slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
kitra-miranda

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar - PowerPoint PPT Presentation

111 Views
Download Presentation
Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suomen NavigaatioliittoFinlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 18.8 2004 kl 7.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 4-5 m/s. Mest god sikt. Missvisningen är 6 O om inte annat nämns i uppgiften.

 2. Uppg. 1. 6,0 Dlat Mlat= Utsegl.lat + = 59o36,0’N + = 59°92’N 2 2 Frånseglad ort är 59°36,0’N 024°07,5’O. Du är på väg till positionen 59°42,0’N 023°23,5’O. a) Beräkna med bestickräkning kurs och distans Utsegl.lat 59o 36,0’N Utsegl.lon 024o 07,5’O Insegl.lat 59° 42,0’N Insegl.lon 023o 23,5’O Dlat + 6,0’ N Dlon - 44,0’ V Tabell 2: m= 1,98 44,0 1,98 Dlon m Dep= = 22,22 M = Dep Dlat 22,22 6,0 = =3,703  N75°V = 285° Tabell1: Distans = 23 M Kurs = 285° Distans= 23 M

 3. Uppg. 2b. b) Rita in rutten i sjökorten. K=285° K=285°

 4. Uppg. 2 18.8.2004 kl. 09.00 är din position 5938,5’N 02331,0’O. Du planerar din rutt rakt till början av 13 m farleden som leder till Hangö. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? Ks=263° Fs=2,9kn HW 0655 3,0m MRs=4,0m LW 1314 0,4m MRn=2,4m Range = 2,6m (Neap) Tidsskillnad 2h After HW Fs(neap)=2,7kn Ks= 263o Kgv=295° Fög=10,6kn b) Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den sydvästliga vinden förorsakar en avdrift på 6? Dög=13,4M Fög=10,6kn Kgv= 295° A = (+)-6° K = 289o m =(+)-6o Km = 283o d = (+)-8o Kk = 275o c) ) När anländer du till 13 m farleden då din fart är 8 knop? Framme kl 10.16

 5. Uppg. 3 Bestickpunkten är 5948,0’N 02417,0’O. Havsfyren Porkkala pejlas 45 om babord klockan 11.05 och tvärs om babord klockan 11.35. Båtens kompasskurs är 041 och farten 6 knop. a) Vilken är din position klockan 11.35? Kk= 041o d =+ 2o Km= 043o m = + 6o K = 049o +360° sv = -90o B = 319o K=049° 3M B=319° 59o50,0’P 024°22,2’I BP Körtid = 30min Fart= 6kn Distans = 3,0M

 6. Uppg. 3 b) Du fortsätter din resa mot havsfyren Helsinki. Vilken är kompasskursen? K=067° K = 067o m =(+)-6o Km= 061o d =(+)-4° Kk = 057o

 7. Uppg. 4 Bestickpunkten är 5956,5’N 02446,0’O. Du styr kompasskurs 045 och farten är 6 knop. Klockan 12.45 pejlar du havsfyren Helsinki i bogvinkel 30 om styrbord och klockan 13.15 pejlar du den i dubbel bogvinkel om styrbord. Vilken är din position klockan 13.15? Kk = 045° d = + 3° Km= 048° m = + 6° K = 054° sv=+060° B = 114° K=054° BP B=114° 3M 59o58,2’P 024°50,0’I Körtid = 30min Fart= 6kn Distans = 3,0M

 8. Uppg. 5 Din bestickpunkt är 6000,0’N 02504,7’O. Då du korsar 11 m farleden, vars ensfyrar befinner sig väster om Eestiluoto, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 017. Reservkompassen visar kompasskurs 120. Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? d=Bm - Bk B = 026o m=( +)-6o Bm= 020o -Bk= 017o d = +3o B=026° BP

 9. Uppg. 6 Bestickpunkten är 6003,5’N 02527,0’O. Du pejlar med huvudkompassen havsfyrarna Kalbådagrund i kompassbäring 130 och Porvoon Majakka i kompassbäring 040. Du styr kompasskurs 049. a) Bestäm observerad position! Kalbådagrund Bk= 130° tf = +10° B = 140° Kk = 049o d = + 4o Km= 053o m = + 6o K = 059o B=050° Porvoo Bk= 040° tf = +10° B = 050° K=059° tf =+ 10° BP 60º 03,0’N 025º 29,5’O B=140°

 10. Vad menas med radarns räckvidd? Uppg.6b Horisonten jordytan D Med räckvidden menas det längsta avstånd på vilket radarn kan upptäcka ett visst föremål. Räckvidden är beroende av antennens och radarmålets höjd över vattenytan.

 11. Uppg. 7. a)Vad är vattendjupet i Hangö hamn 19.8.2004 klockan 08.10, då djupet enligt sjökortet är 2,4 meter? b) Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,5 meter? c) Kan vi avgå från hamnen klockan 14.29? HW 0810 2,8 m Djup enl. sjökort 2,4 m a. Djup 5,2 m Fartyget -2,5 m b. Marginal 2,7 m Hangö 19.8 kl 08.10 LW 1429 0,7 m Djup enl. sjökort 2,4 m Djup 3,1m Fartyg -2,5 m Marginal +0,6m c) Ja, vi kan avgå!

 12. Uppg. 8 Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel. Rätt Fel a) Havsbottnens form påverkar inte vågornas egenskaper. b) Regnskurar och snöfall syns bra på radarskärmen. c) Våghöjden anges i meter . d) Landbrisen uppträder vanligtvis på dagen.

 13. Uppg. 9 a)Vågorna har tre centrala egenskaper, vilka är de? b) Vad är EBL- och VRM- funktionerna på radarn? EBL är en elektronisk bäringslinje (mäter bäringar) VRM är en variabel avståndsring (mäter avstånd) c) På vilket sätt cirkulerar vinden i förhållande till högtryckets centrum på norra halvklotet? Medsols