Download
naam klas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
[Naam] [Klas] PowerPoint Presentation
Download Presentation
[Naam] [Klas]

[Naam] [Klas]

206 Views Download Presentation
Download Presentation

[Naam] [Klas]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Roken [Naam] [Klas]

  2. Inhoud • Hoe is roken ontstaan ? • Wat zit er in sigaretten ? • Waarom roken mensen ? • Wat zijn de gevolgen van roken ? • Hoe worden sigaretten gemaakt ? • Filmpje

  3. Hoe is roken ontstaan ?

  4. Wat zit er in sigaretten ? Ammonia = Zorgt ervoor dat de verslaving aan nicotine wordt versterkt en is kankerverwekkend. Suikers = De suikers die worden toegevoegd produceren bij verbranding giftige en kankerverwekkende stoffen. Nicotine = Dit zorgt ervoor dat je steeds meer wilt en laat je hart sterker pompen en sneller slaan dan nodig is. Koolmonoxide = Een giftige gas dat ook uit de uitlaatgassen van auto’s komen. Koolmonoxide vervangt de zuurstof in het bloed, waardoor aders in je lichaam verstopt kunnen raken. Kankerverwekkende stoffen: Arseen (mierengif) Benzeen (napalm) Cadmium (accu’s, oplaadbare batterijen) DDT (insecticide) Formaldehyde (ontsmettingsmiddel in crematoria en als bestanddeel van verf) Fenol (Toiletverfrisser) Chroom (pigment voor verf) Poliaromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 1,3 butadieen(bereiding synthetisch rubber) Nitrosamines (balonnen, condooms)

  5. Waarom roken mensen ? • Stoer doen • Stress van je werk • Bij de groep willen horen • Van je ouders meegekregen

  6. Wat zijn de gevolgen van roken ? • Onvruchtbaarheid • Depressiviteit • Slechte adem • Zwarte longen • Verschillende soorten Kanker • Duizeligheid • Verslaving • Bruine, afvallende tanden • Kans op een hartinfarct (hartaanval) • Kost veel geld • Conditie gaat achteruit

  7. Hoe worden sigaretten gemaakt ?

  8. Filmpje

  9. Zijn er nog vragen ?