slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning Lisbeth Fagerst PowerPoint Presentation
Download Presentation
En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning Lisbeth Fagerst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning Lisbeth Fagerst - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning Lisbeth Fagerström Professor, Høgskolen i Buskerud Docent, Örebro Universitet och Åbo Akademi. Centrala begrepp. Vårdtyngd = omvårdnadens intensitet , nursing intensity, patient acuity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning Lisbeth Fagerst' - knoton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

En långitudinell studie av omvårdnadens intensitet med RAFAELA systemet på en intern medicinsk avdelning

Lisbeth Fagerström

Professor, Høgskolen i Buskerud

Docent, Örebro Universitet och Åbo Akademi

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

centrala begrepp
Centrala begrepp
 • Vårdtyngd = omvårdnadens intensitet, nursing intensity, patient acuity
 • Klassificering av omvårdnadesn intensitet är en mätning av patientens individuella vårdbehov samt de omvårdnadsaktiviteter som vårdpersonalen utfört för att möta patientens vårdbehov under en viss tidsperiod
 • Omvårdnadens intensitet < totala arbetsbelastningen (workload)

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

arbetsgruppen f r normering en teoretisk modell f r bemanning
Arbetsgruppen för normering – En teoretisk modell för bemanning

Sygeplejerske bemandingen er en struktur indikator for patient-outcome/vårdresultat - en bedre bemanding fører til højere kvalitet. (Arbetsgruppens rapport 2009)

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

varf r beh vs system f r klassificering av omv rdnadens intensitet
Varför behövs system för klassificering av omvårdnadens intensitet?
 • För att garantera patienten goda vårdresultat (outcome), för en evidens- och kunskapsbaserad omvårdnad

‘Att påvisa att sjuksköterskor gör en skillnad för vårdresultatet’

 • Human resource management – att leda och förvalta personalresurserna på ett optimalt sätt, både vad gäller kvantitet (=resurser i form av tid) och kvalitet (=resurser i form av kompetens och ‘skill-mix’)

‘Att göra god omvårdnad möjlig’

 • Evidens- och kunskapsbaserat ledarskap – att leda utgående från tillförlitlig information som ger beslutsunderlag

‘Att göra en osynlig omvårdnad synlig’

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

varf r systematisk klassificering med rafaela systemet
Varför systematisk klassificering med RAFAELA systemet?
 • Förattgaranterapatientengodavårdresultat (outcome), för en evidens- ochkunskapsbaseradomvårdnad
 • för systematisering och analys av omvårdnadens innehåll (6 centrala behovsområden)
 • befrämjar omvårdnadsdokumentationen
 • Klassificering kan samtidigt innebär en utvärdering av den omvårdnad patienten fått
 • ingår som en del av verksamhetsuppföljningen
 • utvecklar omvårdnadens innehåll, genom ökad medvetenhet

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

varf r systematisk klassificering med rafaela systemet1
Varför systematisk klassificering med RAFAELA systemet?

B. Human resource management – att leda och förvalta personalresurser på ett optimalt sätt, både vad gäller kvantitet och kvalitet

 • redskap för daglig, operativ och strategiskpersonalplanering
 • information för budgetplanering och kostnadsuppföljning
 • beslutsunderlag för beräkning av vårddygnskostnader
 • optimal resursallokering för att garantera att patienternas vårdbehov och personalresurser är i balanse
 • Förebygger sjukfrånvaro och utbrändhet + rekrytering!

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

varf r systematisk klassificering med rafaela systemet2
Varför systematisk klassificering med RAFAELA systemet?

C. Evidens- och kunskapsbaserat ledarskap – att leda utgående från tillförlitlig information som ger beslutsunderlag

 • Omvårdnadsinsatserna är avgörande för vården som helhet (ca 60 % av resurserna)
 • Bakgrundsdata för analys och beslut gällande omvårdnad
 • Bakgrundsdata för kommunikation med beslutsfattare på olika ledningsnivåer

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

rafaela systemet
RAFAELA-systemet

Omvårdnadsintensitet / sköterska

Optimi?

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

opc oulu patient classification
1. vårdplanering och koordinering

2. andning, blodcirkulation och sjukdomssymptom

3. näring och medicinering

Tot 6 behovsområden

4. personlig hygien och utsöndring

5. aktivitet, rörelse, sömn och vila

6. undervisning och handledning i vård/fortsatt vård, emotionellt stöd

OPC - OULU PATIENT CLASSIFICATION

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

kriterier f r v rdbehov
KRITERIER FÖR VÅRDBEHOV
 • A = 1 poäng; patientensvårdbehovärlitet (lätt, självständig, tillfälligt)
 • B = 2 p; pat:svårdbehovärtidvisellerganskakrävande (tidvishjälp, ganskakrävande, då o då, stundvis)
 • C = 3 p; återkommandevårdbehov (återkommande, krävande)
 • D = 4 p; fullständigt el nästanhelthjälpbehövande(fortgående, mycketkrävande, ihållande)

Omvårdnadensintensitet per patient, 6-24 poäng.

