Download
informatieavond vervolgkeuze mavo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatieavond vervolgkeuze Mavo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatieavond vervolgkeuze Mavo

Informatieavond vervolgkeuze Mavo

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Informatieavond vervolgkeuze Mavo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. InformatieavondvervolgkeuzeMavo Dinsdag 1 oktober 2013

 2. Voorstellen Gaby mentor Caecile afdelingsmanager Bram decaan

 3. Inhoud • Gesprekken met leerlingen • Rol van het decanaat • Doorstroomeisen en aanmelding MBO • Doorstroomeisen en aanmelding HAVO • Open dagenen meeloopdagen • Handige sites

 4. 1. Gesprekken met leerlingen Inventarisatie van het keuzeproces Route DNS Interesse Ondernomen Afspraken Overige informatie

 5. 2. Rol van het decanaat 2delijns decanaat Directe afspraak mogelijk Doelstelling LOB beleid: 1. We leren leerlingen hun eigen keuzeproces aan te sturen en ondersteunen ze in hun vervolgkeuze. 2. Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten (VSV)

 6. 2. Rol van het decanaat Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Door de kwalificatieplicht moeten meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo- diploma (niet niveau 1.) De overheid ziet dit niveau als minimumvereiste voor een goede participatie in de maatschappij. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

 7. 2. De rol van het decanaatDe twee routes

 8. 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO3.1 Doorstroomeisen MBO Bij doorstroom van VMBO-t naar een zelfde sector in het MBO worden geen nadere eisen gesteld. Bij doorstroom van VMBO-t naar een andere sector in het MBO worden alleen bij de sectoren Techniek en Economie aanvullende eisen gesteld.  Voor de sectoren Zorg en Welzijn en Landbouw gelden geen aanvullende eisen. Bij de sector Techniek is wiskunde of natuur- en scheikunde 1 (NASK1) verplicht. Bij de sector Economie is wiskunde of economie verplicht. Toelatingseisen kunnen veranderen. Is er al een studie in het vizier dan is het altijd aan te raden te informeren bij de desbetreffende opleiding. Voor opleidingen met aanvullende eisen geldt dit sowieso.

 9. 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO3.2 Aanmelding MBO Bij voorkeur voor 1 maart aanmelden Uiterlijke datum voor de meeste opleidingen: 15 april Aanmelden op de MBO school Opleidingen met selectie (denk aan sportopleidingen, muziekopleidingen en kunstopleidingen) Motivatie speelt een steeds belangrijkere rol tijdens de aanmelding Ten alle tijden geldt: Hoe eerder, hoe beter!

 10. 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO3.3 BOL / BBL • BOL: Beroeps Opleidende leerweg 4 dagen naar school en 1 dag werk Vanaf 18 jaar recht op studiefinanciering • BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg 4 dagen werken en 1 dag naar school Leerling heeft een baan Vaak in opleidingen die opleiden tot uitvoerend werk

 11. 3. Doorstroomeisen en aanmelding MBO3.4 Niveaus • Niveau 4 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden, anderen aansturen, doorstroom HBO • Niveau 3 Volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden • Niveau 2 Uitvoerende werkzaamheden

 12. 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVOOnder voorbehoud, nog in ontwikkeling4.1 Doorstroomeisen

 13. 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVOOnder voorbehoud, nog in ontwikkeling4.2 Aanmelding • Het advies van de afleverende school is positief. • Het gemiddelde van de schoolexamencijfers van de vakken waarin centraal examen gedaan wordt, is op het moment van opvragen 6,8. C. In de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag geen onvoldoende (< 5,5) voorkomen bij de gemiddelde schoolexamencijfers.

 14. 4. Doorstroomeisen en aanmelding HAVOOnder voorbehoud, nog in ontwikkeling4.2 Procedure • Een leerling is toelaatbaar en wordt aangenomen (mits hij/zij slaagt voor vmbo-t/mavo) als hij/zij voldoet aan toelatingseisen A, B én C. • Als een leerling slechts aan twee van de drie eisen voldoet, bepaalt de toelatingsvergadering van het CH4of de leerling toegelaten kan worden. Elke leerling krijgt de mogelijkheid om opnieuw, in de tweede ronde, bekeken te worden.

 15. 5. Open dagen en meeloopdagen5.1 Open dagen • Eerste indruk van de opleiding en school • Het verkrijgen van informatie • Open dagen vanaf half januari, begin februari • Medio november: Doorstroomwijzer

 16. 5. Open dagen en meeloopdagen5.2 Meeloopdagen • Eerlijker verhaal over de opleiding • Meer informatie over de inhoud van de opleiding • Geeft een goed beeld van het programma • Meeloopdagen zijn op afspraak, vaak via de site te regelen

 17. 5. Open dagen en meeloopdagen5.2 MBO scholen in de buurt

 18. 6. Handige sites • www.deopendagenkalender.nl • www.mbowijzer.nl • www.mbostart.nl • www.beroepeninbeeld.nl • www.schoolweb.nl

 19. Betrokkenen in het keuzeproces • Kiezen doe je niet alleen • Leerling • Ouders • School • Externe

 20. Bedankt voor uw aandacht