slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. Luku Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. Luku Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

4. Luku Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Suolahti 20.4.2010. 4. Luku Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Lähtökohtana toiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

4. Luku Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta ja moniammatillinen yhteistyöSuolahti20.4.2010

  2. 4. LukuErityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta • Lähtökohtana toiminnan yleiset tavoitteet ja sisällöt • Toiminnassa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet • Tuetaan oppilaan itsetunnon ja omatoimisuuden kehitystä, sekä sosiaalista kasvua ja itsenäistymistä • Kannustetaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen • Onnistumisen kokemuksen tärkeys myönteisen kasvun tukemiseksi • Tilojen, välineiden ja muiden toimintaedellytysten huomioiminen, yhteistyö vanhempien kanssa, toiminnan järjestämisen erityispiirteet

  3. Huomioitavaa • Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen (HOJKS) • Kouluavustajat siirtyvät erityisoppilaiden mukana aip-toimintaan • Taustalla moniammatillinen yhteistyö • Oppilaiden taustalla olevien vaikeuksien ymmärtäminen • Riittävä tiedonsiirto myös ohjaajille • Kaikenpuolinen turvallisuudesta huolehtiminen • Kasvun tukeminen omatoimisuutta edistäen –avustamisprosessin hallinta • Avustaja ei tee niitä asioita, jotka oppilas osaa itse ->flow • Avustaja ratkaisee mihin toimintaan erityisoppilas voi osallistua tuettuna • Tarvittaessa toimintaa eriytetään • Avustajilta vaaditaan laadukkaan toiminnan järjestämisessä aitoa kohtaamista, rauhallisuutta, kärsivällisyyttä, luovuutta…..

  4. Moniammatillinen yhteistyö iltapäivätoiminnassa • Yhteistyö paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla • Yhteistyö keskittyy ryhmän tai yksittäisen lapsen asioihin, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, palvelutason parantamiseen sekä kustannustehokkuuteen • Syntyy paikallisten tarpeiden pohjalta

  5. Moniammatillinen yhteistyö Opetushallitus Seurakunnat Rehtorit Päiväkodit Kuraattorit Psykologit Koordinaattorit Ohjaajat Ruokapalvelu Hallintokunnat Oppilashuolto Terveydenhoitajat Oppilaitokset Opettajat Erityisopettajat Muut Vanhemmat Järjestöt / Yhdistykset Työvoimatoimisto

  6. Moniammatillinen yhteistyö koulullanne • Kuinka monen tahon kanssa olette tehneet yhteistyötä? • Onko vielä joitakin muita yhteistyötahoja?

  7. Koulu • Rehtori, opettajat, erityisopettajat, oppilashuolto, terveydenhoitajat, kuraattorit, psykologit • toiminnan suunnittelu yhteistyössä koulun kanssa: - koulun järjestyssäännöt - tilat - muut yhteiset käytänteet - välineiden käyttö - oppilashuolto - tiedonkulku - oppilashuolto - säännölliset tapaamiset opettajien ja muun henkilöstön kanssa - koulukuljetukset - loma-ajat ja muu koulun toiminta

  8. Koti • Toiminnasta tiedottaminen • Lupa tiedon jakamiseen eri ammattilaisten välillä • Henkilökohtainen tiedonvaihto vanhempien ja ip-toiminnan ohjaajien kesken • Säännöllinen toiminnasta tiedottaminen • LUOTTAMUS TÄRKEÄÄ

  9. Ruokapalvelu Päiväkodit • Toiminnasta tiedottaminen • Tiedon jakaminen Hallintokunnat • Liikuntatoimi • Kulttuuritoimi • Kuvataidekoulu • Sosiaalitoimi

  10. Järjestöt ja yhdistykset • Seurakunnat • Oppilaitokset • Työvoimatoimisto • Opetushallitus • Muut - lähialueen muut toimintaryhmät - kunnan koordinaattori tai toiminnasta vastaava kunnan virkamies

  11. Yhteistyön toimivuus • Mitkä ovat toimivan yhteistyön edellytykset? • Kertokaa jokin esimerkki huonosti toimivasta yhteistyöstä ja sen vaikutuksista? • Miten yhteistyötä voidaan edistää?