pojav vi ganja v organizacijah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH. dr. Marko FERJAN ODNOSI Z NOTRANJO JAVNOSTJO. MOTIV ZA IZBIRO TEME. Raziskati trditev, da je “žvižganje problem notranjega komuniciranja” Maclagan (1998, 131) domneva, da bi vzroki za whistle-blowing lahko bili v notranjem komuniciranju v organizaciji .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH' - kylynn-duran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojav vi ganja v organizacijah

POJAV "ŽVIŽGANJA" V ORGANIZACIJAH

dr. Marko FERJAN

ODNOSI Z NOTRANJO JAVNOSTJO

motiv za izbiro teme
MOTIV ZA IZBIRO TEME
 • Raziskati trditev, da je “žvižganje problem notranjega komuniciranja”
 • Maclagan (1998, 131) domneva, da bi vzroki za whistle-blowing lahko bili v notranjem komuniciranju v organizaciji.
 • Berlogar (2000, 72) prav tako pravi, da je problem žvižgačev v precejšnji meri interni komunikacijski problem.
 • Hunt&Grunig, prav tako pravita, »da imajo organizacije tudi razmerja- »v hiši« med uslužbenci samimi …« (Hunt, Grunig, 1995, 5).

Pojav "žvižganja" v organizacijah

vsebina predavanja
VSEBINA PREDAVANJA
 • OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
 • ZGODOVINA “ŽVIŽGANJA”
 • PROFIL ŽVIŽGAČA
 • OPIS ZNAČILNOSTI POJAVA ŽVIŽGANJA
 • KONKRETNI PRIMERI ŽVIŽGANJA
 • PRAVNA ZAŠČITA ŽVIŽGAČEV
 • PRIKAZ REZULTATOV EMPIRIČNE RAZISKAVE
 • LITERATURA
 • ZAKLJUČEK

Pojav "žvižganja" v organizacijah

opredelitev osnovnih pojmov
OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
 • Žvižgači (angl.: “whistle blowers”) - ljudje, ki v nasprotju z interesi organizacije zunanjim javnostim razkrijejo nezakonita ali kako drugače nepravilna ravnanja organizacij, v katerih delajo. (Vernon-Wortzel, 1994, 149).
 • Žvižganje (angl.: “whistle blowing”, “blowing the whistle”) - dajanje informacij o zlorabah, korupciji, nepravilnostih, grožnjah, nevarnostih za zdravje, ipd. zunanjim javnostim (Vinten, 1993, 55)
 • Žvižgači – pojem je po mojem vedenju prvi uporabil Janko Berlogar leta 2000 v: Managerska etika ali Svetost preživetja, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, stran 71. (Sicer se govori, da je bil prvi Zlatko Jančič, vendar sam nisem našel pisanega vira, ki bi to potrdil)

Pojav "žvižganja" v organizacijah

vi ganje
ŽVIŽGANJE

Pojav "žvižganja" v organizacijah

zgodovina
ZGODOVINA
 • PRVI ZNAN POJAV “ŽVIŽGANJA”: 1902 do 1904: McClure's Magazine objavi serijo člankov o korupciji v mestni upravi v New Yorku. (Naslov prvega članka: “The Shame of the Cities”)
 • 1912 McClure's Magazine objavi članek “Magnates of Crime”
 • 1972-1973 – afera Watergate (“odnese” predsednika ZDA Richarda Nixona)
 • Afera ENRON v ZDA v drugi polovici leta 2001: (objavljeni podatki o “napihovanju” poslovnega izida v letih 1997 do 2001-vir je bila podpredsednica uprave Sharon Watkins).
 • PARMALAT – 22.12. 2003 objavljena novica o finančnem primanjkljaju družbe v višini 4 mlr. € (kasneje se je izkazalo, da je manjko 14 mlr. €

Pojav "žvižganja" v organizacijah

mcclure s magazine the shame of the cities
McClure's Magazine (“The Shame of the Cities”)

Pojav "žvižganja" v organizacijah

afera watergate
AFERA “WATERGATE”

Pojav "žvižganja" v organizacijah

enron
ENRON

Pojav "žvižganja" v organizacijah

parmalat
PARMALAT

Pojav "žvižganja" v organizacijah

ladislav troha pojo i major
LADISLAV TROHA“Pojoči major”

Pojav "žvižganja" v organizacijah

kdo je lahko vi ga
KDO JE LAHKO ŽVIŽGAČ?

Lippmann (1925, 150) člane javnosti (torej tudi organizacije) deli na:

a) insajderje (“akterje”) in

b) outsiderje (“phantomsko javnost”).

ATRIBUT INSIDER OUTSIDER

informacije imajo informacije ?

znanje imajo znanje ?

interes imajo interes ?

“orodja” imajo “orodja” ?

ŽVIŽGAČ JE LAHKO SAMO INSIDER!

Pojav "žvižganja" v organizacijah

implementacija vi ganja
IMPLEMENTACIJA “ŽVIŽGANJA”

Da bi dejansko prišlo do žvižganja ni dovolj zgolj “insajderstvo”!

