Metody m en hdp
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Metody měření HDP. Mgr. Hana Grzegorzová. Základní pojmy. Běžné období – k výpočtu nominálního produktu….nejčastěji ke kvartálnímu porovnání vývoje ekonomiky Základní – výchozí rok, slouží k porovnání s rokem běžným. Vypočtěte hodnotu HDP v běžném období, rok 0 základní, rok 1 běžný.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kurt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metody m en hdp

Metody měření HDP

Mgr. Hana Grzegorzová


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Běžné období – k výpočtu nominálního produktu….nejčastěji ke kvartálnímu porovnání vývoje ekonomiky

 • Základní – výchozí rok, slouží k porovnání s rokem běžnýmVypo t te
vypočtěte základní, rok 1 běžný

 • Nominální hodnotu HDP v běžném období

 • HDP nom. = ∑P₁Q₁ = 13200 + 30000 + 45500 = 88 700

 • Reálnou hodnotu HDP v běžném období

 • HDP real. = ∑P₀Q₁ = 12000 + 30000 + 42000 = 84 000


Cenov hladina charakteristika
Cenová hladina - charakteristika základní, rok 1 běžný

 • Úroveň cen výrobků a služeb, které se v hospodářství nakupují a prodávají, vyjadřuje se cenovými indexy, růst cenové hladiny znamená inflaci

 • Nejčastěji porovnáváme úroveň cen za kalendářní rok, nebo čtvrtletí, meziročně


Cenov indexy
Cenové indexy základní, rok 1 běžný

 • Jsou používané k výpočtu míry inflace

 • Vyjadřují úroveň cenové hladiny

 • Spotřební koš zahrnuje potravinářské, nepotravinářské zboží, bydlení, doprava, služby, importované zboží, předpoklad neměnnosti

 • Dané množství každého zboží a služby se násobí jeho cenou v příslušném období


Index spot ebitelsk ch cen
Index spotřebitelských cen základní, rok 1 běžný

 • 1. INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN (CPI – Consumer Price Index)

 • odráží změnu cen výrobků a služeb, které nakupují domácnosti

 • při jeho výpočtu se vybere spotřební koš statků, na něž připadá značný podíl výdajů domácností, tzn. určitý vzorek průměrné domácnosti

 • srovnáváme náklady na nákup zvoleného spotřebního koše v daném (běžném) roce s náklady na nákup téhož koše v roce základním, tzn. v roce, který jsme stanovili jako rok výchozí , základní

 • Hodnota základního období definována jako 100

 • pokud je hodnota indexu větší než 100, znamená to, že došlo k vzestupu cenové hladiny a že probíhá inflace, pokud je menší než 100 dochází k opaku - deflace

 • problémem je stanovení struktury spotřebního koše  výběr výrobků je prováděn na základě průzkumu spotřebitelských zvyklostí  je aktualizován cca po 10 letech


P klad pro v po et cpi
Příklad pro výpočet CPI základní, rok 1 běžný

CPI = hodnota spotřebního koše v cenách běžného roku x 100

hodnota spotřebního koše v cenách základního r.

CPI99 =  Q98 x P99 .100 (%)

Q98 x P98


Vypo t te index spot ebitelsk ch cen viz tab 1
Vypočtěte index spotřebitelských cen – viz. tab. 1 základní, rok 1 běžný

CPI = ∑P₁Q₀= 90000 = 1,0588 x 100 = 5,88%

∑P₀Q₀ 85000

11000 + 27000 + 52000 = 90 000

10000 + 27000 + 48000 = 85 000


Implicitn cenov defl tor hdp ipd
Implicitní cenový deflátor HDP- IPD základní, rok 1 běžný

 • souhrnný cenový index

 • vypočte se jako podíl nominálního a reálného HDP, což nám také ukáže vývoj cenové hladiny

 • bere v úvahu všechny statky (celý HDP), tudíž nám odráží vývoj cenové hladiny úplněji

 • vzhledem k tomu, že zahrnuje celý produkt ekonomiky, má vyšší vypovídací schopnost


Vzorec pro defl tor
Vzorec pro deflátor základní, rok 1 běžný

IPD = GDP nominální . 100

GDP reálný

deflátor zahrnuje všechny statky, které obsahuje HDP, jeho součástí je mnohem větší skupina ve srovnání s košem statků, který je zahrnut v indexu spotřebitelských cen, soubor vyráběných statků s kterými pracuje se každým rokem liší.....


Vypo t te defl tor viz tab 1
Vypočtěte deflátor viz. tab. 1 základní, rok 1 běžný

IPD = HDP nom. = ∑P₁Q₁= 88700 =

HDP real. ∑P₀Q₁ 84000

= 1.055 x 100 = 5,5 %

Platí pro základní (výchozí) rok:

HDP nom. = HDP real.

IPD = 100


Prameny makroekonomick ch daj v r
Prameny makroekonomických údajů v ČR základní, rok 1 běžný

 • Statistický údajový měsíčník ČR – pozdější zpřesňování

 • Statistická ročenka ČSÚ – roční zpoždění, avšak dostatečně zpřesněné

 • Ekonom a hospodářské noviny - odvozené informace

 • Finance a úvěr – MF ČR

 • Výroční a čtvrtletní zprávy ČNB