Download
naam spreker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naam Spreker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naam Spreker

Naam Spreker

181 Views Download Presentation
Download Presentation

Naam Spreker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NaamSpreker TitelWorkshop: Mijn patient heeft stressklachten! Wat nu Thema

 2. Screening en werkwijze psychosomatiek Edith Pans edithpans@balance-management.com 071-5214940

 3. Opzet workshop • Screening met de Quick scan • Bespreken van de 4 DKL en MBI-nl • Mate van complexiteit • Korte werkwijze

 4. Anamnese Quick scan • S.C.E.G.S. • Somatisch • Cognitief • Emotioneel • Gedragsmatig • Sociaal

 5. S.C.E.G.S. • S • Somatisch • Waar zit het • Wat voelt u • Wat bedoeld u met

 6. S.C.E.G.S • C • Cognities Wat denkt u dat de oorzaken hiervan zijn • Wat kan er allemaal gebeuren als het beter is • Denkt u dat u zult herstellen • Wat kunt u zelf • Wat heeft u nodig van ons • Negatief; catastroferen; beren

 7. S.C.E.G.S • E • Emoties • Wat doet het met u • Wordt u hier bang- boos – bedroefd – blij van • Angstig, geïrriteerd, verdrietig, somber, wanhopig

 8. S.C.E.G.S • G • Gedrag • wat gaat u doen als u zich zo voelt • Als slachtoffer , vechten, vluchten, bevriezen • Wat zou u kunnen helpen om het anders te doen

 9. S.C.E.G.S. • S • Sociaal • Wat betekent dit voor uw sociale leven • Hoe gaat uw omgeving hiermee om • Hoe gaat u met uw omgeving om • Wat moeten ze doen • Wat moet u doen

 10. Anamnese klachtenlijsten • 4 dimensionele klachtenlijst B.Terluin • Burnout lijst: MBI-nl

 11. Onderscheid - specifiek • Distress: kortdurende stress • Burn out : landurige stress • Angststoornissen • Gegeneraliseerd; obsessief; paniek • Depressie • Denkt u vaak aan dood willen • Somatisatie

 12. Onderscheiden mate van complexiteit • Ongecompliceerd • Licht gecompliceerd • Matig gecompliceerd • Ernstig gecompliceerd

 13. Onderscheiden van mate van complexiteit • Ongecompliceerd • Klachten bij stabiel persoon • Voldoende mate van zelfregulatie

 14. Mate van complexiteit • Licht gecompliceerd • Enkele disfunctionele ziekte opvattingen • Emoties kunnen rol spelen rondom de aandoening • Bovenstaande punten zijn eenvoudig met voorlichting te verhelpen

 15. Mate van complexiteit • Matig gecompliceerd • Meerdere disfunctionele ziekte opvattingen of gedragingen • Niet door eenvoudige voorlichting te corrigeren • Impact van de klacht manifesteren zich in meerdere levensgebieden • Ongunstige persoonskenmerken • Overige levensproblematiek: werk/ financiën

 16. Mate van complexiteit • Ernstig gecompliceerd • Duidelijke disfunctionele ziekteopvattingen, gedragingen en emoties • Ongunstige persoonskenmerken • Pessimisme – neuroticisme- externe locus • Matig tot ernstige psychopathologie • Aanpassingsstoornissen • Angststoornissen • Traumatiserende gebeurtenissen

 17. Wanneer met andere deskundigen • Altijd bij matig en ernstig gecompliceerde Problematiek samenwerken • Huisarts • Psycholoog • Psychiater

 18. Werkwijze algemeen • Leg de scores uit • Leg uit dat het logisch is je zo te voelen • Bouw langzaam samen op: • Vraag steeds tijdens en na de oefening • De 4 G’s

 19. Werkwijze met de 4 G’s • 1 Gebeurtenis • 2 Gedachten • 3 Gevoelens • 4 Gedrag • Wat is de helpende gedachte in deze situatie?

 20. Werkwijze specifiek • Open staan voor signalen • Fysiek- mentaal- emotioneel - gedrag • Leren luisteren en voelen • Jezelf serieus nemen • Leren om belemmerende overtuigingen op te sporen bij jezelf • Accepteren dat het tijd kost

 21. Werkwijze therapeut • Open staan voor de patient • Willen begrijpen en begrip tonen • Kunnen nalaten om te ( ver)oordelen • Laten zien van eigen emoties • Veiligheid geven: • duidelijk zijn; eerlijk en oprecht, en dit blijven doen

 22. Titel Tekst Spreker