Objawy pozapiramidowe po neuroleptykach
Download
1 / 33

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 1571 Views
 • Uploaded on

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH. (LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH). NEUROLEPTYKI-DEFINICJA. to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania. MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH' - hank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Objawy pozapiramidowe po neuroleptykach

OBJAWY POZAPIRAMIDOWE PO NEUROLEPTYKACH

(LEKACH P/PSYCHOTYCZNYCH)


Neuroleptyki definicja
NEUROLEPTYKI-DEFINICJA

to leki znoszące objawy wytwórcze psychoz(omamy,urojenia,zaburzenia aktywności,uczuciowości, świadomości)niezależnie od przyczyny powstania.


Mechanizm dzia ania lek w przeciwpsychotycznych
MECHANIZM DZIAŁANIA LEKÓW PRZECIWPSYCHOTYCZNYCH

-blokowanie receptorów dopaminergicznych D2 w mózgowiu,efekt przeciwpsychotyczny wynika blokowania tych receptorów w limbice(ukł.mezolimbicznym); niestety blokowane są też receptory D2 w prążkowiu;

-blokowanie receptorów dodaminergicznych D1,D3,D4;

-blokowanie receptorów serotoninergicznych 5HT1A,5HT2A


Neuroleptyki klasyfikacja
NEUROLEPTYKI-KLASYFIKACJA

PODZIAL NEUROLEPTYKÓW NA PODSTAWIE BUDOWY CHEMICZNEJ:

 • FENOTIAZYNY:

  - ALIFATYCZNE,

  - AROMATYCZNE:

  - PIPERAZYNOWE,np.

  flufenazyna,perazyna

  perfenazyna

  - PIPERYDYNOWE,np.

  tiorydazyna


- TIOKSANTENY:- ALIFATYCZNE,np. chlorprotiksen - AROMATYCZNE PIPERAZYNOWE,np. klopentiksol,flupentiksoll


Dibenzoksazepiny np klozapina kwetiapina olanzapina
- DIBENZOKSAZEPINY,np.klozapina, kwetiapina,olanzapina

-POCHODNE BUTYROFENONU,np.

haloperidol

- POCHODNE INDOLOWE*,np.

sertindol

- POCHODNE DIFENYLOBUTYLOAMINY*,np.

fluspirylen,pimozyd

*DOTYCHCZAS NIEDOSTĘPNE W POLSCE


- BENZAMIDY,np.sulpiryd,amisulpiryd

- LEKI BUDOWIE DWUPIERŚCIENIOWEJ,np.risperidon

ziprazidon


Neuroleptyki
NEUROLEPTYKI

PODZIAŁ WG RYZYKA WYSTĄPIENIA DZIAŁAŃ POZAPIRAMIDOWYCH

KLASYCZNE ATYPOWEDystonie ostre reakcje dystoniczne
DYSTONIE(OSTRE REAKCJE DYSTONICZNE)

 • to ruchy skręcające(np.skręty szyi,tułowia,kończyn,języka,twarzy).Pojawiają się m.in.podczas stosowania neuroleptyków(idiosynkrazja), najczęściej u dzieci i młodych ludzi(częściej mężczyzn).Zazwyczaj występują w pierwszych dniach leczenia.


Napady wejrzeniowe
NAPADY WEJRZENIOWE

-to forma dystonii polegająca na przymusowym patrzeniu w jeden punkt przez wiele minut lub godzin.

leczenie:

-cholinolityki;

-leki antyhistaminowe;

- benzodiazepiny.-częściej u młodych chorych i po 50r.ż.;

-częściej przy stosowaniu klasycznych neuroleptyków;

- częściej przy stosowaniu co najmniej 2 neuroleptyków i w terapii kombinowanej neuroleptyku z litem;

- symptomatologia przypomina parkinsonizm pierwotny;

- występują drżenia w okolicy ust, rytmiczne drżenia palców, mowa monotonna, dyzartryczna,


Wzmo one napi cie mi niowe sylwetka przygarbiona ruchy powolne akineza ojotok linotok zlewne poty
-wzmożone napięcie mięśniowe,sylwetka przygarbiona,ruchy powolne;- akineza,łojotok,ślinotok,zlewne poty;

- L-dopa nie jest skuteczna – prawdopodobnie dochodzi do trwałego zablokowania receptorów dopaminergicznych;

- poprawę można uzyskać stosując cholinolityki i amantadynę;

-odstawienie leku prowadzi do ustąpienia objawów po kilku tygodniach lub miesiącach.


