menad ment u ugostiteljstvu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menadžment u ugostiteljstvu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menadžment u ugostiteljstvu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Menadžment u ugostiteljstvu - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Menadžment u ugostiteljstvu. Vežba 1 Strategijski, taktički i operativni menadžment. Zadatak vežbi. Upoznati se sa organizacionom strukturom ugostiteljskog preduzeća Izvršiti podelu organizacionih nivoa na strategijski, taktički i operativni menadžment

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menadžment u ugostiteljstvu' - kovit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
menad ment u ugostiteljstvu

Menadžment u ugostiteljstvu

Vežba 1

Strategijski, taktički i operativni menadžment

zadatak ve bi
Zadatak vežbi
 • Upoznati se sa organizacionom strukturom ugostiteljskog preduzeća
 • Izvršiti podelu organizacionih nivoa na strategijski, taktički i operativni menadžment
 • Izvršiti opis poslova i radnih zadataka za generalnog, finansijskog i menadžera marketinga
 • Misija i vizija preduzeća
i mati na umu
Imati na umu...
 • Strategija = usmeravanje poslovanja preduzeća radi ostvarivanja željenih dugoročnih ciljeva
 • Taktika = srednjeročni ciljevi
 • Operativnost = razložiti pomenute ciljeve na zadatke/zaduženja i upravljati njima dok se ne realizuju
i mati na umu1
Imati na umu...
 • Misija – svrha postojanja preduzeća

Zadovoljenje potreba osnivača, radnika, pružanje kvalitetnih usluga i obezbeđenje zadovoljstva potrošača...

 • Vizija – je cilj! Pokazuje kuda preduzeće želi da ide na tržištu

Sinonim za pružanje ugostiteljskih/spa/wellness… usluga vrhunskog kvaliteta ...

Vodeći lanac restorana brze hrane...

slide6

MARKETING ISTRAŽIVANJA

STRATEGIJSKI MARKETING

SEGMENTACIJA

TARGETIRANJE

POZICIONIRANJE

TAKTIČKI MARKETING

PROIZVOD

CENA

DISTRIBUCIJA

PROMOCIJA

OPERATIVNI MARKETING

MARKETING KONTROLA

e lementi menad menta
Elementi menadžmenta:
 • planiranje
 • organizovanje
 • vođenje
 • koordinacija
 • kontrola
 • ...............................Odluka!
slide10

OBEZBEĐENJE

RESTORAN ZA OSOBLJE

PRODAJA I MARKETING

PERSONAL

ODRŽAVANJE

GENERALNI MENADŽER (GM)

SMEŠTAJ

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

HRANA I PIĆE

KUHINJA

RECEPCIJA

INFORMACIONI SISTEMI

RESTORANI I BAROVI

SOBARICE

VEŠERAJ

NABAVKA

USLUGE U SOBAMA

FITNESS KLUB

BANKET

PRANJE POSUĐA

hoteli
Hoteli
 • Mali, srednji i veliki imaju zajedničke elemente:

