kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu esiselvitys 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu Esiselvitys 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu Esiselvitys 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu Esiselvitys 2010. Kuntien tietoliikenneympäristö nyt Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi Suositellun ratkaisun analysointi. 1. Ympäristö nyt. Sisältö. Kuntien tietoliikenneympäristö nyt Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu Esiselvitys 2010' - klaus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu esiselvitys 2010
Kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisuEsiselvitys 2010

Kuntien tietoliikenneympäristö nyt

Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi

Suositellun ratkaisun analysointi

sis lt

1. Ympäristö nyt

Sisältö
 • Kuntien tietoliikenneympäristö nyt
 • Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi
 • Suositellun ratkaisun analysointi

2

t m n selvityksen rajaus

1. Ympäristö nyt

Tämän selvityksen rajaus

Kuntien

palvelun-

tuottajat

Valtion

virastojen

verkot

Internet

 • Selvitys käsittelee kuntien ulkoisia yhteyksiä ja niiden organisointia
  • Tekninen toteutustapa
  • Soveltuvuus eri palveluihin
  • Omistajuus
  • Liitäntäverkon tarjoaminen osana palvelua
 • Ulkopuolelle on rajattu
  • Kuntien lähiverkot
  • Kunnille tarjottavat sovelluspalvelut ja viestintäpalvelut
  • Liitäntäyhteydet siltä osin, kun kunnat haluavat ne toteuttaa

Tämän selvityksen rajaus

Tieto-

turva-

palvelut

Verkko-palvelut

Kuntien

yhteinen

tietoliikenne-

ratkaisu

KuntieKyntien

kytkentä-

ydin

Operaattori 1

Operaattori 2

Kunta A

Seutu-/alue-verkko B

Kunta C

Seutu/alue-verkkoD

kuntien tietoliikenneyhteydet nyt

1. Ympäristö nyt

Kuntien tietoliikenneyhteydet nyt

Yhteydet

sovelluspalveluihin

Yhteydet muihin verkkoihin

 • Henkilöstö ja talous
 • Terveydenhoito
 • Sosiaalitoimi
 • Kartta- sovellukset
 • Teknisen sektorin palvelut
 • KELA
 • VRK
 • SADe
 • KanTa
 • Sovellusliitännät
 • Kuntalaisten palvelut
 • Muut sovellukset
 • Kunnassa yleensä50 .. 200 sovellusta

Palveluntuottaja

Internet

Kunta B

Seutu-

verkko C

Sairaan-

hoito-

piiri

Virasto

Etä-

käyttö

Verkko-

yhteydet

Kunta- tai

seutu-/alueverkko A

Verkko-

infra-

palvelut

Tietoturvapalvelut

Verkko-

palvelut

Nimipalvelu

(DNS)

Aikapalvelu (NTP)

Sähkö-

postin

suodatus

Valvonta

jaseuranta

Tunkeilijan tunnistus/

esto

Palo-

muuri

SMTP-

välitys

HTTP-

välitys

Virus-

suojaus

Käyttäjäntunnistus

tilanne nyt

Kunta

Kunta

Kunta

Alue-

verkko

Alue-

verkko

Kunta

Kunta

Alue-

verkko

Kunta

Kunta

1. Ympäristö nyt

Tilanne nyt

Tavoitetila

Kunta

Kunta

Kunta

Alue-

verkko

Kuntien

yhteinentietoliikenne-

ratkaisu

Kunta

Kunta

Kunta

Alue-

verkko

Kunta

Alue-

verkko

Keskitetyt verkkoyhteydet ja –palvelut

“Joukko neulatyynyjä”

sis lt1

2. Vaihtoehdot

Sisältö
 • Kuntien tietoliikenneympäristö nyt
 • Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi
 • Suositellun ratkaisun analysointi

6

vaatimuksia tietoliikenneratkaisulta

2. Vaihtoehdot

Vaatimuksia tietoliikenneratkaisulta

Suluissa mahdollisia seuraavan vaiheen kaavailtuja vaatimuksia

 • Kuntien ulkoiset verkkoyhteydet
  • Yhteydet IT-palvelukeskuksiin, toisiin kuntiin/kuntayhtymiin, Internetiin
  • Säästöjen ohella ketteryyttä ja joustavuutta palveluiden käyttöönotossa
  • Valtion VY-verkko, valtion virastot, julkishallinnon yhteiset palvelut
  • (Etäyhteydet Internetin ja mobiiliverkkojen kautta)
 • Verkkoinfrapalvelut
  • Nimi- ja aikapalvelut
  • (Laitteiden asetusten jako DHCP:llä, käyttäjän tunnistus)
 • Tietoturvapalvelut
  • Palomuuri, postin suodatus, tunkeilijan tunnistus, korotettu tietoturvataso, lokitus
  • Eriytetty Internetistä
   • Yhteinen verkko toimii, vaikka Internet ei toimi
   • Tietoa ei siirretä selväkielisenä Internetissä
 • Saatavuus, ylläpito ja hallinta
  • Vikasietoinen rakenne, ylläpito, valvonta ja hallinta 24/7
  • Keskitetty palvelupiste
  • Toiminta turvattava myös poikkeusoloissa
 • Muut ominaisuudet
  • Edullinen hinta, säästöt
  • Skaalautuvuus, riittävä kapasiteetti,
  • Liikenteen luokittelu aikakriittisiä palveluita varten (IP-puhe, videoneuvottelu)
teknisi vaihtoehtoja kuntien yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi kuntien tietoliikenneratkaisu

