Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kehittämisryhmä 18.8.2011 Eveliina Ojala PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kehittämisryhmä 18.8.2011 Eveliina Ojala

Kehittämisryhmä 18.8.2011 Eveliina Ojala

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Kehittämisryhmä 18.8.2011 Eveliina Ojala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kehittämisryhmä 18.8.2011 Eveliina Ojala

 2. Mitä uutta? http://henkoh.wikispaces.com/ http://www.facebook.com/pages/Opiskelijoiden-henkil%C3%B6kohtaisen-ohjauksen-kehitt%C3%A4misohjelma-PIRKO/148330288574550

 3. Mihin jäätiin? • 26.5 ryhmiteltiin yläotsikoita uraohjausmallien esittelyjen pohjalta – palataan tähän myöhemmin • Ohjaussuunnitelmat ja strategia • Henkilökohtainen ohjaus

 4. Henkilökohtainen ohjaus • Ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista (Jussi Onnismaa). • Henkilökohtaisessa ohjauksessa painopiste on ohjaustilanteen yksilöllisyydessä. • Yksilöllinen ohjaus mahdollistaa reflektioprosessin eli auttaa ohjattavaa näkemään yhteyden tekojensa ja itsensä välillä (Sinikka Ojanen). • Hyväksyvä ilmapiiri ja rohkaiseminen edesauttavat oman toiminnan tarkastelua ja reflektioprosessin käynnistymistä.

 5. Henkilökohtainen ohjauksen kysymyksiä • Perustutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen – onko alavalinta oikea? • Ammatillisen tutkinnon suorittaminen • Koulutusohjelmavalinta – mistä olen kiinnostunut? • Ammatilliset valinnaiset - mitä alani osaamista haluan kehittää? • Muut valinnaiset – tähtäänkö esim. yrittäjäksi vai kiinnostavatko alan lisä- tai jatko-opinnot? • Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat – entä jos teoriaopinnot eivät sujukaan? • Uusina haasteina: • Modulaariset opintojen suorittamismahdollisuudet – kuinka toteutetaan? • Miten työelämän haasteisiin vastataan joustavasti – onnistuuko työn ja opintojen vuorotteleminen? Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarve-käsitekartta http://www.mindomo.com/

 6. Miten edetään?-> Jakaantuminen pienryhmiin

 7. HOPS:nkehittäminen • Juha Laatu, Piia Pyhäniemi, Sirpa Salo-Saari, Jouni Tonteri, asiantuntijajäsenet? • Pilotoiohjausmallia (opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarve) opiskelijoiden henkilökohtaisessa ohjauksessa syksyn HOPS-keskustelujen yhteydessä. • Saatko jokaisen ryhmäsi opiskelijan tilanteesta kiinni (esimerkiksi millainen on opiskelijan motivaatio opintojen suhteen)? • Kaipaisitko apua opiskelijan tilanteen tunnistamisessa? Kuvaile tarkemmin millaista? Tee tarvittaessa itse lisäyksiä käsitekarttaan. • Pidä pilotoinnista päiväkirjaa, palautus 10.11 mennessä. • Koostakaa yhteisesti pilotoinnin pohjalta HOPS-lomake, jonka esittely: lokakuun kehittämisryhmässä • Output: opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen varhainen tunnistaminen

 8. Joustavat opintopolut PIRKOn sisällä • Hannele Nieminen, Outi Rantanen, Kirsi Sirkka, asiantuntijajäsenet? • Valitkaa syksyn orientaatiopäivässä esitellyistä vaihtoehdoista jokin uusi, pilotoitava polku, jonka toteuttamista testaatte/pohditte. Mitä polun toteutuminen vaatii? OPSO? PAIKO? PAO? • Koostakaa pilotoimastanne opintopolusta/-poluista käsitekartta, uimarata tms. • Palautus ja työn esittely: 1.12 kehittämisryhmässä • Output: OPSOn, PAIKOn ja PAOn yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen

 9. Ura- ja jatko-opintosuunnitelma • Maarit Marttila, Sirpa Vuolle, asiantuntijajäsenet? • Kootkaa atto-opinnoissa jne. tehtävät ura- ja jatko-opintosuunnittelua tukevat asiat yhteen. Asiantuntijajäsenet. Rakentakaa esim. janamainen esitys siitä, miten näiden asioiden tulisi edetä opiskelijan opinnoissa. • Palautus ja työn esittely: lokakuun kehittämisryhmässä • Output: Selkeästi etenevä urasuunnitelma opiskelijalle

 10. Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen kehittäminen 3. nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen Erilaisten opintopolkujen mahdollistaminen Ura- ja jatko-opintosuunnitelman kehittäminen OPSOn, PAIKOn ja PAOn yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen Atto ym. opinnoissa tehtävät, urasuunnittelua tukevat asiat yhteen HOPS/henkilökohtaistamissuunnitelmankehittäminen Testataan/pohditaan syksyn orientaatiopäivien mallien toimivuutta Opiskelijahallintojärjestelmän päivittäminen Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen Kooste toimivista käytännöistä HOPS-lomake Asioiden kokoaminen kronologisesti järkevästi eteneväksi kokonaisuudeksi Ohjauksen nykytila 2011 Henkilökohtaisen ohjauksen toimintamalli

 11. Aikataulu 18.8 klo 13 – 16 22.9 klo 13 – 16 (ryhmien itsenäiset tapaamiset?) Yksi yhteinen aika lokakuulle 10.11 mahdollinen koko päivän koulutus 1.12 klo 13 – 16 Yhteensä 15 tuntia

 12. Itsenäiselle työlle jäävä aika: Juha Laatu (21h) -> 6h Piia Pyhäniemi (21h) -> 6h Jouni Tonteri (24h) -> 9h Sirpa Vuolle (21h) -> 6h Sirpa Salo-Saari (38h) -> 23h Maarit Marttila (21h) -> 6h Kirsi Sirkka (38h) -> 23h Hannele Nieminen (~38h) -> 23h Outi Rantanen (~38h) -> 23h