Luku 2 yritys
Download
1 / 9

Luku 2 - Yritys - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

Luku 2 - Yritys. Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: teknologinen tehokkuus, panosvaatimusjoukko (input-requirement set), tekninen rajasubstitituutiosuhde (MRTS), substituutiojousto, homoteettinen ja homogeeninen funktio, skaalatuotot, ekspansioura, transformaatiokäyrä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Luku 2 - Yritys' - Sophia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luku 2 yritys
Luku 2 - Yritys

 • Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä:

  • teknologinen tehokkuus, panosvaatimusjoukko (input-requirement set), tekninen rajasubstitituutiosuhde (MRTS), substituutiojousto, homoteettinen ja homogeeninen funktio, skaalatuotot, ekspansioura, transformaatiokäyrä

 • Miten yrityksen kustannusten minimointi ja voiton maksimointi liittyvät toisiinsa?

 • Mikä on kustannusfunktio ja Shephardin lemma?

 • Mitä ovat ja miten saadaan ehdolliset panoskysynnät (unconditional demand functions), entä tarjontafunktio (supply function) ja suorat panoskysynnät (unconditional demand functions)?

 • Mikä on voittofunktio (profit function) ja Hotellingin lemma?


Luku 3 yritys ja markkinat
Luku 3 – Yritys ja markkinat

 • Miten markkinoiden tarjontakäyrä saadaan yksittäisten yritysten tarjontakäyristä?

 • Mikä on tarjontakäyrän epäjatkuvuusongelma ja miten se on ratkaistavissa?

 • Miten negatiiviset ja positiiviset ulkoisvaikutukset vaikuttavat toimialan tarjontaan?

 • Miten marginaalinen yritys määrittää toimialan koon kilpailullisten markkinoiden tasapainossa?

 • Miten monopolin mahdollisuudet asettaa tuotteen hinta rajakustannusten yläpuolelle riippuu kysynnän hintajoustosta?

 • Mitä tarkoitetaan diskriminoivalla monopolilla?

 • Entä monopolistisella kilpailulla?


Luku 4 kuluttaja
Luku 4 – Kuluttaja

 • Mikä tarkoitetaan kulutusmahdollisuuksien joukolla?

 • Entä kun kirjoitetaan ”kori x paljastetusti preferoidaan koriin x’ nähden”?

 • Mikä on paljastettujen preferenssien heikko aksiooma?

 • Mitä aksioomia käytetään hyötyfunktion muodostamisessa?

 • Mitä ovat kompensoidut eli hicksiläiset kysynnät? Entä suorat eli marshallilaiset kysynnät? Miten ne ovat johdettavissa? Entä menofunktiofunktio ja epäsuorahyötyfunktio?

 • Mikä on Slutskyn yhtälö? Entä Royn identiteetti?

 • Entä ekvivalentti ja kompensoiva variaatio? Miten kuluttajan ylijäämä liittyy niihin?


Luku 5 kuluttaja ja markkinat
Luku 5 – Kuluttaja ja markkinat

 • Miten kuluttajan tulot on endogenisoitavissa?

 • Miten tulojen endogenisointi muuttaa kuluttajan maksimointiongelman?

 • Milloin kotitalous on hyödykkeen tarjoaja ja milloin sen on kuluttaja?

 • Miten tulojen endogenisointi muuttaa hyödykkeen hinnan muutoksen tulo- ja substituutiovaikutuksen tulkinnan?

 • Mitä ovat tarjontakäyrät ”offer curve” ja ”supply curve”? Miten ne liittyvät toisiinsa?

 • Miten hyödykkeet on aggregoitavissa? Entä kuluttajien kysynnät? Minkälaisia ongelmia aggregointiin liittyy?


Luku 6 yksinkertainen talous
Luku 6 – Yksinkertainen talous

 • Mitä tarkoitetaan nettotuotoksella? Entä teknologialla?

 • Millä aksioomilla tyypillisesti kuvataan käytettävissä olevaa teknologiaa?

 • Miten tuotanto ja kulutus yhdistyvät Robinson Crusoe taloudessa?

 • Miten tuotanto ja kulutus on eroteltavissa toisistaan? Voiko sen tehdä aina? Miksi/miksi ei?

 • Miten vaikutuksia talouden avaamisella on talouteen?


Luku 7 yleinen tasapainoteoria
Luku 7 – Yleinen tasapainoteoria

 • Mitä on allokaatio? Mitä eroa on kilpailullisella allokaatiolla ja kilpailullisella tasapainolla?

 • Mikä on ydin? Mitä ytimelle tapahtuu, kun talouden koko kasvaa? Miten ydin liittyy kilpailulliseen tasapainoon?

 • Miten tasapainohinnat on ratkaistavissa yleisen tasapainomallissa? Entä lopullinen allokaatio? Miten talouden resurssit liittyvät tarkasteluun?

 • Mikä on liikakysyntäfunktio? Miten se on johdettavissa?

 • Miten liikakysyntä liittyy tasapainotarkasteluun?

 • Mitä ominaisuuksia liikakysyntäfunktiolla on? (Walrasin laki!)

 • Miten hinnat on normalisoitavissa ratkaisua haettaessa?

 • Miten hinnat sopeutuvat tasapainoon (tâtonnement prosessi)?


Luku 8 ep varmuus ja riski
Luku 8 – Epävarmuus ja riski

 • Mitä tarkoitetaan käsitteillä ex ante jaex post?

 • Entä odotettu tulema, odotettu hyöty, riskiaversio, varmuusekvivalentti, riskipreemio?

 • Miten ne lasketaan kahden maailmantilan tapauksessa?

 • Mikä on von Neumann–Morgenstern-hyötyfunktio?

 • Minkälainen on riskiä karttavan, riskineutraalin ja riskiä hakevan hyötyfunktio?

 • Miten lasketaan henkilön absoluuttinen riskiaversio, entä suhteellinen?


Luku 9 hyvinvointi
Luku 9 – Hyvinvointi

 • Miten yksilöiden tasolta on johdettavissa yhteiskunnan tasolle eri sosiaalisten tilojen välinen preferenssijärjestys?

 • Mitä tarkoitetaan Arrowin mahdottomuusteoreemalla? Mihin aksioomiin se pohjautuu?

 • Mitä Arrowsin aksioomista voitaisiin lieventää? Ts. miten on löydettävissä yhteiskunnan tasolle hyvin käyttäytyvä sosiaalisten tilojen järjestys?

 • Minkälaisia ongelmia seuraavissa äänestysmenetelmissä on: äänienemmistö (plurality voting) ja de Borda -äänestys?

 • Mitä tarkoitetaan Pareto-parannuksella, ja -tehokkuudella? Entä potentiaalisella Pareto parannuksella?


Luku 10 strateginen k ytt ytyminen
Luku 10 – Strateginen käyttäytyminen

 • Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: toimet (actions), informaatiojoukko, strategia, simultaanisuus

 • Mikä on pelin ekstensiivinen muoto ja strateginen eli normaali muoto?

 • Mikä on dominoiva strategia? Entä dominoivien strategioiden tasapaino? Miten suljetaan pois dominoidut strategiat?

 • Mitä tarkoitetaan Nashin tasapainolla? Miten se etsitään?

 • Onko aina löydettävissä jokin em:sta tasapainoista? Voiko esiintyä useita? Entä miten Nash ja dominoivan strategian tasapaino liittyvät toisiinsa?

 • Mikä on vangin ongelma?

 • Miten oligopolin Cournot-Nash tasapaino on ratkaistavissa? Miten Bertrandin malli poikkeaa Cournot-mallista?