menaxhimi i diabetit ne sistemin paresor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MENAXHIMI I DIABETIT NE SISTEMIN PARESOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
MENAXHIMI I DIABETIT NE SISTEMIN PARESOR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MENAXHIMI I DIABETIT NE SISTEMIN PARESOR - PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on

MENAXHIMI I DIABETIT NE SISTEMIN PARESOR. TEMA 11 Diabeti i shtatzanise. Diabeti i shtatzanise eshte diabeti qe shfaqet gjate shtatzanise . Vlerat e larta te sheqerit demtojne shendetin e nenes dhe femijes ne te njejten kohe . Simptomat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MENAXHIMI I DIABETIT NE SISTEMIN PARESOR' - kura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Diabetiishtatzaniseeshtediabetiqeshfaqetgjateshtatzanise.

Vlerat e lartatesheqeritdemtojneshendetin e nenesdhefemijes ne tenjejtenkohe.

slide3

Simptomat

Per shumicen e grave diabetigestacionalnukshkaktonshenjaosesimptoma, rrallemundtejapishtimteetjesaposhpeshtimteurinimit.

slide4

Faktoretriskues:

• moshambi25

• Historifamiljareapopersonale

• Peshetrupore e madhe

• Rraca

slide5

Me rritjen e moshes se nenes, rritetrisku per teberediabet ne shtatezani.

2. Nesegruaja ka pjesetarefamilje me diabet ka predispozitegjenetike per tezhvilluardiabet ne shtatzani.

3. Nesegruaja e fillonshtatzanine me peshetemadhe ( BMI> 30) ateheregruaja ka me shumemundesitezhvillojdiabetgjateshtatezanise.

4. Per arsyeqenukjaneshumeteqarta, grate e zeza, hispanike, indianeapoaziatikekane me shumegjasatevuajnengadiabetigjateshtatezanise.

slide6

Komplikacionet:

•peshe e madhe e bebit ne lindje

• lindjeparakohedhesindromdestresi respirator

• uljetesheqerit pas lindjes

• zverdhja

• diabet Tip 2 me vonegjatejetes.

Diabetigestacionalmundtecoj ne vdekjetebebitgjateoseheret pas lindjes.

slide7

Diabetigestacionalmundtekomplikojnenen me:

presionilarteigjakut

preeklampidheeklampsi

Perseritjetediabetit me vone. ne shtatzaninetjeter, ose me vonegjatejetes

slide8

Diagnoza

Pavaresishtngamosha e nenes, cdogruashtatezaneduhettetinenshtrohetdepistimiterregullt per diabetdhesidomos per grate me peshetemadhe (BMI >30).

Per grate qekane ne anamnezenfamiljareteafertte grades se pare me diabet.

slide9

Depistimirutin per diabetgestacional

• Prova e pare e ngarkeses

• Testindjekesi tolerances se glukozes

• Nonstress test

• Profilibiofizik (BPP)

• Numerimiilevizevefetale

slide10

Trajtimi

E rendesishmeeshtemonitorohetdhetekontrollohetniveliisheqerit ne gjak.

  • 1.Monitorimi iglukozes
  • 2. Diete e kujdeshme
  • 3.Ushtrimetfizike
  • 4.Medikamentet
  • 5.Monitorimifemijes
  • 6. Ushqimi me gjiifemijesndihmon ne shmangien e diabetittemevonshemtekgruaja
slide11

Parandalimi

Konsiston ne ngrenien e produkteveteshendetshme

kontrollin e peshestrupore

aktivitetinfiziktevazhdueshem