Download
luku ja tenttivihjeet 7 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luku- ja tenttivihjeet 7 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luku- ja tenttivihjeet 7

Luku- ja tenttivihjeet 7

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Luku- ja tenttivihjeet 7

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Luku- ja tenttivihjeet 7 Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos

  2. Luento 7, artikkelit • Paras materiaali tähän osioon ovat OPS-perusteet ja luentodiat.

  3. Luento 7 tenttikysymyksiä • Mikä on moraali- ja eettisen kasvatuksen rooli elämänkatsomustiedossa? Mihin niillä ET:ssä pyritään ja millaisia ovat aihealueen keskeisimmät kysymykset? • Mitä ovat eettisen ajattelun taidot ja miten niitä voi opettaa? • Esittele Lawrence Kohlbergin teoria moraalin kehityksestä ja arvioi sen merkitystä perusopetuksen elämänkatsomustiedon kannalta. •  Miten Lawrence Kohlbergin moraalinkehitysteoria näkyy ETnOPS-perusteissa? Esitä myös oma arviosi Kohlbergin teoriasta. • Esittele vähintään kaksi 2010-luvun Suomessa ET-opetuksen kannalta olennaista moraalikasvatuksen ongelmaa.