2. Vaihtoehdot

Teknisiä vaihtoehtoja kuntien yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi (kuntien tietoliikenneratkaisu)
 • Vertailun vuoksi: Valtionhallinnon yhteinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)
 • Nykyinen menettely
 • FICIX
 • Kuntien oma verkko
 • Tietoliikenneratkaisu kokonaispalveluna
 • Valtion VY-verkon yhteydessä
 • Itsenäinen tietoliikenneratkaisu
itsen inen tl ratkaisu 1 2

2. Vaihtoehdot

Suositeltu

ratkaisu

Itsenäinen TL-ratkaisu 1/2

Valtion

kytkentä-

ydin

Kuntien

palvelun-

tuottajat

Internet

 • Kunnat tekevät oman, VY-verkkoa vastaavan ratkaisun
 • Ratkaisu sisältää operaattoreiden yhteiset nielut
 • Kukin kunta kustantaa yhden yhteyden mahdollisesti kahdennettuna kuntien tietoliikenneratkaisuon
 • Liityntäyhteyden voi avata yleensä nykyisen operaattorisopimuksen puitteissa
 • Liitäntäyhteys voi tulla haluttaessa ratkaisun palveluna ja kilpailuttamana
 • Ratkaisu voidaan
  • omistaa ja operoida itse
  • ottaa se palveluna dedikoidulla laitteistolla
  • ostaa loogisena toimintoja operaattorin verkosta

Kyntien

kytkentä-

ydin

Verkko-palvelut

Tieto-

turva-

palvelut

Kuntien TL-ratkaisu

Operaattori 1

Operaattori 2

Kunta A

Kunta B

Kunta C

Kunta D

itsen inen tl ratkaisu 2 2

2. Vaihtoehdot

Suositeltu

ratkaisu

Itsenäinen TL-ratkaisu 2/2

Valtion

kytkentä-

ydin

Kuntien

palvelun-

tuottajat

Internet

 • Arviointi

+ Malli on olemassa (VY-verkko)

+ Voidaan kehittää välittämättä valtion kytkyn tilanteesta

+ Kustannustehokas

+ Kehityspolku valtion kanssa yhteisiin julkishallinnon palveluihin

- Ei aivan niin kustannustehokas kuin yhdistetty ratkaisu VY-verkon/valtion kytkyn kanssa

- On olemassa vain kuntien verkkonavain n. 2 v., jonka jälkeen todennäköisesti sulautuu VY-verkon kanssa.

- Tälle ajalle

Muuta

- Ehkä mahdollista kilpailuttaa sekä kunnille että optiona valtion virastoille

 • Suositus
  • Suositeltava ratkaisu

Kyntien

kytkentä-

ydin

Verkko-palvelut

Tieto-

turva-

palvelut

Operaattori 1

Operaattori 2

Kunta A

Kunta B

Kunta C

Kunta D

sis lt2

3. Analysointi

Sisältö
 • Kuntien tietoliikenneympäristö nyt
 • Vaihtoehtoja yhteiseksi tietoliikenneratkaisuksi
 • Suositellun ratkaisun analysointi

11

ratkaisun kustannukset kunnalle

3. Analysointi

Ratkaisun kustannukset kunnalle

Kuntien luvut vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Luvut on tarkistettava kuntakohtaisesti toteutuneista luvuista.

keskitetyn palvelun hinnoitteluvaihtoehtoja

3. Analysointi

Keskitetyn palvelun hinnoitteluvaihtoehtoja

Mukana 50 kuntaa

20% väestöstä

Mukana 100 kuntaa

40% väestöstä

Vaihtoehtoisia hinnoiittelumallieja

Vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja

käyttäjämäärä vs.liittymämäärä

suuri kunta kärsii

pieni kunta kärsii

kaikki voittavat lähes aina

lähes kaikki voittavat

lähes kaikki voittavat

lähes kaikki voittavat

ohjeita oman kunnan laskelmia varten

3. Analysointi

Ohjeita oman kunnan laskelmia varten
 • Huomioi kaikki kuntien tietoliikenneratkaisun palvelut
  • Internet-yhteys, nopeus “riittävä”
  • IT-palvelutaloyhteydet
  • Postin välitys
  • Roskapostin suodatus
  • Liikenteen suodatus
  • Tunkeilijan tunnistus ja tunkeutumisen esto
  • Palomuuri
  • Internet-VPN-yhteydet yhteistyökumppaneille
  • Käyttäjien VPN-yhteydet Internetin kautta
  • Myöhemmässä vaiheessa lisää palveluita
kuntien tietoliikenneratkaisun tiekartta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kuntien tietoliikenneratkaisun tiekartta

KPK ICT Oy

KPK ICT Oy:n sovelluspalvelut tuotannossa

Kuntien yhteinen

tietoliikenne-

ratkaisu

Tuotantokäyttö

Jatkoaika

Kilpai-

lutus

Käyttöön-

otto

Pilotti-

käyttö

Tuotantokäyttö

minimi sopimusaika

Kuntien ja valtion

yhteinen tietoliikenne-

ratkaisu

Valtion ja kuntien yhteinen tietoliikenneratkaisu

Valtion

kytkentäpiste

KYTKY

Tuotantokäyttö

sopimuksen jatkoaika

pilotti-

käyttö

Valtion kytkentäpisteen tuotantokäyttö

Sopimuksen perusosuus

Liukuväri viittaa ajankohdan mahdolliseen vaihteluun.