lietuvoje veikian i fond ir institucijose esan i finansavimo mechanizm suvestin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲ FINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ PowerPoint Presentation
Download Presentation
LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲ FINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲ FINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲ FINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ. 2011m. kovo 28 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų specialistė Lina Galvydytė. Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tikslas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲ FINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ' - kyla-gordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lietuvoje veikian i fond ir institucijose esan i finansavimo mechanizm suvestin

LIETUVOJE VEIKIANČIŲ FONDŲ IR INSTITUCIJOSE ESANČIŲFINANSAVIMO MECHANIZMŲ SUVESTINĖ

2011m. kovo 28 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų specialistė Lina Galvydytė

jaunimo reikal departamentas prie socialin s apsaugos ir darbo ministerijos

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Tikslas:

Koordinuoti valstybės institucijų veiklą, nukreiptą į jaunimo problemų sprendimą, remti vykdomus jaunimo projektus bei sudaryti prielaidas naujoms iniciatyvoms atsirasti.

Programų sritys:

1)Institucinė parama

2)Verslumo ugdymas ir skatinimas

3)Iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programa

4)Nusikalstamumo, psichologinių krizių ir smurto prevencija

5)Ugdymo sportine veikla programa

6)Veiklos kokybės gerinimo programa

http://www.jrd.lt/index.php?1057277899

jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agent ros administruojama programa veiklus jaunimas

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros administruojama programa„Veiklus jaunimas“

Tikslas:

Programa skatina bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje ir remia bendrą Europos šalių jaunimo veiklą, pagrįstą neformalaus mokymosi ir ugdymo principu.

Programų sritys:

1)Jaunimas Europai

2)Europos savanorių tarnyba

3)Pasaulio jaunimas

4)Paramos jaunimui sistemos

5)Parama bendradarbiavimui Europos jaunimo reikalų srityje

http://www.jtba.lt/

lietuvos ir lenkijos jaunimo main fondas

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas

Tikslas:

Fondo veikla – jaunimo projektų, susijusių su lietuvių ir lenkų bendradarbiavimu, finansavimas.

Programų sritys:

1)Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainai ir projektai (seminarai, mokymasis), kuriais skatinama keistis gerąja patirtimi ir ją skleisti.

2)Lietuvos ir Lenkijos jaunimo renginius, susitikimus ir kitas iniciatyvas, informacinius paketus, kuriais siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, supratimą ir pripažinimą, keitimąsi gerąja patirtimi. Taip pat publikacijas, kuriomis siekiama suartinti lietuvių ir lenkų tautas.

http://www.jrd.lt/index.php?2061374421

programa europa pilie iams

Programa „Europa Piliečiams“

Tikslas:

Programa skirta aktyviam Europos pilietiškumui skatinti. Ši programa prisideda prie aktyvaus piliečių dalyvavimo, Europos tapatybės stiprinimo, skatina ES piliečių toleranciją ir tarpusavio supratimą.

Programų sritys:

1)Europos piliečių susitikimų rengimas;

2)leidinių apie Europos pilietiškumą leidyba;

3)televizijos debatų, konferencijų, diskusijų forumų pilietiškumo, migracijos, tolerancijos ir pan. temomis organizavimas;

4)Kultūrinių renginių organizavimas (pvz., spektaklių apie

Europos piliečių kultūras, mitus ir tikrovę kūrimas); 5)organizacijų bendradarbiavimas, tarptautinių tinklų kūrimas;

6)pilietinių akcijų organizavimas;

7)keitimasis skirtingų šalių patirtimi ir naujos partnerystės kūrimas;

8)renginiai, skirti nacizmo ir stalinizmo žlugimo metinėms ar karo aukoms atminti.

http://www.pilieciams.eu/

litvak fondas

Litvakų fondas

Tikslas:

Litvakų fondas vykdo bei remia visuomeninius projektus, kurie prisideda prie gerų lietuvių ir žydų bei Lietuvos ir Izraelio santykių plėtros, abiejų tautų kultūros pristatymo, savitarpio ryšių bei supratimo plėtros.

Programų sritys:

Fondas vykdo Atviros, Edukacinės, Visuomeninės bei Savų projektų programas.

www.litvakufondas.lt

lietuvos aplinkos apsaugos investicij fondas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas

Tikslas:

LAAIF pagrindinis uždavinys yra remti visuomeninį ir privatų sektorius, įgyvendinant aplinkos apsaugos projektus, mažinančius neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai, atitinkančius Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos strategiją.

