Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko - PowerPoint PPT Presentation

jordan-grant
matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko
107 Views
Download Presentation

Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matkapuhelinoperaattorien yhteinen radioverkko Diplomityöseminaari Henri Haapanen 7.5.2010 Valvoja ja ohjaaja: Professori Riku Jäntti

 2. Tavoitteet • Taustaa matkapuhelinverkoista • Kahden operaattorin ohjaus • Työssä otettiin huomioon • Johtopäätökset • Tulevaisuus Sisällysluettelo

 3. Esittää ratkaisu radiopääsyverkon yhteiskäytöstä • Virtuaalioperaattorista radioverkon omistajaksi • Yhteinen radioverkko, joka ei ole riippuvainen toisesta operaattorista • Mahdollistaa pienempien operaattorien pääsy matkapuhelinverkko liiketoimintaan mukaan • Radioverkon rakentaminen on kallista • Onko järkevää rakentaa pieneen maahan kaksi erillistä radioverkkoa? Tavoitteet

 4. GSM-verkkoarkkitehtuuri • BSS (Tukiasema-alijärjestelmä [GERAN]) • BSC (Tukiasemaohjain) • BTS (Tukiasema) • OSS (Hallinta-alijärjestelmä) • Esim. Netact • NSS (Kytkentäalijärjestelmä [Cs Core]) • MSC (Matkaupuhelinkeskus) • HLR (Kotirekisteri) Taustaa matkapuhelinverkoista

 5. UMTS Release 99 • Ensimmäinen UMTS-standardi • Julkaistiin vuonna 1999 • Oikeastaan GSM-radioverkon päivitys • RNC (Tukiasemaohjain) • Node-B (Tukiasema) Taustaa matkapuhelinverkoista

 6. UMTS Release 4 • Seuraava UMTS-standardi • Runkoverkko päivitys • MGW (Mediayhdyskäytävä) • Hajautettu verkkoarkkitehtuuri • Signalointi ja tiedonsiirtoverkko eroteltu • Matkapuhelinkeskuksessa ei kytkentäkenttää • H.248 (Megaco) Taustaa matkapuhelinverkoista

 7. Virtuaalioperaattori • Vuokraa radioliitynnän toiselta operaattorilta • Toisen operaattorin armoilla • Muutoksien teko radioverkon omistajan runkoverkkoon? • Joudutaan kierättämään puhelut • Laskutus • Katkokset tulevat kaikille operaattoreille Kahden operaattorin ohjaus

 8. 3GIS (3G Infrastructure Services AB) • Paras yritys yhteisen radioverkon luomiseksi • Kahden operaattorin perustama yhteinen osakeyhtiö • Omistaa runkoverkon ja radioverkon • Harvaanasutuille alueille radioverkko • Kattavuus 70% väestöstä Kahden operaattorin ohjaus

 9. Mediayhdyskäytävä konsepti • Mediayhdyskäytävä yhdistää puhelut • Matkapuhelinkeskus ohjaa signaloinnilla mediayhdyskäytävää • Puhelut tulevat ainoastaan operaattorin omaan verkkoon • Pystytään rakentamaan omia palveluita Kahden operaattorin ohjaus

 10. Virtuaaliset mediayhdyskäytävät • Käyttäytyvät kuin itsenäiset mediayhdyskäyttävät • Voidaan ohjata eri signalointiyksiköillä (hajautus) • Matkapuhelinkeskuksesta luodaan staattisesti päätteet • Päätteiden määrä ei saa ylittää fyysistä kapasiteettiä • Muuten käytetään fyysisen mediayhdyskäytävän resursseja • Rajoitus: yksi fyysinen liityntä Kahden operaattorin ohjaus

 11. Kapasiteetti • Kannattavaa suurille operaattoreille? • Kaappi / kehikko / pistoyksikkö • Talous • Rakennus kustannukset • Ylläpito kustannukset • Korjaukset ja huollot • Itse vai kolmas osapuoli Työssä otettiin huomioon

 12. Tila ja sijainti • Ennen elementit sijaitsivat suurissa saleissa • Kytkentä tapahtuu lähellä käyttäjiä • Palvelut • Älyverkko palvelut • Prepaid • Ominaisuudet (Feature) • ISUP-> SIP-I Työssä otettiin huomioon

 13. Edut • Rakennus ja ylläpito kustannukset • Pystytään melkein puolittamaan • Riippumattomuus toisesta operaattorista • Ylimääräisen liikennekuorman poistuminen • Operointi kolmannelle osapuolelle • Palvelut vain omille asiakkaille • Eroavaisuus operaattorien välillä • Haitat • Sopimukset • Laajentuminen • Muutokset radioverkossa • ”Kapasiteetit” Johtopäätökset

 14. Yhteinen radioverkko on mahdollista rakentaa • Ei rajoitu ainoastaan kahteen operaattoriin • Hyvä ratkaisu pieniin, sekä köyhiin maihin, missä ei ole radioverkkoa valmiina • IP-verkkojen tulo matkapuhelinverkoissa on alkanut • PCM-yhteyksistä päästy eroon • Vaihtunut suurikapasiteettisiin kuitu ratkaisuihin • Operaattoreilla on tarvetta yhteiselle radioverkolle • 3GIS esimerkki • Tiedonsiirtonopeudet kasvavat, tarvitaan uusia tekniikoita Johtopäätökset

 15. Neljännen sukupolven matkapuhelinverkkoteknologia (LTE) • Jatkaa hajautettua verkkoarkkitehtuuria • Piirikytkennäisyys poistuu • IP-tekniikka joka elementissä • RNC poistuu • AGW (Access GateWay) • S1-rajapinta • ATCA • Yhteinen elementti ratkaisu Tulevaisuus http://4g-wirelessevolution.tmcnet.com/topics/4g-wirelessevolution/articles/Nortel%20LTE%20The%20vision%20beyond%203G.pdf203G.pdf

 16. Kysymyksiä?