kognitiv adf rdsterapi for for ldre der har mishandlet deres b rn fysisk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk. Mogens Nygaard Christoffersen SFI, THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH, Copenhagen, Denmark Jacqueline Corcoran School of Social Work, Virginia Commonwealth University, Alexandria, USA Diane DePanfilis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kognitiv adf rdsterapi for for ldre der har mishandlet deres b rn fysisk

Kognitiv adfærdsterapi for forældre der har mishandlet deres børn fysisk

Mogens Nygaard Christoffersen

SFI, THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH, Copenhagen, Denmark

Jacqueline Corcoran

School of Social Work, Virginia Commonwealth University, Alexandria, USA

Diane DePanfilis

R. Anna Hayward

School of Social Work, University of Maryland, Baltimore, USA

de centrale sp rgsm l
De centrale spørgsmål:
 • Hvad er mest skadeligt for børns sundhed og udvikling?
 • Hvilke foranstaltninger er formålstjenlige, når man ønsker at ændre forholdene?
b rnemishandling
Psykologisk mishandling dvs. et gentaget mønster, hvor barnet får at vide, at det er værdiløst, ikke elsket, og uønsket.

Fysisk mishandling dvs. en handling, der resulterer i en alvorlig fysisk skade eller risiko for en sådan fysisk skade.

Seksuel mishandling dvs. en handling, der er en seksuelt motiveret, og involverer børn eller seksuel udnyttelse af børn.

Vanrøgt dvs. manglende opfyldelse af barnets basale behov mht. sundhed, mad, hygiejne, tøj, bolig, sikkerhed og opsyn.

Børnemishandling
slide8
Post traumatisk stressreaktion hos 25-årige udsat for børnemishandling i barndommen. Ujusteret odds ratio.
posttraumatisk stressreaktion ptsd
Posttraumatisk stressreaktion (PTSD)

Har du været ude for nogle ubehagelige oplevelser, der var så frygtelig og forfærdelig, at du inden den sidste måned…

 • Haft mareridt om eller tænkt på det, når du ikke ønskede det?
 • Ungået situationer, der mindede dig om det?
 • Har været konstant på vagt, agtpågivende og let opskræmt?
 • Følt dig følelsesløs, distanceret fra andre og adskilt fra dine omgivelser?
slide10
Selvmordsovervejelser/selvmordsforsøg hos 25-årige udsat for børnemishandling i barndommen. Ujusteret odds ratio.
b rnemishandling1
Børnemishandling

Blivende ødelæggelser af …

 • Selvværd
 • Social funktionsevne
 • Følelsesmæssigt
 • Indlæringsmæssigt
 • Tidlig indsats
b rn udsat for fysisk mishandling
Børn udsat for fysisk mishandling
 • individuel terapi for familiemedlemmer
 • systemisk terapi
 • netværksorienteret terapi
 • familiebehandling
 • familieværksted
 • kognitiv adfærdsterapi
 • psykiatrisk behandling af forældre
 • praktisk, pæd., støtte i hjemmet
 • konsulentbistand
 • erhvervsarbejde/uddannelse
form let er
Formålet er…
 • The aim of this review is to evaluate the effectiveness of cognitive behavioural therapy (CBT) with parents who have physically abused their children on preventing the recurrence of physical maltreatment.
fysisk mishandling
Fysisk mishandling
 • The presence of a non-accidental injury resulting from acts of commission by an adult or defined as acts of commission that involve either demonstrable harm or endangerment to the child.
 • These acts are characterized by overt physical violence or excessive punishment (including poisoning and exposing to extreme heat or cold) (Kelly 1983; Wolfe 1988; Malinosky 1993).
cognitive behavioral therapy
Cognitive behavioral therapy
 • Interventionen er beskrevet af forskeren som CBT eller man kan ud fra manualer, beskrivelser af undersøgelsen og andet materiale beskrive indsatsen som CBT.
 • Indsatsen kan være rettet mod et enkelt individ, parret eller være gruppe baseret.
typer af unders gelser
Typer af undersøgelser:
 • Randomiserede kontrollerede studier
 • Quasi-radomiserede allokeringer
 • Quasi-ekspirimentelle undersøgelser med kontrolgrupper:
  • Rutine behandling
  • Andre interventioner (fx Familie terapi)
  • Ingen intervention
eksklusion af unders gelser
Plejefamilie- eller adoptions-undersøgelse

