Download
delta del llobregat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delta del Llobregat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delta del Llobregat

Delta del Llobregat

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Delta del Llobregat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delta del Llobregat Optativa de 4t d’ESO

 2. índex • Què és un parc natural? • Diferència entre parc natural i parc nacional. • Situació geogràfica. • Mapa :situació geogràfica. • Com arribar al parc? • Història del parc. • Característiques del delta. • Fotografia de la desembocadura. • Natura (+2) • Vegetació.

 3. índex • Fauna. • Educació ambiental. • ZONES HUMIDES - CORREDOR D’AUS. • EL PARC LITORAL. • Reserva natural parcial de la Ricarda - Ca l'Arana. • Reserva natural parcial del Remolar – Filipines. • Curiositats. • CLIMA. • Entrada al parc.

 4. Quèés un parc natural? • Un Parc Natural és un espai reserva de territori amb un cert nivell de protecció legal davant l'acció de l'home. L'objectiu dels Parcs Naturals és compatibilitzar les activitats humanes amb la protecció del medi i del paisatge. Paradoxalment, els Parcs Naturals estan ordenats i antropitzats, i dins els seus límits podem trobar diverses activitats i equipaments urbans i industrials. Els Parcs Naturals poden ser marítims o terrestres i poden estar situats en qualsevol espai geogràfic.

 5. Diferència entre parc natural i parc nacional • Podem dir, que tots dos es dediquen a la conservació d'espècies naturals (plantes i animals), així com els valors naturals per a la seva conservació. No obstant això, els parcs nacionals, estan menys transformats per la mà de l'home, si és possible, i són d'interès reconegut per a tota la nació. Per la seva banda, els parcs naturals, són gestionats per les comunitats autònomes.

 6. Situaciógeogràfica • Els espais naturals del delta del Llobregat són una xarxa d’espais protegits que pertanyen als municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat Estan situats al costat de camps de conreu, envoltats d'algunes de les infraestructures més importants del país i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. El delta del Llobregat està format per una extensa plana que ocupa 98 km2 entre el massís del Garraf i Montjuïc, i el congost de Sant Andreu de la Barca al nord. Té una forma arrodonida, és el segon delta més extens de Catalunya i està considerat d'importància internacional per la Unió Europea. Es tracta del segon delta en extensió de Catalunya, situat geogràficament al centre de la costa catalana, entre els 41 º 16 'i 41 º 25' latitud N i els 1 º 58 'a 22 º 10' longitud E. • És distribueix en dues comarques: el Baix Llobregat i el Barcelonès.

 7. Com arribar al parc? • Per arribar al parc el més senzill es anar-hi en cotxe en els horaris indicats pel parc, amb el transport públic tens que caminar força. És aconsellable anar en cotxe o taxi. • També hi ha recorreguts per anar en bicicleta.

 8. Històriadel parc • El parc va ser decladat Parc Natural al 1998 i está situat a la comarca del Baix Llobregat. • El delta del Llobregat és va començar a formar fa apróximadament18.000 anys, però només en fa uns 2.300 que el nivell del mar és va estabilitzar i es va iniciar la formació del delta actual, que pateix contínues transformacions, determinades pel difícil equilibri entre el mar i la terra i per les variacions del riu.

 9. Característiques del delta • El delta actual és un espai transformat per l’acció humana. Les diferents etapes han deixat empremta sobre el territori, que s’ha convertit en un mosaic de paisatges: espais naturals, conreus, zones urbanes, industrials i de serveis, xarxa viària i ferroviària, i infraestructures com el Port i l’Aeroport. • Els espais naturals del delta del Llobregat són una de les zones més importants de Catalunya quant a l’educació ambiental i la recerca. No hi ha cap gran metròpolis a la Mediterrània que gaudeixi d’uns aiguamolls d’importància internacional a les seves portes.

