Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naam Bedrijf PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naam Bedrijf

Naam Bedrijf

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Naam Bedrijf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InfrastructuurOptimalisatie: Waaromeen op voorzieningengebaseerd platform de beterekeuze is. Naam Bedrijf

 2. Agenda • Waarom denken in scenarios? • Waarom werken aan voorzieningen? • Welke rol speelt technologie? • Hoe werkt dat in de praktijk? • Routekaart

 3. op·ti·maalbn, bw heel goed; op de beste manier ?

 4. Orderverwerking!! Wat levertIT?

 5. Wat is echtbelangrijk? Ontworpen voor Mensen

 6. Mensen Processen Technologie Scenarios

 7. Vandaag Punt oplossingen Silo-gedreven, nietverbonden technologieinvesteringen Onvoldoendeondersteuningvoorgebruikers Business IT HogeTCO| Beperkte slagkracht

 8. Aanpak 1- Klantvraag Zakelijke Functionaliteit 2- Huidigesituatie 3 – Gewenstesituatie 4- InfrastructuurBenodigdheden 4 – HuidigeInfrastructuurVolwassenheid Infrastructuur Voorzieningen 8 – Project 2 7 – Project 1 6– Algemeneroutekaart 5 - InfrastructuurVolwassenheids Gat IT Routekaart & Projecten

 9. Platform metgeïntegreerdevoorzieningen Alternatief Business Scenario 2 Medewerkerskrijgen de ruimteomproductievertezijn Business Scenario 1 Business Scenario 3 MeerdereOplossingen Dynamischebusiness slagkracht en lageTCO

 10. Wat zijn voorzieningen? • Noodzakelijke onderdelen • Geïntegreerd in een platform – verdeeld over 3 gebieden • Verschillende stadia van volwassenheid

 11. Optimaliseren aan de hand van een geïntegreerd platform Waar staat u nu? Waar wilt u heen? Waarde Technologie Mensen Processen Efficienter cost center Levertzakelijketoegevoegdewaarde Strategischonderdeel Cost center Tijd

 12. Volwassenheidsniveaus • Elkevoorzieningkent 4 volwassenheidsniveaus: • Basic • Standardized • Rationalized • Dynamic • Waardienenzijvoor? • Profileren van het platform • Afhankelijkheden in kaartbrengen • Plannenvoorvooruitgang

 13. Capabilities Core Infrastructure Optimization Basic Standardized Rationalized Dynamic Identity and Access Management Desktop, Device, and Server Management Uncoordinated, manual infrastructure Managed IT infrastructure with limited automation Managed and consolidated IT infrastructure with maximum automation Fully automated management, dynamic resource usage, business linked SLAs Security and Networking Dynamic IT Data Protection and Recovery More Efficient Cost Center Strategic Asset Cost Center Business Enabler

 14. Van scenarios naar duidelijkedoelen en bijbehorende voorzieningen IT Strategie en Business afstemming Business Strategie en doelstellingen Huidige Prestaties Verbetering in Prestaties IdentificeerInitiatief Plannen van Impact Operations Innovatie

 15. Basic Standardized Rationalized Dynamic Het scenario bepaalt het niveau van voorzieningen

 16. InfrastructuurOptimalisatie Assessment Basic Standardized Rationalized Dynamic  Identity and Access Management  Desktop, Device, and Server Management Security and Networking  Data Protection and Recovery  IT and Security Process 

 17. Data Management Concrete invulling: Voorbeeld ‘ondersteuning mobiele gebruikers’ Security Unified Communications Access Identity Management

 18. Data Management Hergebruik Security Access Identity Management Voorbeeld: Enterprise Resource Planning

 19. Het Infrastructuur Optimalisatie model helpt u: • Weten waar u staat • Weten waar u heen wil met uw IT • Duidelijk te maken hoe de route loopt