Undersøgelser hvor voldsudøveren adskilles fra barnet

Som minimum skal undersøgelsen indeholde en vurdering af om der sker en gentagelse af den fysiske mishandling (recidiv)

Eksklusion af undersøgelser…
elektroniske s gninger
Academic Search Premier

Acompline

C2-SPECTR

ClinicalTrials.gov

Cochrane Controlled Trials Register

Community of Science

Criminal justice periodical index

Cumulative Index too Nursinf and Allied health (CINAHL)

Current Contents, 1993-2004

Bibsys

Danbib

Dissertation Abstracts online

Education Full Text

Education on-line (Leeds University database)

ERIC

Evidence Based Medicine Reviews

GPO Monthly (Government Printing Office Monthly)

Government publication reference file

Head Start Bureau research database, USA

IBSS

Inside Web

Web of Knowledge

PubMed

Libris

MEDLINE / PubMed

National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect

NCJRS (National Criminal Justice Reference Service)

Political Science Abstracts

PAIS International (Public Affairs Information Service)

Planex

PsychINFO, (Psychological Abstracts)

Psychology and Behavioral Sciences Collection

Sociological abstracts

Social Science Citation Index

Social Services Abstracts

Social Science Search (SciSearch), (same as Social Science Citation Index?)

Sociofile (Sociological Abstracts and Social Planning And Development Abstracts)

US Political Science Documents

Elektroniske søgninger
undergruppe analyser moderator analyse efter type af design
Undergruppe analyser: moderator analyse efter type af design
 • Laveste niveau:
  • svagt quasi-eksperimentel design uden initialoplysninger
 • Mellemste niveau:
  • Standard quasi-eksperimentel design med mulighed for at kontrollere betydningsfulde variable
 • Højeste niveau:
  • Eksperimentel design med randomiseret allokering
slide24
Kolko’s studyRCS routine community services (N=12)CBT Cognitive behavioral treatment (N=25)FT family therapy (N=18)
 • Conflict Tactics Scales (Strauss)
  • Parent-to-child violence (P<0.04)
 • Child abuse potential inventory (Milner)
  • (P<0.009)
 • Weekly report of abuse indicators (Kolko)
 • Child:
  • Parental anger (P<0.008)
  • Family problems (P<0.068)
  • Threat or physical force/discipline (NS)
 • Parent:
  • Parental anger (P<0.009)
  • Family problems (NS)
  • Threat or physical force/discipline (P<0.001)
 • Severity ratings of individualized treatment problems (Brunk & Wolfe)
  • Primary problem – harsh discipline (P<0.0001)
  • Secondary problem – inconsistent discipline (P<0.0001)
  • Tertiary problem – verbal abuse (P<0.0001)
use of harsh physical discipline mean individual severity rating of the primary problems
Use of harsh physical discipline: Mean individual severity rating of the primary problems

Source: Kolko et al., 1996

eksempler p determinanter der ger sandsynligheden for mishandling og vanr gt
Eksempler på determinanter, der øger sandsynligheden for mishandling og vanrøgt:
 • Forøgelse af antal fattige familier
 • Arbejdsløshed
 • Velfærdsbegrænsninger til de fattigste familier
anvender vi strudsens strategi
Anvender vi strudsens strategi?
 • Børnemishandling foregår i det skjulte
 • Få børn henvender sig selv
 • Ukendskab til omfanget
 • Der mangler en evalueringsstrategi for at finde de mest effektive metoder til at mindske børnemishandling
synes du selv det g r bedre
Synes du selv, det går bedre?
 • I Danmark findes ingen systematiske opgørelser af udviklingen i, hvor mange børn der udsættes for børnemishandling.
 • Man savner derfor mulighed for at følge udviklingen for at kunne sikre, at de samfundsmæssige tiltag, man iværksætter, også resulterer i den tiltænkte reduktion i omfanget af børnemishandling