yhteinen ty yhteinen tulos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YHTEINEN TYÖ – YHTEINEN TULOS PowerPoint Presentation
Download Presentation
YHTEINEN TYÖ – YHTEINEN TULOS

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

YHTEINEN TYÖ – YHTEINEN TULOS - PowerPoint PPT Presentation

hachi
127 Views
Download Presentation

YHTEINEN TYÖ – YHTEINEN TULOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YHTEINEN TYÖ – YHTEINEN TULOS MITEN KAINUUN PERHEKESKUSHANKE ON EDENNYT? 8.4.2008 Kajaani Maarit Leinonen

  2. IVALO 625 km KAINUU Suomussalmi Puolanka OULU KAJAANI Hyrynsalmi 181 km Vaala Ristijärvi Paltamo Kuhmo Vuolijoki Kajaani Sotkamo HELSINKI 568 km

  3. KAINUUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ: LAPSIPERHEET • Väestö vähenee ja lapsiperheiden osuus pienenee • Lastensuojelun avohuollon asiakkuudet lisääntyneet koko 2000-luvun

  4. PERHEKESKUS-HANKKEEN PERUSAJATUKSET • Luodaan koko perheen hyvinvointia tukevien seudullisten perhekeskusten toimintamalli Kainuuseen kokoamalla lähipalvelut samaan verkostoon lapsiperheitä paremmin palveleviksi kokonaisuuksiksi • Turvataan asiakaslähtöiset, laadukkaat, keskenään yhteistyössä olevat ’matalan kynnyksen’ lapsiperhepalvelut erityisesti harvaan asutuilla alueilla

  5. Vahvistetaan perustason moniammatillista, ennaltaehkäisevää työtä • varhaisen puuttumisen/tukemisen vahvistaminen eri menetelmin • perhetyön ja sen sisällön kehittäminen • parisuhteen ja vanhemmuuden vahvistaminen kehittämällä perhevalmennusta ja vanhempainkoulujen/-ryhmien toimintamalleja, vertaistoimintaa  koulutukset, kokeilut, työkäytäntöpohdinnat

  6. vahvistetaan eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien palvelut (varhaiskasvatus-, koulu- ja nuorisotoimet) järjestöt, yhdistykset,seurakunta ja muut kehittämishankkeet perheet

  7. Puolangan perheasema Suomussalmen perhekeskus Hyrynsalmen perheasema Paltamon perheasema Kuhmon perheasema Vuolijoen perheasema Sotkamon perheasema Kajaanin perhekeskus PERHEKESKUSTEN JA -ASEMIEN SUUNNITTELU Suomussalmi Suomussalmi Puolanka Hyrynsalmi Ristijärvi Paltamo Kuhmo Sotkamo Kajaani

  8. Perhekeskusten tiimijohtajat seuduillaan • kehittävät perhekeskustoimintaa • uudenlaista, perinteiset sektorirajat ylittävää johtamista • suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat yhteistyötä eri toimijoiden välillä alueellaan: → kuntayhtymän perhepalveluiden linjajohto → perhepalveluiden eri toimijat → kuntien lapsiperhetoimijat → muut lapsiperhetoimijoiden (3. sektori, srk, yritykset) • tiedottavat

  9. PERHEKESKUSTEN KEHÄNÄKÖKULMAT 1. TILAT JA KUNTAYHTYMÄN PALVELURAKENNE 2. KESKEISET KEHITYSYHTEISÖT Sosiaali- ja terveyspalvelut Järjestöt, harrastukset kansalaistoiminta Koulu Sosiaali- ja terveyspalvelut Perhe Lapsi- perheet Srk Srk Koulu Varhaiskasvatus Järjestöt, harrastukset, kansalaistoiminta Varhaiskasvatus YHTEISTYÖN SISÄLTÖ JA LAAJA-ALAISUUS KEHITYSYHTEISÖJÄ TUKEVAT PALVELUT JA TOIMINNAT

  10. Matti Rimpelä, StakesTavallisen arjen filosofia Perhe on yhä yhteiskunnan pienoiskuva ja kodissa eletty arki on yhteisöelämän harjoituskenttä. Ilman läsnäoloa ei kuitenkaan voi syntyä läheisyyttä. Ilman läheisyyttä ei synny tunnesiteitä. Ilman tunnesiteitä ei synny yhteisyyttä. Ilman yhteisyyttä ei synny perhettä. Ilman perhettä ei synny hyvää yhteiskuntaa.