Za implementacijo je potreben obstoj “hišnega novinarja” v mediju “manipulativnega tipa”.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

modeli odnosov z javnostmi hunt gruning 1984 in harrison 1995
MODELI ODNOSOV Z JAVNOSTMI(Hunt&Gruning,1984 in Harrison, 1995)
 • model agenture ali tiskovnega predstavništva;
 • model obveščanja javnosti;
  • NALOGA: zgolj razširjanje informacij:
  • IZVAJALEC: “hišni novinar” ki nastopa kot “neodvisni novinar”;
 • dvosmerni asimetrični model;
 • dvosmerni simetrični model.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

tipi medijev watts 1997
TIPI MEDIJEV(Watts, 1997)
 • pluralistični tip medija;
 • manipulativni tip medija;
  • vsebina je prilagojena potrebam publike;
  • informiranje je enostransko in tendenciozno;
  • stalno eni in isti viri;
  • tak medij navadno služi zgolj pridobivanju ekonomskih učinkov.
 • hegemonistični tip medija.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

vsebine vi ganja
VSEBINE “ŽVIŽGANJA”
 • Finančne nepravilnosti (npr.: ENRON, PARMALAT)
 • Klientelizem (npr. Paul Wolfovitz-The World Bank)
 • Korupcija
 • Ogrožanje zdravja (npr. HUMKO d.o.o)
 • Napake na proizvodih
 • Poročila o kartelnem dogovarjanju
 • Poročila o drugih nečednostih (npr. prisluškovanje, …)

Pojav "žvižganja" v organizacijah

komu je vi ganje namenjeno
KOMU JE ŽVIŽGANJE NAMENJENO?

DEFINICIJE POJMA JAVNOST:

 • Specifična socialna kategorija, ki jo povezujejo skupne vrednote.
 • Način izvajanja neke dejavnosti.
 • Javnost kot način zagotavljanja človekovih pravic in spoštovanja družbenih norm
 • “Javna sfera”.
 • Javno mnenje. (Splichal, 1999, 6)
 • Skupina ljudi, ki dejansko ali potencialno lahko vplivajo na poslovanje organizacije. (Hunt&Gruning, 1984)

ŽVIŽGANJE JE DEJANSKO NAMENJENO NOTRANJIM IN ZUNANJIM JAVNOSTIM, KI LAHKO VPLIVAJO…

Pojav "žvižganja" v organizacijah

kriteriji za presojo eti nosti
KRITERIJI ZA PRESOJO ETIČNOSTI
 • MOTIV ŽVIŽGAČA:
  • moralno etični vzgibi (moralni heroji);
  • maščevanje, … (“podgane”).
 • POSLEDICE ŽVIŽGANJA:
  • žvižganje prepreči veliko škodo.
  • škoda zaradi žvižganja preseže škodo zaradi nepravilnosti;

Pojav "žvižganja" v organizacijah

pravna za ita vi ga ev 1 primer ebeljega pika andrej litvinenko
PRAVNA ZAŠČITA ŽVIŽGAČEV -1Primer “čebeljega pika”:Andrej Litvinenko

Pojav "žvižganja" v organizacijah

pravna za ita vi ga ev 2
PRAVNA ZAŠČITA ŽVIŽGAČEV - 2
 • Lloyd-LaFollete Act (ZDA 1912)
 • Nemčija je sprejela prvi podoben akt leta 1958
 • EU je sprejela prvi akt o zaščiti oseb, ki pričajo o kartelnem združevanju leta 1978.
 • Public Interest Disclusure Act 1998 (U.K)
 • The Military Whistelblower Protection Act (ZDA)
 • “Žvižgače” ščiti zakonodaja držav: Avstrije, Nemčije, Belgije, Danske, Fnske in Irske in od 2007 celo Indije.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

zanimivost university of sussex
ZANIMIVOST (University of Sussex)

Ena od angleških univerz (University of Sussex) ima objavljen dokument “Whistleblowing Procedures”, kjer je natančno opisano, kako naj ravna osebje v primeru “nepravilnosti”

Glej: http://www.sussex.ac.uk/Units/staffing/personnl/policies/whistle.shtml

Pojav "žvižganja" v organizacijah

zna ilnosti vi ganja v sloveniji
ZNAČILNOSTI “ŽVIŽGANJA” V SLOVENIJI
 • žvižganje se pojavlja precej pogosto;
 • v vsaki od teh organizacij se je pojavil »whistle-blower«;
 • medijske kampanje pogosto »odnesejo« vodstva;
 • sodnih epilogov je zelo malo ali skoraj nič;
 • ni bilo efekta »čebeljega pika«;
 • mediji v vseh primerih poročajo o slabi notranji klimi«;
 • po prenehanju kampanje se “pojavi” kriza drugje;
 • mediji krize “prodajajo”.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

predstavitev raziskave
PREDSTAVITEV RAZISKAVE

NAMEN RAZISKAVE JE BIL UGOTOVITI, KAKO DEJAVNIKI

 • na ravni posameznika:

- spol,

- starost,

- izobrazba,

 • na nivoju organizacije:

