Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes - PowerPoint PPT Presentation

osborn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes
164 Views
Download Presentation

Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ringvirkninger & petroleumsindustrien Jan Terje Henriksen og Jan-Oddvar Sørnes Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø

 2. “Den Nord-Norske stemmen” og nyansefattigheten VS or VS

 3. Utfordringen!

 4. Verdiskapning?

 5. Felt i drift og under utbygging på nordnorsk sokkel

 6. Sysselsetning i petroleumssektoren i Nord-Norge

 7. Figur 0‑1 Petroleumsrelatert virksomhet i Nord-Norge.Kilde: Slotfeldt-Ellingsen & Sandvik, 2009, s. 17. Petroleumsvirksomhet i Nord-Norge Kilde: Slotfeldt-Ellingsen & Sandvik, 2009, s. 17.

 8. Felt kontra områdeutvikling Feltbasert gradvis utbygging, og feltbasert økonomisk fokus Alternativer? Områdeutbygging, ilandføring og industriell bruk Skifergass og gasspriser Skal man få til dette kreves kloke hoder

 9. DIREKTE OG INDIREKTE VIRKNINGER AV SKARVUTBYGGINGEN

 10. Stipulerte regionale investeringer i konsekvensutredning og faktiske kontraktsinngåelser

 11. Ringvirkningersomintrodusertendring

 12. Samhandling med Russland North-Western University Alliance Bodø University College Murmansk State Technical University Ukhta State Technical University Arkhangelsk State Technical University Baltic State Technical University, St. Petersburg Tyumen State University MGIMO-University, Moscow Tavria National University, Simferopol, Ukraine 13

 13. Statoil’s scenarie

 14. Helhet kontra sektorinteresser Nordnorsk verdiskapning må tilfredsstille alle målsetninger

 15. Et eksempel på å tenke nytt North Energy & AconaWellpro

 16. Mulighetene er der Griper vi dem? Nøkkelen – samhandling og nye tanker