Programų sritys:

Aplinkosauga

www.laaif.lt

kult ros r mimo fondas

Kultūros rėmimo fondas

Tikslas:

KRF pagrindinis tikslas remti kultūrą ir meną.

Programų sritys:

1) architektūros, cirko, dailės, fotografijos, kino, muziejų, kultūros paveldo, literatūros, muzikos,

šokio, tarpdisciplininio meno, tautodailės, teatro meno ir mėgėjų meno projektai, reikšmingai prisidedantys prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos, prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo visuose šalies regionuose;

2) tęstinių kultūros ir meno projektų materialinės bazės stiprinimas.

www.krf.lt

kult ros ir sporto r mimo fondas

Kultūros ir sporto rėmimo fondas

Tikslas:

Remti iniciatyvas susijusias su fizinio aktyvumo propagavimu.

Programų sritys:

1)vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo veiklos skatinimas ir sąlygų sportavimui gerinimas;

2)tarptautinių ir kitų sporto renginių organizavimas Lietuvoje ir dalyvavimas tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto renginiuose;

3)sporto žaidimų programų vykdymas;

4)sportavimo sąlygų gerinimas šalies sporto ir kitų įstaigų sporto bazėse;

5)kūno kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos

tobulinimas;

6)informacinių technologijų plėtra;

7)Lietuvos sporto enciklopedijos ir kitų kūno kultūros ir sporto leidinių leidyba.

http://www.kksd.lt/index.php?1951784695

brit taryba

Britų taryba

Tikslas:

Išplėsti anglų kalbos vartojimą, pagerinti kalbos mokymo kokybę, skatinti kultūros mainus ir partnerystę kultūros, švietimo ir mokslo srityje, demonstruoti Didžiosios Britanijos meno ir mokslo pasiekimus, vykdyti tarptautines programas ir kt.

Programų sritys:

Švietimas, Mokslas, Kultūra, Europos sąjunga, Kitos

danijos ambasada

Danijos ambasada

Tikslas:

Žmogaus teisės, Sveikatos apsauga, Kultūra

Programų sritys:

Remti nedidelius socialinės krypties projektus

http://www.ambvilnius.um.dk/en/

nyderland bendradarbiaujantys fondai

Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai

Tikslas:

Skatinti pliuralistinės pilietinės visuomenės, kur kiekvienas žmogus žinotų savo pareigas ir atsakomybę, formavimąsi.

Programų sritys:

Žmogaus teisės, Sveikatos apsauga, Socialinė įtrauktis

http://www.cnfcee.nl

europos jaunimo fondas

Europos jaunimo fondas

Tikslas:

Paskatinti bendradarbiavimą tarp jaunų žmonių Europoje ir teikti finansinę paramą iniciatyvoms propaguojančioms taiką, supratimą ir bendradarbiavimą bei Europos Tarybos vertybes – žmogaus teises, demokratiją, toleranciją ir solidarumą.

Programų sritys:

A.kategorija: Tarptautiniai jaunimo lyderių susitikimai (įvairaus tipo susitikimai, nuo konferencijų, seminarų, darbo grupių ir t.t.)

B.kategorija: tiriamieji darbai, studijos, informacijos ir dokumentų, susijusių su jaunimo veikla, leidyba.

C.kategorija: Institucinės paramos ir potencialo plėtojimo mechanizmas tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms.

D.kategorija: Pilotiniai projektai siekiantys naujomis formomis įtraukti ir įgalinti jaunus žmones.

http://www.eyf.coe.int/fej/

iaur s ministr tarybos biuras lietuvoje norden

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (NORDEN)

Tikslas:

Atstovauti Šiaurės ministrų tarybai bei plėtoti bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis tarp Šiaurės ir

Baltijos šalių.

Programų sritys:

1)Baltijos ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų (NVO) bendradarbiavimo rėmimo programa

2)Rėmimo programa Baltijos jūros regiono

nevyriausybinėms organizacijoms

3)Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo

programa: bendradarbiavimo tinklų finansavimas

4) Šiaurės šalių kultūros fondas

5)Šiaurės šalių vaikų ir jaunimo komiteto projektų

rėmimo programa

www.norden.lt

anna lindh fondas

AnnaLindhfondas

Tikslas:

Padėti kovoti prieš diskriminaciją, propaguoti demokratijos, lyčių lygybės, solidarumo bei tarptautinio bendradarbiavimo klausimus.