- “komunikacijsko udobje”,

- stil vodenja,

- priljubljenost vodje

VPLIVAJO NA PRIPRAVLJENOST POSAMEZNIKA ZA ŽVIŽGANJE.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

model odlo anja za vi ganje gundlach 2003 78
MODEL ODLOČANJA ZA ŽVIŽGANJE(Gundlach, 2003, 78)

Pojav "žvižganja" v organizacijah

hipoteze
HIPOTEZE
 • Spol je spremenljivka, ki vpliva na pripravljenost za žvižganje
 • Med starostjo in pripravljenostjo za žvižganje obstaja odvisnost.
 • Med stopnjo izobrazbe in pripravljenostjo za žvižganje obstaja odvisnost.
 • Med stilom vodenja in pripravljenostjo za žvižganje obstaja odvisnost.
 • Med zadovoljstvom z komuniciranjem in pripravljenostjo za žvižganje obstaja odvisnost.
 • Med priljubljenostjo vodje in pripravljenostjo za žvižganje obstaja odvisnost.

Pojav "žvižganja" v organizacijah

nekaj podatkov o vzorcu
NEKAJ PODATKOV O VZORCU
 • 969 pravilno izpolnjenih vprašalnikov
 • 443 (45,6%) moških in 526 (54,4%) žensk
 • izobrazba vprašanih
  • nedokončana osnovna šola 0,4%
  • dokončana osnovna šola 4,3%
  • 2 ali 3 letna poklicna šola 18,0%
  • 4. letna srednja šola 42,9%
  • višja, visoka ali univerzitetna izobrazba 32,5%
  • magisterij, doktorat 1,0%

Pojav "žvižganja" v organizacijah

instrument
INSTRUMENT

Vsebina anketnega vprašalnika:

 • Demografski podatki (spol, starost, izobrazba, …)
 • 27
 • Priljubljenost vodje (5 stopenjska lestvica);
 • Stil vodenja (3 stopenjska lestvica);
 • Pripravljenost za žvižganje (5 stopenjska lestvica).

Pojav "žvižganja" v organizacijah

slide28
Ali bi bili samoiniciativno pripravljeni morebitne sume nepravilnosti v vaši organizaciji kdaj posredovati v objavo medijem?

Pojav "žvižganja" v organizacijah

korelacijska tabela 1
KORELACIJSKA TABELA 1

Pojav "žvižganja" v organizacijah

spol in pripravljenost za wb
SPOL IN PRIPRAVLJENOST ZA WB

Pojav "žvižganja" v organizacijah

stan in pripravljenost za wb
STAN IN PRIPRAVLJENOST ZA WB

Pojav "žvižganja" v organizacijah

korelacijska tabela 2
KORELACIJSKA TABELA 2

Pojav "žvižganja" v organizacijah

ugotovitve raziskave
UGOTOVITVE RAZISKAVE
 • Spol NE VPLIVA na pripravljenost posameznika za žvižganje
 • Med starostjo in pripravljenostjo za žvižganje NI odvisnosti.
 • Med stopnjo izobrazbe in pripravljenostjo za žvižganje NI odvisnosti.
 • Med stilom vodenja in pripravljenostjo za žvižganje obstaja zanemarljiva odvisnost (r = 0,065).
 • Med zadovoljstvom z komuniciranjem in pripravljenostjo za žvižganje obstaja zanemarljiva odvisnost (r = 0,093).
 • Med priljubljenostjo vodje in pripravljenostjo za žvižganje obstaja majhna odvisnost (r = 0,177).

Pojav "žvižganja" v organizacijah

povzetek
POVZETEK
 • Možnost WB v organizaciji je dejstvo!
 • Delež ljudi, ki so pripravljeni na WB je dokaj majhen (manj od 4% populacije)
 • Vpliv dejavnikov osebnostnega profila posameznika in situacijskih dejavnikov je zelo majhen.
 • Pojav žvižganja NI povezan z notranjim komuniciranjem.
 • Tudi v idealni organizaciji se pojava WB ne da preprečiti!
 • Žvižgač se očitno rodi!

Pojav "žvižganja" v organizacijah

literatura
Vernon-Wortzel, Heidi (1994): Business and Society, A Managerial Approach-Fitth Edition, Prentice-Hall, Richard D. Irwin, Inc., Illinois.

Vinten Gerlad (1993): Whistleblowing: An Issue of Social Policy, published in: International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 13, No. 5/6, 53-109, MCB, University Press., Hull, UK.ippmann Walter (1925): The Phantom Public, Harcourt, New York.

Watts D. (1997): “Political communication today”, Manchaster University Press, Manchaster/New York (ameriška izdaja).Harrison S. (1995): “Public Relations”, Routledge, London.

Hunt T. Gruning J. E. (1994): “Tehnike odnosov z javnostmi”, DZS, Ljubljana.

Splichal Slavko (1999): Public OPinion: Developments and Controversies in the Twentieh Century, Rowman&Littlefield Publishers, Inc. Oxford.

Gundlach Michael (2003): Developing and Testing a model of Whistle-Blowing Decisions (Dissertation), The Florida State University, College of Business.

Maclagan Patrick (1998): Management and Morality, Sage Publ., London.

LITERATURA

Pojav "žvižganja" v organizacijah