PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ. TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ – GIÁO DỤC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Quỳnh Phụ, ngày 11 tháng 9 năm 2013. Phần thứ nhất CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kirestin-pollard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ

TẬP HUẤN

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÍ – GIÁO DỤC

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

Quỳnh Phụ, ngày 11 tháng 9 năm 2013


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

1, Chức năng của giáo viên chủ nhiệm:

 • Đảm bảo phối kết hợp các hoạt động GD trên lớp và GD ngoài giờ lên lớp;

 • Giáo dục;

 • Thực thi các nhiệm vụ giáo dục toàn diện;

 • Xây dựng lớp học thành một tập thể học sinh.

 • Nắm vững tình hình, đặc điểm, hoàn cảnh của mỗi học sinh;

 • Quản lí.

 • Tổ chức bộ máy quản lí lớp theo cơ cấu hợp lí và hoạt động có hiệu quả;

 • Chỉ đạo các hoạt động của lớp theo kế hoạch của nhà trường;

 • Đánh giá học sinh trong học kì, năm học...


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

1, Chức năng của giáo viên chủ nhiệm:

2, Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

 • Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch…

 • Tham gia công tác phổ cập;

 • Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn;

 • Thực hiện Điều lệ nhà trường, quyết định của hiệu trưởng..

 • GV bộ môn;

 • Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh..

 • Phối hợp với GVCN, GV khác, gia đình học sinh trong dạy học và giáo dục học sinh;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật

 • Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục….;

 • Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch;

 • Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, GV bộ môn, …;

 • Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh, đề nghị khen thưởng..;

 • Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với HT.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1, Tìm hiểu, phân loại học sinh

+ Về nội dung: GVCN phải hiểu rõ, đầy đủ, chính xác cả về lớp, nhóm, mỗi HS.

+ Về thời điểm:

+ Về các biện pháp:

+ Phân loại và theo dõi, quản lí học sinh về các mặt:

2, Lập các kế hoạch công tác chủ nhiệm

- Kế hoạch công tác tổng thể (toàn cấp);

- Kế hoạch công tác chủ nhiệm theo năm học;

- Kế hoạch công tác GV chủ nhiệm theo tháng, tuần;

- Kế hoạch công tác GV chủ nhiệm theo chủ đề.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1, Tìm hiểu, phân loại học sinh

2, Lập các kế hoạch công tác chủ nhiệm

3, Tổ chức mạng lưới tự quản trong xây dựng tập thể học sinh lớp học

- Tổ chức bộ máy tự quản của lớp;

- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ tự quản;

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tự quản;

- Giúp lớp trưởng và các đầu mối tổ chức hoạt động tập thể…

3.1. Bước chuẩn bị

3.2. Bước tiến hành

3.3. Tổ chức thể nghiệm, rèn luyện hình thành kỹ năng tự quản


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

Tư vấn là từ chỉ một hoạt động chuyên môn hoặc chỉ một nghề nghiệp chuyên giúp người khác có thể ra quyết định và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực sống cá nhân bằng những phương pháp nghiệp vụ chuyên môn.

* Một số dạng tư vấn thường sử dụng trong công tác GVCN lớp:

Tư vấn tâm lí: Là quá trình nhà tư vấn vận dụng những tri thức, phương pháp và kỹ thuật tâm lí học nhằm trợ giúp đối tượng được tư vấn nhận ra chính mình, từ đó tự thay đổi hành vi, thái độ, tự tái lập thế cân bằng tâm lí của bản thân ở trình độ cao hơn.

Tư vấn giáo dục: Là quá trình tư vấn mà nhà tư vấn sử dụng các phương pháp giáo dục nhằm can thiệp, phòng ngừa, hỗ trợ HS trong quá trình phát triển.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

Là kỹ năng hành động, là năng lực của nhà chuyên môn trợ giúp một cách có mục đích đối với người đang gặp những khó khăn tâm lí: thông qua sự chia sẻ, khích lệ, thấu cảm giúp họ hiểu và chấp nhận thực tế, khơi dậy nội lực bản thân để tự lực giải quyết vấn đề của mình

Tham vấn trong công tác chủ nhiệm chính là kỹ năng trợ giúp về mặt tâm lí của GVCN đối với HS có khó khăn tâm lí, nhằm giúp các em, tự nhận thức và đối mặt với vấn đề của mình, có thể vượt qua được những khó khăn đó


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

3, Vai trò của tư vấn trong trường học:

- Tạo ra những tác động mang tính định hướng giáo dục tới học sinh;

- Trợ giúp, là bạn đồng hành của các em (Về vướng mắc trong học tập, sinh hoạt; hướng nghiệp…;

- Giúp HS (tham vấn) lựa chọn cách xử lí đúng góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng của mình;

- Tạo ra môi trường thuận lợi, tích cực, thân thiện cho sự phát triển nhân cách của trẻ (theo định hướng, theo mục tiêu mà xã hội mong muốn).