 10. Natura • De natura hi ha 360 tipus d’espècies d’aus (aquesta xifra és una de les més altes d’espècies vistes a la Península Ibèrica) , 29 espècies de mamífers, 13 espècies de rèptils, 4 espècies de amfibis, 17 espècies de peixos, més de 700 espècies de plantes vasculars, i més de 200 espècies de fongs. • El delta del Llobregat acull un mosaic de paisatges de gran interès natural. Hi predominen les zones humides, amb els estanys i les maresmes; però també les pinedes litorals, els conreus, la platja, el riu i el mar. • El Delta és una de les tres zones humides més importants de Catalunya. Els estanys són l’element característic del paisatge deltaic i tenen un interès científic molt elevat. • Les àrees protegides del delta del Llobregat tenen gairebé sis quilòmetres de zona litoral.

 11. Natura • El delta del Llobregat té hàbitats i espècies de flora protegits per les directives europees. Els espais protegits allotgen 20 hàbitats naturals d’interès comunitari europeu, dels quals 3 estan declarats d’interès prioritari amb l'objectiu de conservar-los • Elshàbitatsd’interèsprioritarisón: • Les llacunescostaneresambvegetacióhidròfila • Les dunesambboscos de pi pinyer • Les torberescalcàriesambmansega (Cladiumnmariscus)

 12. Vegetació • La vegetació del delta del Llobregat destaca per la diversitat de les comunitats vegetals que acull i per la raresa d’algunes de les espècies més emblemàtiques que hi trobem. La barreja d’aigües dolces i salades, els terrenys sorrencs i argilosos, la inundació ocasional o permanent són factors que expliquen la diversitat i la singularitat de la vegetació deltaica.

 13. fauna • Hi destaquen importants poblacions nidificants de camesllargues, corriols camanegres, corriols petits i cabussets. També hi nidifiquen altres espècies de distribució molt restringida a Catalunya, amb una o dues úniques zones de cria al país, com el bec d’alena, la perdiu de mar, el xatrac menut i l’ànec blanc. Les poblacions d’ocells hivernants també són de gran interès, en sobresurten els anàtids de diferents espècies.El delta del Llobregat acull regularment 3 de les 15 espècies en perill crític d’extinció a Espanya: el bitó, la baldriga balear i l’àliga pescadora. D'aquestes 15 espècies, 7 més hi han estat citades o hi són presents en migració. A més de les espècies en perill crític, s'hi poden trobar tàxons en perill, vulnerables i quasi amenaçats.

 14. Educació ambiental • Des de fa molts anys, ajuntaments, entitats i empreses han desenvolupat programes d’educació ambiental al Delta del Llobregat. • Per garantir la gestió i la protecció dels espais naturals del delta del Llobregat, el maig de 2005 es va crear el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Aquests el formen i financen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat.El Consorci intervé en els espais de protecció especial del Delta del Llobregat. Actua com a entitat autònoma per delegació de les administracions que el formen, i executa els acords presos per a la gestió i la conservació dels espais naturals • Al barri de Sant Cosme ( el Prat) a 20 minuts a peu de la platja del Prat, está situat l’esplai, que es educació ambiental.

 15. ZONES HUMIDES CORREDOR D’AUS El Delta del Llobregat és punt de pas de les aus en la seva migració cap a Àfrica. Entre l'Empordà i el delta de l'Ebre es poden observar nombrosos ocells, entre ells diferents espècies d'ànecs com el corriol pantinegro, típic de l'ambient de platja, o molts grups de limícoles. • El Prat té una gran part d'aquests espais, com és la RicardaMagarola, Cal Tet-Ca l'Arana i el nou límit del riu, amb punts d'informació i centres de visitants.

 16. EL PARC LITORAL • La platja del Prat conserva el paisatge natural que s'ha perdut en la majoria del litoral català a causa de la construcció incontrolada. Al front marítim, hi ha una pineda litoral, amb un valor extraordinari, que és un àmbit d'importància internacional, precisament per la seva preservació. En aquest espai s'ubicarà el Parc Litoral. • El delta del Llobregat constitueix el tercer sistema d'aiguamolls de Catalunya, conjuntament amb el delta de l'Ebre i els "aiguamolls de l'Empordà". • Els diferents estanys es troben concentrats en dues reserves naturals parcials: les de la Ricarda - Ca l'Arana i el Remolar-Filipines, situades a esquerra i dreta de l'aeroport del Prat. Ambdues es poden visitar durant tot l'any.