Programų sritys:

Įvairios veiklos skatinančios demokratijos, lyčių lygybės, solidarumo bei tarptautinio bendradarbiavimo temų aktualumą visuomenėje.

www.annalindhsminnesfond.se

vi egrado fondas

Višegradofondas

Tikslas:

Skatinti šalių bendradarbiavimą ir pažinimą tarp Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos bei kitų ES šalių.

Programų sritys:

Įvairios veiklos susijusios su bendradarbiavimo skatinimu, trumpalaikiams ir ilgalaikiams strateginiams projektams.

http://www.visegradfund.org/

labdaros paramos fondas tekantis vanduo

Labdaros-paramos fondas „Tekantis vanduo“

Tikslas:

Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, išsiaiškinant svarbiausias spęstinas socialines problemas artimiausioje aplinkoje, ieškant racionaliausių ir tinkamiausių būdų tų problemų sprendimui.

Programų sritys:

1)Piliečių savanorystės plėtrą;

2)Piliečių ar jų grupių savitarpio pagalbos apraiškas;

3)Socialinėje atskirtyje esančių piliečių (neįgaliųjų, vienišų, turinčių priklausomybių) įtraukimą į veiklą;

4)Socialinių grupių (vaikų, jaunimo, pagyvenusių, moterų ir pan.) užimtumo pagal pomėgius organizavimą, bendravimui bei neformaliam ugdymui ar savišvietai sąlygų sudarymą.

http://www.nisc.lt/lt/news.php?news_id=296

parama vystomojo bendradarbiavimo projektams

Parama vystomojo bendradarbiavimo projektams

Tikslas:

Teikti paramą projektams prisidedantiems prie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo prioritetų įgyvendinimo.

Programų sritys:

Demokratijos stiprinimo, žmogaus teisių, gero valdymo ir įstatymo viršenybės, ekonominės plėtros, eurointegracijos procesų, administracinių gebėjimų stiprinimo. Atsižvelgdama į šalių partnerių poreikius ir savo galimybes, Lietuva gali teikti paramą ir kitose srityse.

www.orangeprojects.lt

nyderland karalyst s ambasada

Nyderlandų Karalystės ambasada

Tikslas:

Teikia paramą veikloms, skatinančioms Nyderlandų karalystės-Lietuvos kultūros pažinimą ir šalių bendradarbiavimą.

Programų sritys:

Kultūros pažinimas, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Nyderlandų karalystės skatinimas.

http://www.netherlandsembassy.lt/cultural_affairs/cultural_cooperation

norvegijos ambasada

Norvegijos ambasada

Tikslas:

Teikia paramą veikloms skatinančioms Norvegijos kultūros sklaidą Lietuvoje.

Programų sritys:

Kultūros pažinimas, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos karalystės skatinimas.

http://www.norvegija.lt/culture/embassysupport/embsupport.htm

eee subsidijos

EEE subsidijos

Tikslas:

Teikti paramą pagal numatytas prioritetines sritis.

Programų sritys:

1) Tvari plėtra

2) Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas.

es parama

ES Parama

Įvairių institucijų administruojama ES struktūrinių fondų parama.

http://www.esparama.lt/20072013/lt/gaires/priemones/sarasas?priem_grupe=000bdd5380001159

lietuvi fondas

Lietuvių fondas

Tikslas:

Išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Programų sritys:

Įvairios veiklos, kuriomis propaguojama lietuviška kultūra, lietuvybės skatinimas.

tautos fondas

Tautos fondas

Tikslas:

Tautos Fondas siekia, kad Lietuva išliktų ir lietuviška, ir pasidarytu demokratiška ir jaustų savo svarbą pasaulyje

Programų sritys:

Demokratiškas, humaniškas ir tautiškas Lietuvos atstatymas, jaunimo tautiškumo skatinimas, Sovietmečio aukų pagerbimas, istorinės atminties propagavimas.

http://valdyba.tautosfondas.org/

kra to apsaugos ministerija

Krašto apsaugos ministerija

Bendradarbiavimo su asociacijomis programa

Programų sritys:

