vanhusty n vastuunkantajat kongressi helsinki 14 10 2011
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, Helsinki, 14.10.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, Helsinki, 14.10.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Musiikin tuottamisen vaikutuksia muistisairaan ihmisen puheen tuottoon Sari Laine musiikinohjaaja/ toimittaja Seija Pekkala FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, Helsinki, 14.10.2011. Tutkimuksen tavoite.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, Helsinki, 14.10.2011' - kirima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vanhusty n vastuunkantajat kongressi helsinki 14 10 2011
Musiikin tuottamisen vaikutuksia muistisairaan ihmisen puheen tuottoonSari Lainemusiikinohjaaja/ toimittaja Seija PekkalaFT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi, Helsinki, 14.10.2011

tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoite

On selvittää

 • Lisääntyykö keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavan ihmisen puheen määrä tämän musiikillisen menetelmän avulla?
 • Parantuuko puheen laatu tämän musiikillisen menetelmän avulla?
menetelm kuvas velt minen
Menetelmä = Kuvasäveltäminen
 • Säveltäjänä ”Tuija”, 57v, keskivaikea Alzheimerin tauti
 • 13 musiikkisessiota, säveltäminen pianolla
 • 2 johdatuskuvaa
 • 11 varsinaista kuvaa
 • Tähän tutkielmaan valittiin 3 sessiota: alusta, keskeltä ja lopusta
 • 2 vaihetta:
  • 1. kuvien katselu ja kysymyksiin vastaaminen
  • 2. kuvista säveltäminen ja kerronta (ei kysymyksiä)
valokuvat
Valokuvat
 • Omaelämänkerrallisten valokuvien katselu on yksi valokuvaterapian päämenetelmistä (Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry, 2011)
 • Visuaaliset symbolit ohittavat useat defenssimekanismit, jotka rajoittavat ihmisen suoraa yhteyttä voimakkaisiin tunteisiin, ajatuksiin ja muistoihin (Weiser, 2011)
 • Kuvat toimivat itseilmaisun ja viestinnän välineinä (Weiser, 2011)
 • Kuvilla voidaan synnyttää jatkuvuutta muistisairaan ihmisen minuuden ja maailman hahmottamisen tapaan (Semi, 2004)
 • Kuvat luovat turvallisuutta ja tuttuuden tunnetta (Semi, 2004)
kysymykset kuvan katselutilanteessa
Kysymykset kuvan katselutilanteessa
 • Kuka/Keitä tässä kuvassa on?
 • Mitä tässä kuvassa tapahtuu?
 • Milloin tämä kuva on otettu?
 • Missä tämä kuva on otettu?
 • Mitä kaikkea tässä kuvassa on?
musiikki
Musiikki
 • Virtaa ajassa ja on akustista energiaa (Lehtonen, 1989)
 • Musiikin avulla voidaan käsitellä kokemuksia, joita on mahdoton ilmaista sanallisesti (Lehtonen, 1989)
 • Äänen tai äänien yhdistelmät, erityisesti sävelkorkeus, voimakkuus ja äänen väri, aiheuttavat fyysisiä ja biokemiallisia tapahtumia ihmiskehossa (Skille & Wigram, 1996)
 • Musiikki vaikuttaa mm. sydämen lyöntien nopeuteen, verenpaineeseen ja solujen aineenvaihduntaan (Skille & Wigram, 1996)
musiikkisessio
Musiikkisessio
 • Instrumenttina piano
 • Alkulämmittely
 • Säveltäminen
 • Teosten läpikäyminen
kuvionuotit yst 2005
Kuvionuotit (Äystö, 2005)
 • Suomessa kehitetty merkintäjärjestelmä, jossa informaatio merkitään eri värien ja muotojen avulla
 • Soittajan havaitsemisen ja motorisen toiminnan suhde kehittyy
 • Soittaja oppii syy- ja seuraussuhteita
 • Soittajan neurokognitiot kehittyvät ja vaikuttavat samanaikaisesti myös älykkyyden ja neuropsykologisen toimintakyvyn kehittämiseen
analyysi
Analyysi
 • Lasketaan molemmissa tilanteissa
  • sanojen määrä
  • kaikkien ja merkityksellisten asiakokonaisuuksien (propositiot) määrä
  • toistojen määrä
yhteenveto tuloksista
Yhteenveto tuloksista

Musiikkitilanteissa

 • Sanojen määrän tuottaminen ei lisääntynyt
 • Tapahtuu enemmän merkityksellistä sanallista vuorovaikutusta kuin kuvien katselutilanteessa
 • Samojen asioiden toistaminen väheni
 • Puheen laatu parani huomattavasti
johtop t kset
Johtopäätökset
 • Tämä musiikillinen menetelmä lisää tämän henkilön puheen laatua huomattavasti
 • Menetelmässä käytetyt taidemuodot yhdessä saavat aikaan tämän vaikutuksen
 • Pilottitutkimus antaa aihetta laajempaan jatkotutkimukseen
viitteet
Viitteet
 • Äystö, S. (2004). Kuvionuotit neurokognitiivista musiikkiterapiaa ja musiikkipedagogiikkaa luomassa. Teoksessa Kaikkonen & Uusitalo, Soita mitä näet (s. 115-150). Jyväskylä: Gummerus.
 • Semi, T. (2004). Ihmetekoja kaapista löytyvillä aineksilla. Espoo: Opri ja Oleksi.
 • Lehtonen, K. (1989). Mitä musiikkiterapia on? Teoksessa Lehtonen (toim.) Musiikki terveyden edistäjänä (s. 12-20). Juva: WSOY.
 • Hanser, S. & Clair, A. (1996). Retrieving the Losses of Alzheimer´s Disease for Patients and Care-Givers with the Aid of Music. TeoksessaWigram, Saperston & West (toim.) The Art & Science of Music Therapy: A Handbook. Singapore. (s. 342-360). Singapore: Harwood Academic Publishers.
kiitokset
Kiitokset
 • ”Tuija” ja hänen perheensä
 • Helsingin Alzheimer-yhdistys
 • Risto Jukkola

FM, Musiikkiterapeutti, Eino Roiha -instituutti

 • Sibelius Akatemia
ad