 17. Reserva natural parcial de la Ricarda - Ca l'Arana • Aquesta reserva comprèn dues finques de propietat particular (les que li donen nom, precisament), i per tant l'accés a ella està restringit. Malgrat això, la zona on s'ubica és ideal per a una sortida amb bicicleta, ja que el terreny és molt pla i obert, amb camins indicats que permeten aturar-se en diferents llocs d'interès i observar la fauna avícola.Un bon lloc des d'on observar la reserva és la platja. Allà trobarem l'estany de la Ricarda, allargat i perpendicular a la costa, format com una via secundari respecte a la llera principal del riu. Aquest estany té dues més al costat: l'estany de l'Illa, dessecat fa més de 25 anys, i el de Magarola.

 18. Reserva natural parcial del Remolar - Filipines • Aquesta reserva té l'accés regulat i, de fet, s'hi accedeix a través d'un centre d'informació situat al quilòmetre 11 de l'autovia de Castelldefels (C-31). Com a lloc preparat per a visites, disposa d'itineraris marcats i llocs ornitològics de guaita, està habilitat per a la visita de persones amb discapacitat i compta amb un horari extens d'obertura tant en dies feiners com en caps de setmana.A la reserva trobarem una enorme quantitat d'espècies vegetals i també una nodrida fauna invertebrada i vertebrada. La flora és molt característica: el canyís, la canya, el jonc marí i la salicòrnia comuna.La reserva es pot dividir en dues parts: d'una banda, la dels estanys, sempre inundats, on destaca l'estany del Remolar, amb els seus braços: el canal de la Vidala i la Vidaleta. De l'altra, les maresmes, les anomenades Filipines, que originàriament arribaven a l'espai actual de l'autovia de Castelldefels. Les maresmes són fortament inundables en època de pluges, però generalment seques a l'estiu.

 19. Curiositats • De la visita al Delta destaca, al marge del descobriment d'un paisatge desconegut a pocs quilòmetres de la concentració urbana, l'observació ornitològica: així, trobem ocells de maresma baixa, com els territs, els xanquers, la gamba roja comú o la fredeluga, amb la seva característica cresta al cap, i ocells del canyissar, com les garsetes i l'esparver (el rapinyaire típic de la maresma), a més d'ànecs collverds, agrons o martinets.La varietat i importància d'aquesta concentració d'ocells ha fet que a les reserves del delta del Llobregat s'organitzin, el primer cap de setmana d'octubre, diferents activitats dins del Dia Mundial dels Ocells. • La característica fisiogràfica fonamental és la seva extrema horitzontalitat ( 0,1 de pendent ).

 20. CLIMA • El Prat té clima mediterrani, amb estius càlids i hiverns temperats i relativament humits.La temperatura mitjana anual és de 15,6 ° C. La de les màximes és de 19,8 ° C i la de les mínimes de 11,3 ° C. La mitjana de precipitació anual és de 628 litres per metre quadrat, encara que la quantitat varia notablement d'un any a un altre. Les precipitacions mostren dos mínims (febrer i juliol) i dos màxims (maig i octubre). En molt poques ocasions, ha nevat, i quan ho ha fet, ha estat durant un període petit. L'última vegada que va nevar va ser el dia 8 de març de 2010, fent-ho durant tot el dia, sent la major nevada a 25 anys.

 21. Entrada al parc • Els espais naturals del delta del Llobregat s’han condicionat per atendre el públic, que pot seguir diversos itineraris equipats amb aguaits i torres mirador per a l’observació de la fauna, la vegetació i el paisatge.Tots els espais són de visita lliure i gratuïta.