Regelopdateringsseminar 2009 - PowerPoint PPT Presentation

regelopdateringsseminar 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regelopdateringsseminar 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regelopdateringsseminar 2009

play fullscreen
1 / 8
Regelopdateringsseminar 2009
109 Views
Download Presentation
kuri
Download Presentation

Regelopdateringsseminar 2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Regelopdateringsseminar 2009 Niels Pein

  2. Case. • Bold droppet efter • Regel 25? Niels Pein

  3. Case: Bold droppet efter Regel 25? Indledning. Slagspil. Spilleren slår ind i tyk rough. Der er et lille område med Areal under reparation i den del af rough. Holdet leder flere minutter, men kan ikke finde bolden. Niels Pein 23-10-2014

  4. Case: Bold droppet efter Regel 25? The plot. Spilleren mener at bolden nok er blevet væk i areal under reparation, men det er hverken en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i areal under reparation. Spilleren dropper en anden bold efter proceduren i Regel 25-1c. Niels Pein 23-10-2014

  5. Case: Bold droppet efter Regel 25? The plot thickens. Efter spilleren har droppet, men inden han har slået til den, findes den oprindelige bold. ”Dejligt” siger spilleren, samler den droppede bold op, og går hen og slår et slag til den oprindelige bold. Niels Pein 23-10-2014

  6. Case: Bold droppet efter Regel 25? Forvirring. De andre på holdet mener spilleren er helt forkert på den, og siger at den bold han har droppet er bolden i spil. Spilleren ved ikke hvad han skal gøre, så han placerer endnu en bold det sted han samlede den droppede bold op, og spiller hullet hullet færdig med begge bolde. Efter runden fortæller de Komiteen hvad der skete. Niels Pein 23-10-2014

  7. Case: Bold droppet efter Regel 25? • Spørgsmål og svar. • Kan Regel 25-1c anvendes? • Nej (hverken kendsgerning eller så godt som sikkert). • Er den oprindelige bold tabt efter spilleren droppede en anden bold? • Nej. Definition på tabt bold. • Var det ok at fortsætte med den oprindelige bold? • Ja. Decision 26-1/3.7. • Var den ”alternative” bold spillet fra det rigtige sted? • Nej. Samme Decision. Niels Pein 23-10-2014

  8. Alt kan ske i Golf. Niels Pein