horvát törvény alapján közbeszerzésre kötelezettek: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/337911.html


Mi a k zbeszerz s1
Mi a közbeszerzés? pályázatok)

A vissza nem térítendő támogatások valamennyi kedvezményezettje közbeszerzési kötelezettség alá tartozik.

 • A vissza nem térítendő támogatásokból finanszírozott beszerzéseket másodlagos beszerzéseknek nevezzük

 • Az EU által finanszírozott projekt köszbeszrzését az EK harmadik országgal kötött támogatási szerződés gyakorlati eljárásrendje (PRAG) határozza meg

 • A PRAG előírja a beszerzés módját, a beszrzés eljárási rendjet és szabályait, melyeket be kell tartani a pályázat dokumentációjának készítésekor és a beszerzés során.

  A PRAG felülírja a nemzeti közbeszerzési eljárási rendet!


A m sodlagos k zbeszerz s szerz d si k telezetts g
A másodlagos közbeszerzés szerződési kötelezettség pályázatok)

 • Az eljárási rend és elvek a Támogatási szerződés IV. Kiegészítő mellékletében (Annex IV) került meghatározásra, amelyet be kell tartani az eljárás során

 • A közbeszerzésre vonatkozó további ismérvek a támogatási szerződés Általános szabályai (General Conditions) és a PRAG (EK harmadik országgal kötött támogatási szerződés gyakorlati eljárásrendje) tartalmazzák.


Beszerz s
BESZERZÉS pályázatok)

A beszerzés három fő fázisból áll, függetlenül attól, hogy mi a beszerzés tárgya


Prag practical guide to contract procedures for ec external actions
PRAG - pályázatok)PracticalGuide to contractprocedures for EC externalactions

 • Az EU közbeszerzési “Bibliája” (az EK változtatja/frissíti átlagban 2 alkalommal évente) – projektfajták és pályázási formák

 • Tartalom:beszerzés általános szabályai különböző szerződésekre és értékekre vonatkozó beszerzési szabályok

 • eljárások leírása és határidők az eljárások különböző fázisaiban használatos nyomtatványok …

 • http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do


Ltal nos rendelkez sek
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK pályázatok)

Szerződésre vonatkozó előírás:

 • Gazdaságosság tekintetében a legelfogadhatóbb, a minőség figyelembe vételével - best price quality ratio

 • Átlátható - principles of transparency

 • Piaci torzulást elő nem idéző - priciples of fair competition

 • Érdeksérelem nélküli - conflict of interest


Mi az sszef rhetetlens g
MI AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG? pályázatok)

PRAG 2.3.6.: Bármelyik cég vagy szakember, aki a projektfeladatok előkíszétésében részt vesz, a pályáztatásban nem vehet részt az adott feladatok tekintetében, kivéve ha a szerződő hatóság felé megfelelően igazolja, hogy részvétele a piaci versenyt nem érintette.

PRAG 2.8.2: Az értékelő bizottság bármely tagjának vagy megfigyelőnek az összeférhetetlenséggel szembesülve nyilatkoznia kell és az értékelő bizottsági tagságát meg kell szüntetnie.

PRAG 2.3.6.: Összeférhetetlen minden olyan helyzet, amelyben a tárgyilagosság és objektív megítélés nem valósulhat meg családi, érzelmi élet, politikai és nemzeti összetartozás, illetve gazdasági vagy más közös érdekszövetségek miatt a kedvezményezettel.


Jogosults gi szab lyok
JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK pályázatok)

Pályázatokon való részvétel (Eligibility criteria):

 • Területi megközelítés (Nationality): a pályázat minden jogi és természetes személy részére egyenlő jogok biztosításával áll rendelkezésre az EU 27 + EEA / előcsatlakozó/illetve IPA programok kedvezményezett országai számára

  A területi megközelítés nem alkalmazható a cég által (szerződés szerint nyújtott szolgáltatások szakemberek) javasolt szakemberekre (természetes személy).


Jogosults gi szab lyok1
JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK pályázatok)

 • Származási előírások (Rule of Origin): a beszerzések az EU 27 + EEA / előcsatlakozó/illetve IPA programok kedvezményezett országainak termékeire irányulhatnak

  A származási műbizonylatot minden olyan termékre be kell küldeni melynek egységára meghaladja az 5000 € értéket.

  Az előírástól való eltérés csak abban az esetben lehetséges, amennyiben adekvát módon bizonyítható, hogy csak a fenti országokon kívüli termék áll rendelkezésre és előzetesen a szerződő hatóság jóváhagyása rendelkezésre áll


Jogosults gi szab lyok2
JOGOSULTSÁGI SZABÁLYOK pályázatok)

Pályázatokban való részvételi jog (Eligibility criteria)

 • A pályázó pályázatokból autómatikusan kizáró okai(Grounds for exclusion – PRAG 2.3.3.): a pályázót autómatikusan ki kell zárni csőd esetén, ha tevékenysége bírósági eljárás tárgyát képezi , törvénysértés miatt elítélt, köztartozása/adó... áll fenn.

