slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pretpostavka odraslih: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pretpostavka odraslih:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Pretpostavka odraslih: - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Pretpostavka odraslih:. Deca su rezilijentna (otporna) na traumatska iskustva. Netačna. Deca se trajno menjaju u odgovoru na traumatska iskustva. Njihova razvojna putanja se prekida i nastavlja drugim putem, obeleženim traumaskim iskustvom. ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pretpostavka odraslih:' - kiral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pretpostavka odraslih:

Deca su rezilijentna (otporna) na traumatska iskustva

Netačna

Deca se trajno menjaju u odgovoru na traumatska iskustva

Njihova razvojna putanja se prekida i nastavlja drugim putem, obeleženim traumaskim iskustvom

zlostavljanje i zanemarivanje dece
Zlostavljanje i zanemarivanje dece

Zloupotreba dece obuhvata sve delatnosti čoveka (činjenje ili nečinjenje) ili okolnosti koje je stvorio i/ili koje toleriše čovek a koje koče ili onemogućavaju razvoj urođenih potencijala deteta.

David Gil (1981)

slide4

Zlostavljanje i zanemarivanje dece

Izostanak aktivnosti (propust, nečinjenje) ili vršenje aktivnosti (od strane roditelja) koji se procenjuju kao neprikladne ili štetne za dete, shodno postojećim društvenim vrednostima i zanju stručnjaka.

Garbarino & Gilliam (1983)

slide5

Zlostavljanje i zanemarivanje dece

Zloupotrebu dece sačinjava sve ono što pojedinci, institucije ili procesi čine ili ne čine, a što direktno utiče, a što direktno ili indirektno škodi deci ili oštećuje njihove izglede za bezbedan i zdrav razvoj ka odraslom dobu.

Nacionalni komitet V. Britanije za zaštitu dece (1996)

vrste zloupotrebe dece
Vrste zloupotrebe dece

Fizičko zlostavljanje (Kempe i sar. 1962)

Seksualna zloupotreba (Finkelhor, 1979)

Psihološko (emocionalno) zlostavljanje (Garbarino i Gilliam, 1980)

Zanemarivanje (Iwaniec i sar. 1983)

zloupotreba dece u odnosu na mesto de avanja
Zloupotreba dece u odnosu na mesto dešavanja
 • Unutar porodice (70-90 %)
 • Izvan porodice
   • U institucijama (školama)
   • Na ulici (ispred škola)
   • U ratnim zonama
faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja
Faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja:
 • Karakteristike deteta
 • Dete ima probleme u funkcionisanju

2. Težina zlostavljanja/zanemarivanja

 • Postupci odraslog izlažu dete oštećenju ili gubitku telesne funkcije i nanete povrede zahtevaju lečenje
 • Detetu se pruža medicinski tretman tek u kritičnim stanjima
 • Odrasli seksualno iskorišćavaju dete

3. Hronicitet: učestalost, trajanje i da li se zlostavljanje aktuelno odvija

 • Dete je u stalnom kontaktu sa osobom koja ga zlostavlja
faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja1
Faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja:

4. Karakteristike roditelja, staratelja, vaspitača, nastavnika

 • Emocionalne, mentalne ili fizičke sposobnosti osoba koje brinu o detetu
 • Podaci o ranijem ispoljenom nasilju ili nanošenju povrede drugima iz svoje okoline
 • Odraslog dete seksualno uzbuđuje
 • Osobe koje nisu u u stanju da zaštiti dete
 • Osobe iz okoline deteta koje odbijaju saradnju sa službama za zašitu dece
faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja2
Faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja:
 • Odnos roditelja, staratelja, roditelja, vaspitača, nastavnika prema detetu
 • Nedostatak osećajne vezanosti za dete (preterana surovost, izrazita hladnoća, ravnodušnost)
 • Odrasla osoba vrši direktan pritisak na dete, preti i ucenjuje ga da povuče prijavu ili porekne zlostavljanje
 • Nenasilna odrasla osoba ne veruje u razotkrivanje zloupotrebe, ljuti se na dete, podržava počinioca zlostavljanja
faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja3
Faktori visokog rizika od zlostavljanja i zanemarivanja:

6. Socijalni i ekonomski faktori kod roditelja, staratelja u porodici, vaspitača, nastavnika

 • Prisustvio brojnih teških životnih događaja (teška bolest, razvod, nezaposlenost, izbeglištvo, migracija)
 • Loša materijalna situacija, nezadovoljstvo nemotivisanost
 • Porodica je potpuno izolovana, bez porške šire porodice i prijatelja

7. Pristup počinioca zlostavljanja/zanemarivanja deteta i odgovornost za dete

 • “Osumnjičeni” počinilac ima neograničeni pristup detetu.
pokazatelji zlopupotrebe deteta
POKAZATELJI ZLOPUPOTREBE DETETA
 • Priča očevica – deteta ili odraslog
 • Ozleda sa neobjašnjivim istorijatom
 • Neverovatan ili promeljiv prikaz
 • Priča ne odgovara:
   • Uzrastu deteta
   • Razvojnom nivou
   • Stepenu ozleda
 • Navodno samonanošenje ozlede ili nanošenje od strane braće ili sestara
 • Neuobičajan zastoj u traženju medicinske pomoći u slučaju teže ozlede