Dyskinezy

PONEUROLEPTYCZNE

INNE

WYWOŁANE PRZEZ LEKI:

- P/WYMIOTNE,P/ZAWROTOM GŁOWY,”ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE”NP.:METOKLOPRAMID

- AGONISTÓW DOPAMINY NP.:L-DOPĘ

- P/MIGRENOWE,”POPRAWIAJĄCE PRZEPŁYW KRWI”,ANTAGONIŚCI WAPNIA TYPU FLUNARYZYNY-CINARYZYNY

DYSKINEZY


Dyskinezy1

OSTRE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

PÓŹNE ZESPOŁY DYSKINETYCZNE

DYSKINEZY
Ostra akatyzja
- OSTRA AKATYZJA

 • to niemożnośc siedzenia.Subiektywnie oceniana jest jako odczucie wewnętrznego niepokoju.Jest najczęstszym działaniem niepożądanym neuroleptyków.

  - PSEUDOAKATYZJA – niepokój ruchowy bez objawów subiektywnych.


Post powanie
postępowanie:

- propranolol-30-160mg/dobę;

 • benzodiazepiny;

 • pmantadyna;

 • przy uporczywej akatyzji skuteczne bywają też:klonidyna,selegilina lub małe dawki amitriptyliny.
Nieregularne mimowolne choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne
- MEIGE’A)nieregularne, mimowolne, choreoatetotyczne ruchy hiperkinetyczne;

- obejmują mięśnie mimiczne, mięśnie policzków, powiek,ust,języka;

- powodują układanie ust w ryjek, cmokanie, zgrzytanie zębami(bruksizm), chrząkanie, wysuwanie żuchwy;

-wysuwanie języka;


- MEIGE’A)ruchy mimowolne mogą dotyczyć także: miednicy, kończyn, szyi.

postępowanie:

- powolne odstawianie stosowanego neuroleptyku i zamiana na atypowy;

-diltiazem, nifedypina;

-cholinolityki;

-amantadyda, bromokryptyna;


P ne dyskinezy post powanie c d
późne dyskinezy- postępowanie- c.d MEIGE’A).

- podawanie dużych dawek witaminy E, leków gabaergicznych(benzodiazepin,kwasu walproinowego);

- obserwacja chorego;

- najwłaściwsze jest zapobieganie.


Rzadziej wyst puj ce rodzaje p nych dyskinez
- rzadziej występujące rodzaje późnych dyskinez: MEIGE’A)

-PÓŹNA DYSTONIA;

- PÓŹNE TIKI;

- PÓŹNE MIOKLONIE;

- DRŻENIE- w przeciwieństwie do ostrej akatyzji nasila się po odstawieniu neuroleptyku;

- może trwać wiele lat;

- zazwyczaj towarzyszy dyskinezom ust;

- wrażenie wewnętrznego napięcia, chęć wyskoczenia ze skóry, przymus np. pojękiwania.


Zzn z o liwy zesp neuroleptyczny
ZZN-ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY odstawieniu neuroleptyku;

to poważne i zagrażające życiu powikłanie farmakoterapii neuroleptykami,powstające w wyniku blokady receptorów dopaminergicznych w mózgu(pdwzgórze, zwoje podstawy mózgu,układ nigrostriatalny-istota czarna i prążkowie) przez leki LPP.

Częstość występowania-zależnie od kryteriów rozpoznania-od 0,02% do 3% leczonych neuroleptykami.Śmiertelność waha się od 5% do 20%.


Objawy
objawy odstawieniu neuroleptyku;:

 • pierwsze pojawiają się już w kilka godzin po podaniu neuroleptyku,pełny obraz rozwija się w przeciągu 2-9 dni, ale może też powstać po kilku tygodniach stosowania;

 • wysoka temperatura(hipertermia);

 • OBJAWY POZAPIRAMIDOWE-akineza, sztywność mięśniowa, drżenie mięśniowe, objaw „scyzorykowy”,dystonia;

  - objawy wegetatywne-tachykardia,tachypnoe,


Zzn c d
ZZN – c.d. odstawieniu neuroleptyku;

- wzrost ciśnienia tętniczego, przekrwienie płuc, bladość, potliwość, ślinotok, bezmocz;

 • wzrost aktywności transaminaz, kwasica metaboliczna, mioglobinuria, leukocytoza ponad 15000/ml; wzrost kinazy fosfokreatyninowej(CPK)powyżej400j.M/l;

 • zaburzenia świadomości od przymglenia do śpiączki włącznie

 • Może prowadzić do zgonu, zazwyczaj w wyniku późnego rozpoznania ZZN wskutek powikłań ze strony ukł.krążenia, oddechowego i niewydolności nerek.


Post powanie1
postępowanie: odstawieniu neuroleptyku;

- odstawienie LPP;

- monitorowanie podstawowych funkcji życiowych;

- dożylne nawadnianie;

- ochładzanie;

- dantrolen;

- bromokryptyna, amantadyna, L-dopa, pergolid, lizurid

- CBZ;


Post powanie c d
postępowanie-c.d. odstawieniu neuroleptyku;

- lorazepam, klonazepam;

 • profilaktyka DIC-deksametazon,Fraxiparine;

 • leczeniem z wyboru są elektrowstrząsy;

 • leczenie chorób współistniejących;

 • ponowne zastosowanie neuroleptyku łącznie z benzodiazepiną lub zmiana na atypowy.