1 sobe

2 hrana i piće

3 održavanje

4 administracija i opšti poslovi

5 prodaja i marketing

organizacija hotela
Organizacija hotela
 • Međusobna povezanost i neodvojivost odeljenja/celina
 • Pojedinačne obaveze definisane internim aktom – opis posla zaposlenog
 • Važnost kvalitetne komunikacije – kruženje informacija!
 • Sastanci – dodatna zaduženja zaposlenih
 • Broj zaposlenih – usvojeni standardi, koeficijenti
o rganizacija hotela
Organizacija hotela
 • Stalno zaposleni
 • Outsourcing – angažovanje trećih lica za pružanje određenih usluga: obezbeđenje, dostava, pranje, održavanje....
 • Odvojeno vođenje profitabilnosti svakog sektora
o rganizacija hotela finansije
Organizacija hotela - finansije
 • Budžet – postavljeni cilj
 • Analiza, kontrola troškova i praćenje odnosa između troškova i rezultata
 • Od projekcije budžeta i poslovanja u velikoj meri može da zavisi dalja STRATEGIJA objekta
 • Revizija – objedinjavanje budžeta svih sektora
 • Uska povezanost sa ostalim sektorima!
finansijski menad er
Finansijski menadžer
 • Planira, organizuje i usmerava radnike uključene u implementaciju finansijskog plana. Kontroliše budžet, naplate, isplate, računovodstvo. Razvija dugoročne i srednjeročne ciljeve. Odobrava modifikacije budžeta i finansijskih transakcija. Vodi statistiku poslovanja, piše izveštaje, odobrava investicije, odgovara generalnom menadžeru...
f inansijski knjigovo a
Finansijski knjigovođa
 • Izrađuje finansijske izveštaje, vodi poslovne knjige, održava bazu podataka koja služi za planiranje i analizu poslovanja. Daje obračun finansijskog rezultata preduzeća na osnovu prihoda i rashoda. Obračun plata, putnih naloga, dugovanja, potraživanja, poreskih obaveza i sl. Korespodencija sa sektorima unutar preduzeća i spoljnim institucijama (banke, poreske uprave...)
robno materijalni knjigovo a
Robno-materijalni knjigovođa
 • vodi evidenciju o osnovnim sredstvima preduzeća, dokumentaciju skladišnog poslovanja o stanju zaliha materijala i gotovih proizvoda. Pri vođenju skladišta knjigovođe zaprimaju i izdaju različite dokumente na osnovu kojih vrše proveru stanja i obračun vrednosti. Po potrebi predlažu narudžbe materijala i robe koja se najviše troši i obustavljanje onih narudžbi kojima se stvaraju nepotrebne zalihe.
r a unovo a
Računovođa
 • Samostalno vođenje poslovnih knjiga, pripremanje i sastavljanje finansijskih izveštaja, izveštaja interne revizije i kontrole i poslova eksterne revizije i kontrole
p ravnik
Pravnik
 • Pripremanje i izrada ugovora, obavljanje poslova pravne preventive i zastupanje preduzeća, podnošenje prigovora, obavljanje svih poslova u vezi sa registracijom u sudskom registru kao i o svim promenama delatnosti, vođenje prethodnog postupka oko povrede radnih obaveza radnika i pružanje stručne pomoći organu nadležnom za vođenje disciplinskog postupka, podnošenje tužbi nadležnim sudovima radi naplate dugovanja i sprovođenja postupka  do izvršenja prinudne naplate, izrada prednacrta, nacrta i predloga opštih akata, sastavlajnje propratnih dopisa u vezi izrađenih i usvojenih opštih akata, davanje pravnih saveta u vezi primene opštih akata
menad er informacionih sistema
Menadžer informacionih sistema
 • Rukovodi procesima i radnicima zaduženim za funkcionisanje IS. Predlaže dalji razvoj informacione platforme u preduzeću - investicije u hardver i softver i obuka zaposlenih. Nadgledanje ispravnosti mreže i sumiranje poslovanja na osnovu podnetih izveštaja radnika ovog sektora.
s istem administrator
Sistem administrator
 • Proveravaju tehničku ispravnost računarskog sistema, otklanjaju manje kvarove i zastoje u radu sistema, obavljaju administrativne poslove s korisnicima, savetuju goste i objašnjavaju tehničke mogućnosti sistema, predlažu nabavku novih programskih paketa i opreme...
