Projekt „Vzdělávejte se!“ - PowerPoint PPT Presentation

kylee
projekt vzd l vejte se n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt „Vzdělávejte se!“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt „Vzdělávejte se!“

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Projekt „Vzdělávejte se!“
77 Views
Download Presentation

Projekt „Vzdělávejte se!“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt „Vzdělávejte se!“ PhDr. Václav Kulhavý Ministerstvo práce a sociálních věcí Seminář ÚP Vyškov – setkání se zaměstnavateli 30. června 2009

 2. Jsme na konci 1. fáze • Zdroj financí: v rámci OP RLZ umožňuje čerpat finanční prostředky z období 2004-2006, což se době hospodářské recese hodilo. • Jednalo se zejména o kratší kurzy, které končí a budou vyúčtovány do 30.6. 2009, následně pokračovat ve druhé fázi (OP LZZ). • Dynamický vývoj realizace projektu. • Probíhá evaluace efektů a postupný rozjezd 2. fáze.

 3. Počet podpořených žádostí

 4. Typy vzdělávacích aktivit

 5. Aktuální stav a problémy • V této době dobíhají aktivity „odborného rozvoje“. Úřady práce nepřijímají nové žádosti, ale zpracovávají vyúčtování, dělají dodatky k dohodě (změna čísla projektu) a kontrolují platební doklady. • Administrace ESF je výrazně náročnější, než v případě běžné APZ. V 1.fázi projektu musí být vše vyúčtováno do 30.6. 2009.

 6. Shrnutí • Doposud byl projekt dle záměru MPSV nastaven a realizován vstřícně k zaměstnavatelům v tom smyslu, že šlo o rychle dostupné finanční prostředky s minimálními administrativními nároky na žadatele. O to větší administrativní zátěž představoval pro úp a MPSV. • Úřady práce jsou ze strany MPSV oceňovány za náročnou realizaci projektu. • Ve 2. fázi projektu (novém projektu), kterým je dále pilotně ověřován nový nástroj APZ, lze předpokládat další nárůst požadavků.

 7. Absorpce české ekonomiky • Delší trvání projektu (2 roky) umožní rozložení aktivit do delší doby a tím i realizaci náročnějších aktivit. • Projekt je/bude usazený, firmy budou vědět, co přesně mohou očekávat. • Evropská komise schválila tzv. dočasný rámec, tedy podporu v podobném režimu jako de minimis (který je pro firmy výhodný), až do 500 tisíc. €, oproti stávajícím 200 000 €. • V kombinaci výše uvedených faktorů, lze předpokládat větší požadavky velkých zaměstnavatelů. • Současné mírné oživení na trhu práce je dočasné, situace se bude zhoršovat.

 8. Klíčové otázky Nabízejí se klíčové otázky, které je nutno řešit tak, aby čerpání probíhalo efektivně a užitek se dostal k maximálnímu počtu účastníků: • Analýza bonity podniků • Individuální analýza vzdělávacích potřeb • Administrativní limity

 9. Realita • O tom, zda bude zvolena ta či ona metoda, osobně rozhodne v nejbližších dnech pan ministr • Bezprostředně nato bude rozpracována (dokončena) příslušná varianta • Zdrojové krytí 1. fáze (roku 2009) je již zajištěno

 10. Doporučení • Analyzovat si své reálné vzdělávací aktivity podle skutečných potřeb firmy • Konzultovat průběžně s úřadem práce • Konzultovat možnosti s dodavateli vzdělávacích aktivit • Mít alternativní řešení

 11. Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí Karlovo náměstí 1 120 00  Praha 2 +420 221923449 vaclav.kulhavy@mpsv.cz