 • Autómatikus kizárás oka lehet (Grounds for exclusion): amennyiben összeférhetetlenség áll fenn; amennyiben a pályázó hamis adatokat adott meg, vagy bizonyítékot nem csatolt


Logikai keretm trix ism tl s

MINDEN PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ EGYÜTTES SZABÁLYOK pályázatok)

 • A pályázati dokumentációt a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően kell kidolgozni (in accordance with the best international practice)

 • Az árajánlat kérőket meglehetősen időben kell kiküldeni, hogy az ajánlattevőknek elég idő álljon rendelkezésre az összeállításra és határidőre történő megküldésre.

 • A pályázat összes, jelentkezőktől érkezett kérelem és árajánlat értékelése és rangsorolása kötelező az arra hivatott bizottság részéről, az ajánlat/ajánlattevő (exclusion), minőségi (selection criteria) és pályázat támogatási (award criteria) kizárási kritériumainak megfelelően.

 • Értékelő bizottság: minimum három fős (páratlan számú), megfelelő technikai és adminisztratív kapacitású a javslattételhez


P ly zati dokument ci
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ pályázatok)

 • Dokumentáció, melyet a s zerződő állít össze (azaz a támogatott) és minden szükséges dokumentumot tartalmaz a kidolgozáshoz és benyújtáshoz

 • Tartalmazza a feladatok leírását (szolgáltatásokat), műszaki műbizonylatokat (berendezés), költségvetéseket (munkák)

MI NEM RÉSZE A PÁYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK?

 • Tender / pályázat NEM a vissza nem térítendő eszközökre vonatkozó szerződési költségvetés közvetlen része

 • A pályázat tételek összessége, amely egy helyen vásárolható meg (generikus hasonló tételek)

 • TILOS a mesterséges megosztottságú pályázat a közbeszerzés elkerülésére


P ly zati dokument ci eszk z k munk k szolg ltat sok
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ESZKÖZÖK/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

 • Közbeszerzési felhívás (Procurement notice)?

 • Helyi és nemzetközi beszerzés során szükséges

 • Meghatároz kiválasztási kritériumak, melyeknek az ajánlattevő meg kell hogy feleljen a pályáztatás során - az ajánlattevő rendelkezik-e a szerződéshez megfelelő erőforással?


K zbeszerz si felh v s procurement notice
Közbeszerzési felhívás ( ESZKÖZÖK/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK Procurement notice)

Kiválasztási kritériumok :

 • Potenciális ajánlattevő pénzügyvitele

 • Az ajánlattevőnek néhány évvel visszamenőleg meghatározott forgalma igazolható legyen

  2. technikai kritérium

 • Hasonló beszerzésekben szerzett tapasztalat minimum x alkalommal

  3. Adminisztrációs kritérium

 • Az ajánlattevő szakmaisága nem megkédőjelezhető a dolgozók szakmai minőségbiztosítása miatt az adott beszerzés kapcsán


P ly zati dokument ci berendez s munk k szolg ltat sok
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

A szerződésminta a pályázati felhívásban található:

Ajánlattevők útmutatója

Szerződéstervezet és általános feltételek

(általános feltételek)

Műszaki műbizonylatok / munkák leírása

Részletes költségvetés

Általános információk – megfelelőségi adminisztriációs igazolás / értékelő lap

Ajánlattevő nyilatkozata

EZ EGY ÁLTALÁNOSNAK VEHETŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ - DE NEM FELTÉTLENÜL AZ EGYETLEN!


P ly zati dokument ci berendez s munk k szolg ltat sok1
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ alapvető információkat kell hogy tartalmazzon:

 • Ajánlattétel beküldési határideje

 • Elvárt szolgáltatások (pályázat tárgya) és a teljesítés határideje

 • Pályázatban történő részvétel kritériumai (állampolgárság, származási hely, ajánlattevő/ajánlat kizárási feltételei)

 • Nyertes pályázat kritériumai

 • Ajánlattétel tartalma

 • Pályázati feltételek (magyarázatok)


P ly zati dokument ci berendez s munk k szolg ltat sok2
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

 • PRAG adja a teljes pályázati dokumentációt

 • A szerződő testületek rendszerint biztosítják a pályázati dokumentációt

  Sajátot vagy a biztosítottat használjuk?

 • A nyomtatványok szabványos dokumentumok, melyek a beszerzés szabályosságát teszik lehetővé!


P ly zati dokument ci berendez s munk k szolg ltat sok3
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

 • FONTOS: a pályázati adatlap kidolgozásában résztvevő valamennyi személy Elfogulatlansági és titoktartási nyilatkozatot KÖTELES aláírni!

 • Megőrzése együtt a pályázati dokumentációva 7 évig (revizorok)


K zbeszerz s l p sei
Közbeszerzés lépései BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK


Logikai keretm trix ism tl s
“PRAG” BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! BERENDEZÉS/MUNKÁK/SZOLGÁLTATÁSOK

Maja Hranilović

maja.hranilovic@pam2.biz

GSM: 00385/98 702 667