Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP WELKOM PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP WELKOM

BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP WELKOM

153 Views Download Presentation
Download Presentation

BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP WELKOM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP WELKOM Maandag 27 januari 2014 – 16.15 uur Bedrijfsrestaurant IW4

 2. AGENDA 16.15 – 16.30 Inloop 16.30 Welkom Geurt Valkenburg Doelstellingen Inventarisatielijst Vervolg project Vragenronde / Opmerkingen 17.15 Informeel samenzijn hapje/drankje

 3. WAAROM BUNDELING BHV??? Basisdoelstellingen van KVO-B zijn: SCHOON, VEILIG EN HEEL BHV valt dus onder de doelstelling: VEILIG ! Onder deze doelstelling vallen o.a.: - collectieve beveiliging - duidelijke straatnaamborden - 100% afdekking door aanwezige AED’s Na realisatie AED-afdekking 100% logische volgende stap: bundeling BHV

 4. WETENSWAARDIGHEDEN RONDOM BHV VOOR ALLE DUIDELIJKHEID HET VOLGENDE: - Wanneer is BHV verplicht? BHV is verplicht voor alle bedrijven met éénof meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Heeft u een eenmanszaak? Alleen als u écht helemaal alleen werkt, heeft u geen BHV nodig. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer (vakantiehulpen, bezoekers of klanten) dan moet BHV wel geregeld zijn. IN PRINCIPE IS DUS BHV VOOR ELKE ONDERNEMER VERPLICHT! - Boetes Houdt u er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro's.

 5. DOEL VAN BUNDELING BHV’ers PER BEDRIJVENTERREIN 1e Doel: - Mogelijkheid onderzoeken of ‘kleine’ ondernemers voor BHV mee kunnen ‘liften’ op de aanwezige BHV-organisatie van de buurman 2e Doel: - Bundeling verplichte herhalingscursussen - Gebundelde offerte contrôle alle aanwezige brandblusmiddelen per bedrijventerrein

 6. INVENTARISATIELIJST BHV - In de kleur rood de aangemelde geïnteresseerde ondernemers Niet allen konden helaas vanmiddag aanwezig zijn! De niet ingekleurde ondernemers waren wel geïnteresseerd tijdens de bijeenkomst van 03 oktober 2013. Hebben voor deze bijeenkomst niet gereageerd - Samenvatting inventarisatielijst: - 43 bedrijven geïnteresseerd - w.v. 40 met een BHV-organisatie - w.v. 3 zonder een BHV-organisatie - 215 werkzame BHV’ers

 7. INVENTARISATIELIJST BHV - Vervolg samenvatting inventarisatielijst: - 20 instanties voor herhaling - opleiding - ROCBB 12x - Bosman Opleidingen 3x - BHV.nl 2x Totaal V’daal 37 instanties! - Nedcon2x - Medical Life 2x - G4S 2x - Wincoop 1x - Kompas 1x - TBD 1x - 112BHV 1x - van Wincoop 1x - Ahrebo 1x - Arbo4all 1x - ZVE Opleidingen 1x - Kompas 1x - Medprevent 1x - Asphalia 1x - Vogels 1x - Boel 1x - Stibened 1x

 8. INVENTARISATIELIJST BHV - Vraag Bij volgende verspreiding inventarisatie ook emailadressen + tel. nummers? - Specifieke vragen via Geurt

 9. VERVOLG PROJECT - Verdere info via email (wel graag opvolging!) - Eenmaal per jaar een bijeenkomst BASIS: Dit is een gezamenlijk project: input van jullie is belangrijk! Stap I: - Overleg met besturen welke financiële bijdrage Actie: Geurt Stap II: - Inventariseren welke ondernemer met GEEN BHV mee kan ‘liften’ bij wie? Opstellen ‘afspraken overeenkomst’ Actie: Geurt

 10. VERVOLG PROJECT Stap III: - Groslijst maken van huidige aanbieders herhalings- opleidingscursussen Actie: Geurt - Uitgangspunt: eenaanbieder voor het gehele bedrijventerrein - Bij voorkeur een V’daalse onderneming - Organisatie via de cooperatieve vereniging Zijn er onder u welke absoluut niet willen wisselen van opleider? Stap IV: - Gebundelde offerte contrôle op alle brandblusmiddelen geïnteresseerde bedrijven - Na realisatie bundeling verplichte herhalingscursussen - Uitgangspunt: een aanbieder voor het gehele bedrijventerrein - Start na fabrieksvakantie 2014 - Geen bundeling op contrôle aanwezige brandmeldinstallaties!

 11. VRAGENRONDE / OPMERKINGEN FOTO OVERHANDIGEN RECENTE AED-KAART

 12. BIJEENKOMST BHV’ers HET AMBACHT / NIJVERKAMP AFSLUITING Maandag 27 januari 2014 – 17.15 uur Bedrijfsrestaurant IW4