kategorizace chr n n ch zem podle iucn a r zn zp soby managementu v n rodn ch parc ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích. František Urban. Managementové kategorie:. I. Přísná přírodní rezervace/oblast nedotčené (divoké) přírody: chráněné území, udržované převážně pro vědecké účely a ochranu původní přírody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kategorizace chr n n ch zem podle iucn a r zn zp soby managementu v n rodn ch parc ch

Kategorizace chráněných území podle IUCN a různé způsoby managementu v národních parcích

František Urban

managementov kategorie
Managementové kategorie:

I. Přísná přírodní rezervace/oblast nedotčené (divoké) přírody: chráněné území, udržované převážně pro vědecké účely a ochranu původní přírody.

slide3
II. Národní park: chráněné území, udržované především pro ochranu ekosystémů a pro rekreaci.
slide4
III. Přírodní památka: chráněné území, zřízené převážně pro ochranu specifických přírodních jevů.
slide5
IV. Území pro management stanovišť/druhů: chráněná území, zřizovaná převážně pro účely ochrany, prováděné cestou managementových zásahů.
slide6
V. Chráněná krajina/mořské území: chráněné území, zřízené převážně pro ochranu krajiny/mořského území a pro rekreaci.
slide7
VI. Řízené chráněné území pro přírodní zdroje: chráněné území, zřizované převážně pro trvale udržitelné využívání přírodních ekosystémů.
z vysv tlivek ke kategorizaci
Z vysvětlivek ke kategorizaci:
 • Systém IUCN pro klasifikaci chráněných území rozlišuje šest managementových kategorií. Rozumí se samo sebou, že tyto kategorie jsou hodnotné samy o sobě. Číslování od I. do VI. nevyjadřuje žádnou hierarchii.
 • Přiřazení území k jednotlivým kategoriím neodráží hodnocení efektivity managementu
slide9
Definice jednotlivých kategorií by se měly používat jako vodítko při rozhodování o cílech managementu, avšak konečná kategorizace by měla být výsledkem definování stavu území z hlediska jeho ochrany. Přednost má ochrana, teprve poté následuje kategorizace.
slide10
Všechny kategorie jsou důležité. Pořadové číslo, přiřazené jednotlivým kategoriím, není odrazem jejich významu: pro ochranu a trvale udržitelný rozvoj jsou zapotřebí všechny kategorie.
slide11
V tomto pojetí, systém kategorizace tak jak byl zveřejněn v r. 1994, byl zamýšlen spíše jako indikativní než předepisující.
definice np podle iucn
Definice NP podle IUCN:
 • Národní park jechráněné území udržované především pro ochranu ekosystémů a pro rekreaci.
posl n m n rodn ho parku je m j
Posláním národního parku je m.j.:
 • uchovat v co nejpřírodnějším možném stavu reprezentativní příklady fyzicko-geografických regionů, biotických společenstev, genetických zdrojů a druhů pro zajištění ekologické stability a rozmanitosti
 • brát trvalý ohled na ekologické, geomorfologické, duchovní nebo estetické atributy, které vedly k vyhlášení území
 • brát v úvahu potřeby místního obyvatelstva včetně využívání zdrojů jejich živobytí do té míry, pokud nepůsobí škodlivě na cíle managementu
definice chr n n ho zem podle iucn alm ria 2007
Definice chráněného území podle IUCN (Alméria 2007):
 • Zvláště vymezené území určené a spravované s cílem chránit přírodu a udržet přidružené ekosystémové služby a kulturní hodnoty prostřednictvím zákonných a dalších účinných prostředků.
n kter nov navrhovan definice z sad wcpa alm ria 2007
Některé nově navrhované definice zásad (WCPA Alméria 2007):
 • IUCN uznává jako chráněná území jen taková místa, kde hlavním cílem činnosti je ochrana přírody. Soubor chráněných území zahrnuje i mnoho takových území, která plní i další cíle, ale kde v případě konfliktu zájmů má ochrana přírody přednost.
slide16
Kategorizace se odvozuje z cílů: tj. výběr kategorie by měl vycházet z cílů managementu v jednotlivých chráněných územích.
slide17
Není účelem kategorizace vytvářet hierarchii. Všechny kategorie jsou ochranářské, ale cíle by měly být vybírány s ohledem na místní situaci.
slide18
Výběr managementové kategorie je nezávislý na způsobu správy chráněného území: tj. kterákoliv kategorie může být přiřazena jakémukoliv typu chráněného území a naopak.
 • Kategorie může být změněna jestliže se ukáže, že cíle managementu se neshodují cíli kategorie.