BP Holdings: advancing understanding of materials science - PowerPoint PPT Presentation

bp holdings avanseringseforst else av stoffvitenskap n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BP Holdings: advancing understanding of materials science PowerPoint Presentation
Download Presentation
BP Holdings: advancing understanding of materials science

play fullscreen
1 / 2
BP Holdings: advancing understanding of materials science
98 Views
Download Presentation
kyliekelly92
Download Presentation

BP Holdings: advancing understanding of materials science

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP Holdings- Avanseringseforståelse av stoffvitenskap http://bpholdingsglobal.bravesites.com/

  2. http://bpholdingsglobal.bravesites.com/ • Følgende BP Holdings kunngjøring som det er å arbeide med fire universiteter å etablere en $100 million internasjonalere forsknings senters å avansere grunnlagforståelse av stoffene, finne BP Magasin ut hvorfor større kunnskap av stoffene slik som stål kunne være viktig for oljen og gassindustri. • Noensinne da mennesker lærte å bruke tre og steiner å skape redskaper, har vi manipulert stoffene omkring oss å bygge bedre produkter, slik som sterkere infrastruktur, mer innretninger og varmere klærne.