 • Tehnička podrška ostalim sektorima
menad er ljudskih resursa
Menadžer ljudskih resursa
 • Doprinosi povećanju efikasnosti svakog sektora, donosi kadrovsku strategiju preduzeća prema njenim planovima, organizuje i nadgleda regrutaciju osoblja, njihovo obučavanje i daje predloge za dalje usavršavanje. Vodi računa o dobroj raspoređenosti zaposlenih. Vodi računa o dobroj atmosferi u preduzeću, bliskosti radnika i motivaciji...
asistent hr menad era
Asistent HR menadžera
 • Direktno sprovodi trening osoblja, vodi preliminarne razgovore sa kandidatima za posao, rukovodi evidencijom dolaska i odlaska sa posla zaposlenih, sa menadžerom uvodi sistem nagrađivanja osoblja i kreiranja kadrovske dokumentacije. Vodi računa o godišnjim odmorima zaposlenih, bolovanju, prati jubileje radnika, izdaje potvrde o radnom odnosu, visini primanja, korespondira sa službom za zapošljavanje...
ef nabavne slu be
Šef nabavne službe
 • Organizuje snabdevanje preduzeća svim potrebnimvrstama robe na osnovu donetog plana i organizuje rad magacina. Pronalazi najpovoljnije dobavljače. Učestvuje u zaključivanju ugovora između dobavljača i preduzeća a ako je ovlašćen onda i potpisuje u ime hotela. Koordinira sa šefovima ostalih službi u cilju boljeg snabdevanja svim artiklima. Vodi računa o baždarenju mernih instrumenata
ef nabavne slu be1
Šef nabavne službe
 • Vodi računa o održavanju voznog parka i garaže. Kontroliše primenu higijensko-sanitarnih propisa o skladištenju i čuvanju robe, izdaje naloge i uputstva za rad nabavljača-vozača.
 • Rukovodi procesom raspisivanja tendera i pregleda tendersku dokumentaciju
 • Koorespondira sa trećim licima u slučaju većih nepravilnosti
 • Sačinjava izveštaje
magacioner
Magacioner
 • Vrši kvantitativni i kvalitativni prijem robe, skladišti je i izdaje iz magacina prema trebovanju drugih službi. Vodi dokumentaciju o ulaski i izlasku robe iz magacina. Odgovara za pravilan raspored artikala u magacinu, za higijenu u magacinu i informiše nadređene o trenutnom stanju magacina. Vodi računa o isteku trajanja kvarljive robe, vrši popis robe...
v oza
Vozač
 • Prema putnom nalogu dužan je da preveze osobe ili robu od jednog do drugog mesta
 • Vrši manje opravke na vozilu, brine o redovnom servisu i prijavljuje veće kvarove, registruje vozilo..
 • Transport gostiju prema zadatom nalogu
transportni radnik
Transportni radnik
 • Vrši fizičke poslove oko istovara, utovara i premeštanja robe iz i do magacina. Vrši snabdevanje ostalih sektora preduzeća robom iz magacina
k urir
Kurir
 • Svakodnevno donosi pošiljke iz pošte i izvode iz banke. Predaje pisma relevantnim sektorima i raznosi ostalu dokumentaciju od preduzeća prema trećim licima. U knjigu pošte zavodi pisma i dostavljenu poštu. Vrši predaju pazara u banci (najčešće je pratilac)
ef obezbe enja
Šef obezbeđenja
 • Organizuje rad radnika obezbeđenja i daje instrukcije za rad sa tehničkim obezbeđenjem. Odgovara za ispravnost opreme za video nadzor , sistema kodiranja kartica za ulazak radnika u objekat i gostiju u sobe. Vodi računa o ispravnosti alarmnih sistema i sistema za prijavu i gašenje požara. Organizuje obezbeđenje VIP gostiju, i događaja u hotelu (banketi, seminari...)
r adnik obezbe enja
Radnik obezbeđenja
 • Konstantno nadgleda rad sigurnosnih kamera, proverava ispravnost svih sigurnosnih uređaja u objektu (uključujući i sefove), odgovoran je za ispravnost protivpožarnih aparata i prohodnost izlaza u slučaju opasnosti, sačinjava uputstva sa nadređenim o pravilima ponašanja za radnike i goste, daje instrukcije kako se ponašati u vanrednim situacijama, obučava ostalo osoblje. Stara se o nađenim/zaboravljenim stvarima gostiju. Izrađuje kartice za ulaz u objekat i dodeljuje određeni nivo pristupa prostorijama u zavisnosti od radne pozicije. Vrši kontrolu iznošenja stvari iz hotela, koorespondira sa “problematičnim” gostima