Finansuojamos programos, kurios prisideda prie rengimosi visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui ir prie valstybės gynybinės galios stiprinimo,šalies saugumo ir nepriklausomybės, piliečių teisių ir laisvių užtikrinimo.

http://www.kam.lt/lt/veikla_576/bendradarbiavimas_su_asociacijomis.html

kult ros ministerija

Kultūros ministerija

Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos dalinio finansavimo programa:

1.plėtoja vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją;

2.skatina novatoriškus mokymo ir mokymosi metodus kultūrinėje erdvėje;

3. formuoja vaikų ir jaunimo iniciatyvumą, kūrybiškumą;

4. formuoja aktyvaus dalyvavimo Lietuvos kultūriniame gyvenime įgūdžius;

5. skirti skleisti informaciją apie kultūros įstaigų vykdomus kultūrinės edukacijos projektus (informaciniai leidiniai).

NVO kultūros projektų finansavimo programa:

1. bendruomenės pilietinį, tautinį, kultūrinį ir meninį savimonės ugdymą;

2. tarptautinius kultūros mainus;

3. vaikų ir jaunimo meninę saviraišką;

4. kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimo aktualizavimą;

5. nevyriausybinių organizacijų veiklos sklaidą;

http://www.lrkm.lt/index.php?1662265067

narkotik kontrol s departamentas

Narkotikų kontrolės departamentas

Europos Komisijos Sveikatos apsaugos 2008-2013 m.

programos įgyvendinimui

Konkursas daliniam nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimui.

Projektų konkursas.

Konferencijų organizavimo konkursas.

http://www.nkd.lt/index.php?id=0-85-0

vietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo programa

Sudaryti sąlygas šalies vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pilietiniam ir tautiniam ugdymui (-si).

Vaikų socializacijos programų rėmimo konkursas

Plėtoti vaikų socializacijos galimybes per mokslo metus ir per mokinių vasaros atostogas

Gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų rėmimas

Sudaryti socialines ir edukacines sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui(-si).

http://www.smm.lt/konkursai/index.htm

jonavos kult ros centras

Jonavos kultūros centras

Dalinis finansavimas skiriamas projektams, kurie skatina:

Bendruomenės, pilietinį, tautinį kultūrinį ir meninį savimonės ugdymą

Kultūrinius mainus.

Vaikų ir jaunimo meninę saviraišką;

Mėgėjų meno, etninės kultūros, nevyriausybinių organizacijų veiklos sklaidą.

2011 m. Kovo 18 d.  - balandžio 18 d. priimamos  NVO kultūros projektų, vykdomų 2011 m., paraiškos daliniam finansavimui iš  RAJONO biudžeto lėšų gauti.

http://jkc.lt/

jonavos k no kult ros ir sporto centras

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

Remiamos programos:

Rajonui atstovaujančių komandų rengimas irdalyvavimas apskrities, šalies ir tarptautinėse varžybose.

Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimas ir dalyvavimas Europos ir Pasaulio čempionatuose ir pirmenybėse.

Rajono kūno kultūros ir sporto renginiai.

Respublikiniai kūno kultūros ir sporto renginiai.

Vasaros moksleivių užimtumo programos.

Sveikatingumo programos.

Neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto programos.

Projektų paraiškos priimamos rugsėjo mėnesį.

http://www.jonavakksc.lt/category/sportoorganizacijos/

jonavos rajono savivaldyb s administracij a

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Prioritetinė tvarka jaunimo projektų finansavimui:

Pilietiškumo ugdymas.

Dalyvavimas kultūriniame ir sportiniame gyvenime.

Savižudybių, nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, prostitucijos ir AIDS prevencija, pagalba fizinį ir psichologinį smurtą patyrusiems asmenims.

Jaunimo informavimas, mokymai susiję su įvairių jaunimo organizacijų veikla ir jaunimo interesų atstovavimu vietiniame ir nacionaliniame lygmenyje.

Profesinei, kultūrinei, akademinei ir kitokiai patirčiai įgyti skirtų renginių ir seminarų organizavimas.

Tarptautinis ir regioninis jaunimo bendradarbiavimas.

Jaunimo organizacijų kūrimasis.

Projektų paraiškas galima teikti iki 2011 m. balandžio29 d.

d kui u d mes

Dėkui už dėmesį !!!

... BET JOKIŲ KLAUSIMŲ :)