Download
onderwijsmarkt lentiz dalton mavo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onderwijsmarkt Lentiz Dalton mavo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onderwijsmarkt Lentiz Dalton mavo

Onderwijsmarkt Lentiz Dalton mavo

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Onderwijsmarkt Lentiz Dalton mavo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OnderwijsmarktLentiz Dalton mavo

  2. Wat is de onderwijsmarkt? • Vele MBO opleidingenkomenvertellenwathunopleidingpreciesinhoudt. • Je kuntvragenstellenaan de voorlichters over de opleidingen.

  3. Voorwie? • Vooralleleerlingen van klas 3 en 4 en hunouders/verzorgers.

  4. Waarom? • Kennismaken met vervolgopleidingen • Leren oriënteren op vervolgopleidingen • Schrijf je in als je nognietweetwat je wilt!

  5. Wanneer? • Woensdag 11 januari van 19.00-21.30 • Erzijn 3 voorlichtingsrondes. • Je moet van tevoreninschrijven • Na inschrijvingwordterverwachtdat je komt.

  6. Nietgaan is eengemistekans want: • Je kuntdichtbij, in eenvertrouwdeomgeving, van vele MBO opleidingen op 1 avond heel veeltewetenkomen. • De ISW Havo 4 voorlichting is erook.

  7. Tenslotte • Uitersteinleverdatumstrookje is vrijdag 1 december. • Inleverenbij de administratie. • Vragen: galangsbijdecaanmevr. Berendse