Att överleva en valrörelse - PowerPoint PPT Presentation

att verleva en valr relse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Att överleva en valrörelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Att överleva en valrörelse

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Att överleva en valrörelse
153 Views
Download Presentation

Att överleva en valrörelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Att överleva en valrörelse - strategi och taktik för att synas, nå fram och inte göra bort sig

 2. Vad är det för val vi står inför? 2014 ett förändringsval – inte bra för sittande regering

 3. EU-val är annorlunda • Lågt valdeltagande - ca 40% mot ca 80 % • Mer inslag av personval • Sämre förståelse för vad man röstar om • För eller emot EU • Utrymme för proteströster • Junilistan 2004, 14 % • Piratpartiet 2009, 7 %

 4. Svenska val handlar om… • Vård • Skola • Omsorg • Jobben • … undantagvis något annat som EU, miljö eller kärnkraft

 5. Väljarnas åsikter

 6. Kampen om opinionen utgörs av… • Kampen om dagordningen • Vad ska valet handla om? Jobben? Välfärden? Invandringen? • Kampen om gestaltningen • Hur står det till med skolan? Med de privata vårdbolagens vinster? Med integrationen? • Kampen om regeringsmakten • Kampen om mediebilden • Kampen om mobiliseringen Källa: Kampen om opinionen, SNS 2013

 7. Källa: Ipsos förtroendebarometer, februari 2014

 8. Några reflektioner till er som kandiderar Att agera i en valkampanj

 9. Bäst omvärldsanalys vinner • Omvärldskoll avgörande för framgångsrik kampanj • En bra kandidat hjälper väljaren att tolka samtiden • En bra analys är en kritisk analys • Dina två viktigaste frågor är: • Var möter mina frågor den allmänna debatten? • Var är mina hjärtfrågor relevanta för de väljare jag vill nå?

 10. Den som inte syns, finns inte • Fånga tillfället i flykten – när dina frågor debatteras • Relevans • Snabbhet • Tydlighet

 11. Less is more! • Bestäm dig för – max – tre budskap • Jobba in dem, om och om igen • Bestäm dig för vilka väjare du vänder dig till

 12. Med mottagaren i fokus • All kommunikation sker på mottagarens villkor • Vem talar jag till? • Vad är kunskapsnivån? Vilket språkbruk passar? • Vilken kanal pratar jag genom? • Budbäraren är budskapet • Vem är jag som talar? Vilka intressen representerar jag?

 13. Budskapshuset

 14. Hur ser er spelplan ut? • Alliansen innebär begränsningar… • …men i EP-valet är det fritt fram med profilkonkurrens • FP - ett parti i stort behov av att bredda sin profil för att ta fler rörliga mittenväljare, framför allt kvinnor i storstäderna • Många kvinno- och jämställdhetsfrågor har potential att plötsligt bli stora

 15. Allt du säger i en kampanj… • I kampanjens hetta är det lätt att trampa fel och bli raljant • Se upp för sociala mediers olidliga lätthet • Bara för att motståndarna kan bestå av knäppgökar så ska vi inte håna dem • Väljarna har aldrig fel