t ehni ki menad er
Tehnički menadžer
 • Organizuje celokupni rad tehničke službe: električari, bravari, moleri, stolari, radnici na održavanju liftova, rashladnih i termičkih uređaja... Planira tekuća održavanja, investicije, organizuje stručna usavršavanja radnika. Sprovodi kontrolu svih instalacija u objektu, vodi računa o poštovanju propisa zaštite na radu...
pomo nik tehni kog menad era
Pomoćnik tehničkog menadžera
 • Ispunjava sve zadatke pretpostavljenog, odnosno predstavlja kariku u komunikaciji tehničkog menadžera i “servisera” svih profila. Podnosi izveštaje o saniranim kvarovima i objedinjuje zahteve direktnih izvođaća radova o potrebnim daljim koracima na održavanju
s erviseri
Serviseri
 • Električar
 • Vodoinstalater
 • Moler-farbar
 • Stolar
 • Bravar
 • Serviser liftova
 • Serviser rashladnih i termičkih uređaja
 • Ostali serviseri
m arketing menad er
Marketing menadžer
 • Brojne aktivnosti u cilju porasta prodaje i dobrog imidža objekta. Utvrđuje marketinške ciljeve, razvija i sprovodi marketinške planove, analizira izveštaje drugih sektora kako bi pravilno segmentisao tržište. Rukovodi oglašavanjem, promocijom, komunicira sa spoljnim agencijama, novinarima, daje preporuke u vezi formiranja cena, sprovodi interna i eksterna istraživanja...
a sistent marketing menad era
Asistent marketing menadžera
 • Direktno koorespondira sa trećim licima, sastavlja izveštaje o rezultatima brojnih istraživanja i prezentuje ih menadžeru, učestvuje u donošenju brojnih marketing strategija. Završava administrativne i tehničke stvari (telefoniranje, email kontakt, itd) između preduzeća i drugih lica (web dizajneri, novinari, urednici, štamparije..). Izrada internih publikacija...
pr menad er
PR menadžer
 • Predstavljanje organizacije u javnosti, održavanje dobrih odnosa sa spoljnim svetom, podiže imidž kompanije. Sarađuje sa svim sredstvima javnog informisanja, učestvuje sa marketing menadžerom u planiranju brojnih ciljeva. Organizuju javne nastupe, konferencije za novinare, pripremaju govornike za javni nastup, naručuju reklamne spotove..
m enad er prodaje
Menadžer prodaje
 • Organizuje procese prodaje usluga u zemlji i inostranstvu, radi na proširenju baze klijenata, organizuje prezentacije u okviru i van preduzeća u cilju plasmana usluga i ostvarivanja saradnje. Pratirealizaciju poslovnih aktivnosti i ugovora i o tome izveštava nadređene. Praćenje aktivnosti konkurencije, briga o postojećim klijentima i drugi poslovi na unapređenju obima prodaje i kvaliteta usluga
o stali sektori
Ostali sektori
 • Hrana i piće (kuhinja, restorani, barovi)
 • Domaćinstvo
 • Recepcija
 • Rezervacije
 • Telefonisti
 • Konsijerž
 • Blagajna, menjač
 • Odnosi sa gostima – vip
o stali sektori1
Ostali sektori
 • Kongresni centar
 • Organizacija događaja (banketi i sl.)
 • Spa centar
 • Fitness centar
 • Prodavnice u okviru objekta
 • Predstavnici agencija za pružanje usluga (rent a car, putnička agencija, bilet servis....)
 • Ostalo....
ve ba
Vežba

1 ko potpada u strategijski /taktički/ operativni menadžment od pomenutih osoba

2 definišite poslove generalnog, finansijskog i marketing menadžera u vezi sa strateškim planiranjem

3 definišite misiju i viziju ugostiteljskog preduzeća

s trategijski trougao
Strategijski trougao

Okruženje

Firma

Konkurenti

Kupci

slide46

Kruna poslovnih napora?

 • Generalnog menadžera: opstanak na tržištu, osvajanje novih
 • Finansijskog menadžera: profit
 • Marketing menadžera: brend
slide47

Jedini način da

budete veliki

u poslu

je da volite

to što radite!