slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru. Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku. Warszawa, luty 2011 r. Czym jest prawo poboru?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru' - kizzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Prawo poboru

Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku

Warszawa, luty 2011 r.

czym jest prawo poboru
Czym jest prawo poboru?

Prawo poboru – oznacza przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo to jest o tyle istotne, że w przypadku objęcia takiej emisji przez nowy krąg akcjonariuszy nastąpiłoby tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru mają oni możliwość zachowania dotychczasowego stanu posiadania w spółce akcyjnej. Ważną cechą prawa poboru jest to, że może ono być przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartościowy. Oznacza to, że dotychczasowi posiadacze starych akcji mogą zrezygnować z prawa objęcia nowych akcji sprzedając to prawo na giełdzie. Jednocześnie ci, którzy chcieliby nabyć akcje nowej emisji spółki, a przedtem nie byli jej akcjonariuszami, kupując prawa poboru mają taką możliwość.

jak obliczy teoretyczn warto prawa poboru
Jak obliczyć teoretyczną wartość prawa poboru?

Wartość teoretyczną prawa poboru ustala się zgodnie z regułą

gdzie:

a – ostatni kurs akcji „z prawem poboru”

b – cena emisyjna akcji nowej emisji

n – liczba akcji „z prawem poboru”

m – liczba akcji nowej emisji

przyk ad
Przykład

Załóżmy, że:

 • Kapitał zakładowy spółki w wysokości 1 000 000 zł dzieli się na 1 000 000 akcji;
 • Cena rynkowa akcji wynosi 11 zł;
 • Spółka zamierza wyemitować 500 000 sztuk akcji nowej emisji;
 • Do objęcia jednej nowej akcji potrzebne będzie pięć praw poboru
 • Cena emisyjna akcji wynosi 5 zł

Policzmy teoretyczną wartość prawa poboru:

Teoretyczna wartość prawa poboru wynosi 1 zł i o taką wartość kurs akcji zostanie pomniejszony

na pierwszą sesję giełdową po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem poboru

slide5

W przypadku praw poboru GPW dokona zmiany parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Parametry kontraktów terminowych, które podlegają zmianie to: liczba akcji przypadających na jeden kontrakt oraz kurs odniesienia.

slide6

Zmian dokonuje się począwszy od pierwszej sesji

giełdowej po dniu podania przez emitenta do

publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji

nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od sesji

giełdowej, na której akcje będące instrumentem

bazowym dla kontraktów są notowane z

oznaczeniem „bez prawa poboru”.

slide7
Poniżej znajduje się lista kontraktów terminowych (instrumenty bazowe), których parametry mogą ulec zmianie
 • BANK POLSKA KASA OPIEKI SA,
 • KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
 • TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA,
 • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA,
 • POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA,
 • ASSECO POLAND SA,
 • POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA,
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA,
 • TAURON POLSKA ENERGIA SA.
nadszed czas na praktyk
Nadszedł czas na praktykę
 • W dalszej części prezentacji zostanie przedstawiony sposób modyfikacji parametrów kontraktów terminowych na akcje.
 • Aby pokazać jak prosta jest to operacja, posłużymy się przykładem liczbowym.
 • Ponieważ zawsze w obrocie znajdują się trzy serie kontraktów terminowych na akcje danej spółki, przytoczony przykład liczbowy obejmie wszystkie serie kontraktów.
za o enia
Założenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XYZ podejmuje

uchwałę o nowej emisji akcji z prawem poboru

 • Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 5 akcji nowej emisji;
 • Cena emisyjna akcji nowej emisji = 50 zł;
 • Liczba akcji przypadających na jeden kontrakt terminowy (mnożnik) = 100 akcji.
zaczynamy
Zaczynamy

Zakładamy, że:

 • a (czyli ostatni kurs akcji „z prawem poboru”) = 150 zł;
 • b (cena emisyjna akcji nowej emisji) = 50 zł;
 • Dzienny kurs rozliczeniowy dla poszczególnych serii kontraktów terminowych został wyznaczony na następujących poziomach:
  • Seria 1 = 155 zł
  • Seria 2 = 160 zł
  • Seria 3 = 165 zł
krok pierwszy obliczamy teoretyczn warto prawa poboru
Krok pierwszy: obliczamy teoretyczną wartość prawa poboru

Podstawiając do znanego nam wzoru, otrzymujemy:

Wartość 16,66 zł będzie wykorzystana w dalszej części do obliczenia nowego

skorygowanego kursu odniesienia oraz liczby akcji przypadających na jeden

kontrakt.

krok drugi liczba akcji przypadaj cych na jeden kontrakt
Krok drugi: Liczba akcji przypadających na jeden kontrakt

Aby wyznaczyć liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt terminowy, należy

przemnożyć dotychczasowy mnożnik* przez wyrażenie:

gdzie:

 • A – średni kurs akcji będących instrumentem bazowym dla kontraktu ważony wolumenem obrotu z ostatniego dnia, w którym były one notowane z prawem poboru;
 • S – teoretyczna wartość prawa poboru

*wartość mnożnika wynosi 100 lub 1000 , w zależności od instrumentu bazowego. Szczegóły na www.gpw.pl

wracamy do przyk adu
Wracamy do przykładu:

Podstawiamy dane do wzoru:

I otrzymujemy:

Zatem nowy mnożnik (liczba akcji przypadających na kontrakt)

wynosi: 100*1,12 = 112 akcji

krok trzeci kurs odniesienia
Krok trzeci: kurs odniesienia

Aby wyznaczyć nowy kurs odniesienia należy kurs kontraktu

terminowego pomniejszyć o teoretyczną wartość prawa poboru:

 • Seria 1 = 155 zł
 • Seria 2 = 160 zł
 • Seria 3 = 165 zł
 • Seria 1 po zmianie: 155 – 16,66 = 138,34 zł
 • Seria 2 po zmianie: 160 – 16,66 = 143,34 zł
 • Seria 3 po zmianie: 165 – 16,66 = 148,34 zł
uwaga
Uwaga!

Zaprezentowanych zmian nie dokonuje się jeżeli ostatni kurs akcji „z prawem poboru” jest niższy albo równy cenie emisyjnej akcji nowej emisji!

slide17

Informacja o zmianie liczby akcji przypadających na

jeden kontrakt oraz kursu odniesienia jest podawana

do wiadomości uczestników obrotu po sesji giełdowej

poprzedzającej sesję, od której obowiązują te zmiany.

gdzie szuka dodatkowych informacji o kontraktach terminowych
Gdzie szukać dodatkowych informacji o kontraktach terminowych?
 • Strona internetowa - www.gpw.pl, (instrumenty --> kontrakty terminowe):
  • „Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje spółek”;
  • Standardy kontraktów terminowych;
  • Informacje o seriach kontraktów w obrocie;
  • Wyniki sesji.
 • Informacje dostępne w domach maklerskich;
 • Szkolenia dotyczące kontraktów terminowych: www.gpw.pl