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

3, Vai trò của tư vấn trong trường học:

4, Nhiệm vụ của GVCN trong tư vấn học đường:

- Phòng ngừa;

- Quan sát, phát hiện;

- Trị liệu;

- Hỗ trợ nguồn lực.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

3, Vai trò của tư vấn trong trường học:

4, Nhiệm vụ của GVCN trong tư vấn học đường:

5, Nội dung tư vấn học đường:T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

3, Vai trò của tư vấn trong trường học:

4, Nhiệm vụ của GVCN trong tư vấn học đường:

5, Nội dung tư vấn học đường:

6, Đối tượng cần tư vấn:

 • Trong công tác chủ nhiệm lớp chỉ có 1 mục tiêu tư vấn là hỗ trợ, trợ giúp học sinh cần tư vấn và những người là tác nhân gây ra những khó khăn cho các em, gây tổn thương, hoặc không biết cách làm việc với các em.

 • Có 2 đối tượng cần tư vấn là: HS khó khăn tâm lý cần tư vấn và đối tượng là tác nhân gây khó khăn tam lý cho HS cần tư vấn


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Tư vấn:

2, Tham vấn:

3, Vai trò của tư vấn trong trường học:

4, Nhiệm vụ của GVCN trong tư vấn học đường:

5, Nội dung tư vấn học đường:

6, Đối tượng cần tư vấn:

7, Lực lượng tham gia công tác tư vấn học đường:

- Các tổ chức, cá nhân tư vấn ngoài nhà trường;

- Các tổ chức, cá nhân tư vấn trong nhà trường.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Chức năng tư vấn của giáo viên chủ nhiệm lớp:

- Tư vấn, giáo dục và quản lí có mối quan hệ hữu cơ, mối quan hệ nhân quả;

- Tư vấn tốt sẽ giúp GVCN đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh.

2, Mục tiêu, nhiệm vụ tư vấn, đối tượng, phạm vi tư vấn cho HS của GVCN:

a, Mục tiêu


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Chức năng tư vấn của giáo viên chủ nhiệm lớp:

2, Mục tiêu, nhiệm vụ tư vấn, đối tượng, phạm vi tư vấn cho HS của GVCN:

b, Nhiệm vụ tư vấn

- Tham vấn cho những HS có khó khăn tâm lí, hoặc tham vấn nhóm;

- Gửi HS có biểu hiện bệnh tâm lí cho bộ phận tư vấn trong và ngoài trường;

- Tư vấn hỗ trợ, tìm kiếm các nguồn lực trợ giúp học sinh;

- Tư vấn giáo dục cho các cha mẹ học sinh, bạn bè có tác động không …;

- Tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi, hoạt động giáo dục…


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phấn thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Chức năng tư vấn của giáo viên chủ nhiệm lớp:

2, Mục tiêu, nhiệm vụ tư vấn, đối tượng, phạm vi tư vấn cho HS của GVCN:

c, Đối tượng tư vấn

- Học sinh cần tư vấn (cá nhân, nhóm, lớp);

- Những đối tượng liên quan tác động tiêu cực đến học sinh cần tư vấn, hoặc đang có vấn đề với học sinh đó.

d, Phạm vi tư vấn

- Với HS lớp chủ nhiệm: 6 nội dung tư vấn học đường do Bộ GD quy định 2005;

- Đối với những người “có vấn đề” với HS lớp chủ nhiệm.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

Phần thứ nhất

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CHỨC NĂNG

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

II. CÁC CÔNG VIỆC CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

III. TƯ VẤN VÀ THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG

1, Chức năng tư vấn của giáo viên chủ nhiệm lớp:

2, Mục tiêu, nhiệm vụ tư vấn, đối tượng, phạm vi tư vấn cho HS của GVCN:

3, Một số yêu cầu đạo đức nghề nghiệp trong tư vấn:

- Luôn đảm bảo tính khách quan trong tư vấn;

- Người tư vấn cần tránh các quan hệ nhiều tuyến với HSCTV;

- Người tư vấn cần tôn trọng HSCTV;

- Cần giữ bí mật thông tin trong tư vấn.


T p hu n gi o vi n ch nhi m v c ng t c t v n t m l gi o d c cho h c sinh trung h c

HỘP THƯ

taphuanctcnqp2013@gmail.com

MẬT KHẨU:

taphuanctcn