Dagligklassificeringvarjeeftermiddag, förettdygnbakåt.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

paocil metoden principen med optimal intensitetsniv per sk terska
PAOCIL metoden - Principen med optimal intensitetsnivå (per sköterska)

Lila nivå= optimal nivå; grönt = under optimal; Rött = över optimal intensitetsnivå

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

l ngitudinell studie 1999 2009
Långitudinell studie 1999-2009

Studiens syfte är att visa på centrala faktorer som har betydelse för resursallokering av vårdpersonal, samt på den möjliga nyttan av en kontinuerlig användning av RAFAELA systemet för vårdledare.

Fallstudie: Intern medicinsk avdelning vid Vasa centralsjukhus, Finland.

Avdelningsskötare, vårdtyngdskoordinator Rose-Marie Swanljung.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

material och metoder
Material och metoder

Undersökningsgrupper: hjärtinfarktpatienter och sköterskepersonalen

Datamaterial:

 • dagliga klassificeringar av hjärtpatienternas omvårdnadintensitet
 • antalet hjärtinfarkter per år
 • patienternas ålder och kön
 • vårdperiodernas längd
 • sköterskeresurser

Deskriptiv statistik.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

hj rtinfarktpatienterna blir allt ldre m n fr 67 till 72 r kvinnor fr 76 till 83 r
Hjärtinfarktpatienterna blir allt äldre.Män: fr 67 till 72 år; kvinnor: fr 76 till 83 år

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

hj rtinfarktpatienternas antal
Hjärtinfarktpatienternas antal

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

ju kortare v rdperiod desto intensivare v rd och behandling
Ju kortare vårdperiod, desto intensivare vård och behandling…

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

beskrivning av omv rdnadsintesitet per behovsomr de hj rtinfarktpat
Beskrivning av omvårdnadsintesitet per behovsområde (hjärtinfarktpat.)

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

omv rdnands intensitet sk terska i relation till optimal intensitetsniv
Omvårdnands intensitet/sköterska i relation till optimal intensitetsnivå

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

resultatsammanfattning
Resultatsammanfattning
 • Under undersökningsperioden har hjärtinfarktpatienterna blivit äldre samtidigt som vårdperiodernas längd har förkortats.
 • Hjärtinfarktpatienternas omvårdnadsintensitet i poäng har ökat tydligt under perioden.
 • Resursallokeringen av sköterskor har följt denna utveckling, vilket är en grundförutsättning för att vårdkvaliteten bibehålls.
 • Klassificering med RAFAELA systemet ökar ledarnas medvetenhet om förhållandet behov-resurser, vilket leder till en mera medveten, målinriktat ledarskap.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

konklusioner
Konklusioner
 • Hjärtpatientens omvårdnad och vård har genomgått tydliga förändringar under tio år, vilket får konsekvenser för personalplanering och resursallokering.
 • En systematisk användning av RAFAELA systemet ger vårdledaren tillförlitliga data för ett evidensbaserat ledarskap.
 • Allokering av personalresurser bör utgå från patienternas vårdbehov och omvårdnadens intensitet, om så sker uppfylls en av grundförutsättningarna för att en god vårdkvalitetet och goda vårdresultat ska kunna garanteras.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

referenser
Referenser

Tre doktorsavhandligar/artikelavhandligar:

Fagerström L. 1999. The Patient’s Caring Needs. To Understand and measure the Unmeasurable. Åbo Akademi University.

Pusa A-K. 2007. The Right Nurse in the Right Place. Nursing Productivity and Utilisation of the RAFAELA Patient classification System in Nursing Management. University of Kuopio.

Rauhala A. 2008. The Validity and Feasibility of measurement Tools for human Resources management in Nursing. University of Kuopio.

Fagerström, L. & Rauhala, A. 2007. Benchmarking in nursing care by the RAFAELA patient classification system. Journal of Nursing Management, 15, 683-692.

Rauhala A., Kivimäki M., Fagerström L., Elovainio M., Virtanen M., Vahtera J., Rainio A-K. & Kinnunen J. 2007. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing, 57, 286-295.

Testning av RAFALELA systemet i äldrevården, institutionsvård:

Frilund, M. & Fagerström, L. 2009. Managing the optimal workload by the PAONCIL method – a challenge for nursing leadership in care of older people. Journal of Nursing Management, 17, 426–434

Frilund M. & Fagerström L. 2009. Validity and reliability testing of the Oulu patient classification: instrument within primary health care for the older

people. International Journal of Older People Nursing,4, 280-287.

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

finlands kommunf rbund fcg licenssystem f r kvalitetss kring
Finlands Kommunförbund/FCG: Licenssystem för kvalitetssäkring

Product manager

Anne Kanerva

Helsinki, Finland

Tel. + 358 10 409 2139

E-mail: anne.kanerva@fcg.fi

Expergrupp stöder utvecklingen av systemet (inkl forskare).

lisbeth.fagerstrom@hibu.no

slide26

Tack för uppmärksamheten!

lisbeth.fagerstrom@hibu.no