samorganisering av sjeldenfeltet hvilke muligheter gir dette for fou fou dag frambu 5 april 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odd Bakken og Terje Rootwelt Kvinne- og barneklinikken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odd Bakken og Terje Rootwelt Kvinne- og barneklinikken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Odd Bakken og Terje Rootwelt Kvinne- og barneklinikken - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Samorganisering av sjeldenfeltet- hvilke muligheter gir dette for FOU? FOU- dag Frambu 5.april 2013. Odd Bakken og Terje Rootwelt Kvinne- og barneklinikken. Bakgrunn for prosjektet. Rapport fra Helsedirektoratet november 2010 anbefalte etablering av en nasjonal kompetansetjeneste

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odd Bakken og Terje Rootwelt Kvinne- og barneklinikken' - kynton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samorganisering av sjeldenfeltet hvilke muligheter gir dette for fou fou dag frambu 5 april 2013

Samorganisering av sjeldenfeltet- hvilke muligheter gir dette for FOU?FOU- dag Frambu 5.april 2013

Odd Bakken og Terje Rootwelt

Kvinne- og barneklinikken

bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet
 • Rapport fra Helsedirektoratet november 2010 anbefalte etablering av en nasjonal kompetansetjeneste
 • Helse- og omsorgsdepartementet besluttet i mars 2012 å etablere en

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.

 • Ansvaret ble lagt til Helse Sør-Øst, som igjen ba Oslo universitetssykehus gjennomføre prosjektet
 • Kvinne- og barneklinikken- omfatter fem av sjeldensentrene.
 • Sykehuset har også en rekke regionale og nasjonale funksjoner av betydning for utredning og behandling av sjeldne diagnoser, bl a nyfødtscreening. Stor voksen- og barnehabilitering, psykisk helse for voksne og barn og psykosomatikk.
m l for prosjektet
Mål for prosjektet

Prosjektgruppe med fire brukerrepresentanter og 10 senterledere er oppnevnt.

Skal gi innspill til bedre kvalitet på tjenestene gjennom:

 • Styrket brukermedvirkning
 • Synliggjøring av sjeldenfeltet
 • Enklere tilgjengelighet
 • Ivareta grupper som ikke har et kompetansesenter i dag
 • Styrket faglig samarbeid mellom enhetene/ dagens kompetansesentre
 • Mer effektiv utnyttelse av ressursene

(jfr mandat gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i brev til Helse Sør- Øst)

endringer for de ti kompetanse sentrene
Endringer for de ti kompetanse- sentrene?
 • Samorganisering for å bedre tilbudet gjennom synliggjøring, tilgjengelighet og tilbud til flere grupper
 • De enkelte sentrene skal gi tilbud som før, på samme steder som i dag, med samme direkte ledelseslinje
 • Pasientgrupper skal ikke miste sitt tilbud, men tilbudene skal bli mer synlige og tilgjengelige
 • Kvalitet og brukerorienterte tjenester skal sikres gjennom at brukerne er med i utviklingen av alle deler av tilbudet
h yere kvalitet i tjenestene hvordan oppn s det
Høyere kvalitet i tjenestene- hvordan oppnås det?
 • Ivareta brukerinnflytelse i alle deler av tjenestene
 • Øke tilgjengelighet og synlighet av hele sjeldenfeltet
 • Teknologiutvikling: Utnytte internett, e- læring, videokonferanse
 • Ivareta grupper som ikke har tilbud i et senter
 • Kvalitetsregistre
 • Forskning og fagutvikling
 • Effektiv bruk av ressursene
h yere kvalitet gjennom forskning og utviklingsarbeid
Høyere kvalitet gjennom forskning og utviklingsarbeid
 • Alle sentrene høy FOU- aktivitet. Behov for koordinering?
 • Felles kompetansebehov? Registerkompetanse? Personvern? Juridiske forhold?
 • Felles påvirkning overfor HSØ, Forskningsrådet, Nav, Statped. HOD, Helsedirektoratet.
 • Utvikle IKT- verktøy for elektronisk informasjonsutveksling. Tilgang til databaser/litteratur
 • Fasilitere samarbeid med avanserte behandlingstjenester
 • Nasjonalt sjeldenregister? Register for enkeltdiagnoser?
informasjon kommunikasjon og innspill
Informasjon, kommunikasjon og innspill
 • Prosjektets internettside på Oslo universitetssykehus’ hjemmesider
 • Bakgrunnsinformasjon fra prosjektet, møtepapirer, foredrag, nyhetsbrev fra prosjektet, nyheter fra brukerorganisasjoner, HOD og Helsedirektoratet legges ut
 • Link til sentrene, brukerorganisasjoner, direktorat og departement
 • Prosjektet ønsker innspill. Inntil videre via mail til Stein.Are.Aksnes@ous-hf.no eller

Odd.Bakken@ous-hf.no

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!