Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și crearea soluțiilor efective priv...
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului. Chi ș in ă u – 27 mai 2011. Agenda. Descriere generală a companiei Primul Ingredient , analiza Al 2-lea Ingredient, mecanismul de luare a deciziilor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kimberly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chi in u 27 mai 2011

Utilizarea Informației Istoriilor de Credit pentru analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Chișinău – 27 mai 2011

Aldo Bruschi


Agenda
Agenda analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

 • Descriere generală a companiei

 • Primul Ingredient, analiza

 • Al 2-leaIngredient, mecanismul de luare a deciziilor

 • Al 3-leaIngredient,instrumentareaprocesului

 • ”Receta” noastră

Aldo Bruschi


Misiunea crif
Misiunea analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuiCRIF

Grupul CRIF (www.crif.com) este o companie de nivel mondial care susține și dezvoltă instituții financiare, afaceri și economia unei țări în general,într-un mod în care aceștia la sigur pot lua decizii în cunoștință de cauză

Grupul CRIF este unul din cele mai importante grupuri internaționale specializate în servicii aferente datelor despre credite, analiza informațiilor și altor servicii ce urmează a contribui la dezvoltare - cum ar fi acordarea împrumuturilor și oferirea soluțiilor decizionale

Aldo Bruschi


Opera iuni mondiale
Operațiuni mondiale analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

 • Centre tehnice în Italia, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA.

 • Centre decizionale și de analiza în Italia, Cehia, SUA

 • Birouri ale Istoriilor de Credit în Italia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Benin, Vietnam

 • Platforme ale Birourilor Istoriilor de Credit oferite în: Rusia, Maroc (pentru supraveghere Băncii Centrale), Bangladesh

 • Credit Bureau Scores create pentru: Italia, Cehia, Slovacia, Polonia, Grecia, Irlanda, Mexico, Republica Dominicană, Guatemala

Infrast. Și Solut.

Infrastructură

Soluții

Aldo Bruschi


Cre tere constant
Creștere Constantă analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

 • Creșterea constantă, chiar pe durata anilor crizei financiare, datorită unei strategii de lungă durată și calității muncii noastre

Aldo Bruschi


Factori cheie
Factori cheie analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

 • Mai mult de 1800clienți financiari în toată lumea

 • 12 Birouri ale Istoriilor de Credit în9 țări

 • Sute de milioane de calcule de scoring pe an în peste 20 țări

 • Europa& America Latină:

  • Peste 50“Structuri de Credit” instalate licențiate ale utilizatorului final

  • Inițierea oferirii serviciilor de software ce operează în ”Structurile de Credit” CRIF:

   • Utilizate de 400 bănci/instituții financiare

   • Cu 35.000 utilizatori înregistrați

 • SUA:

  • Clienți care au solicitat împrumut: 650+

  • Cereri pentru obținerea unui credit procesate în 2010: 74 MLN

Aldo Bruschi


Crif global decision management solutions
CRIF Global Decision Management Solutions analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Raportarea creditară & Informații alternative

 • Consumator& Comercial

  Consultanță & Analiză

 • Scoring a Biroului de Credit

 • Analiză și modele generale

 • Validare,Monitorizare & Evidență

  Software & Servicii

 • Management & Integrarea Datelor

 • Procesarea Deciziilor (BPM & BPO)

 • Business Intelligence (BI)

 • Suport Decizional (DSS)

Decision Management Solutions

From Turnkey … Full Custom ... Modular

Aldo Bruschi


Analiz i solu ii efective pentru management ul creditelor
Analiză și Soluții Efective analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuipentru Managementul Creditelor

Utilizarea măsurilor riscului de creditare, precum și a instrumentelor automatizate a proceselor de inițiere sunt ghidate de trei factori importanți:

Cererea

Oferta

Regulatorul

Obiective

Acțiuni

 • Selectarea creditelor cu valoare adăugată

 • Obiectivitate mai înaltă în evaluarea clientului/operațiunii

ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI OPERATIVE

 • Procese de recuperare/monitorizare mai eficiente

 • Introducereaunor instrumente de avertizare preventivă

REDUCEREA COSTURILOR RISCULUI

 • Introducerea unui procedeu de achitare bazat pe conceptul recompensei riscului

 • Stabilirea unei limite a riscului

REDUCEREA PREȚURILOR

Maximizarea profitului portofoliului și creșterea activelor

Aldo Bruschi


Prezicerile analizei
Prezicerile analizei analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Marketing

Colectare&

Recuperare

Fraudă

Biroul Istoriilor

de Credit

Comportamentl

Formular

Planificare

& Dezvoltare

Managementul

Portfoliului

Colectarea

Datoriilor

Procurare

Potentiality

Risk

Propensity

Attrition

Aldo Bruschi


De la utilizarea tradi ional a istoriilor de credit
De la utilizarea tradițională a istoriilor de credit analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului…

NECESITĂȚI

ETAPA

Inițierea Creditului

Controlul Riscului de Credit

Crearea strategiilor de underwriting

Atragerea clienților

Maximizareaprofitabilității clientului

Optimizarea strategiei de portfoliu

Managementul relațiilor cu clientul

Managementul

portfoliului

Creșterea sumelor colectate

Reducerea costurilor/timpuluide recuperare

Colectarea

Managementul

colectării

Estimare PD LGD EAD

Mapping / Benchmarking

IRBS

Basel II avansat

Cadrul Basel II

Aldo Bruschi


Studiu de caz exemplu
Studiu de caz analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului: Exemplu

La o rată istorică de respingere : 10%

Model cu CB Score

% din credite neperformanteidentificate: 27.1%

% trecute la extrabilanț identificate: 39.3

Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) larata de respingere de 10%

Model fără CB Score

% din credite neperformanteidentificate : 23.3%

% trecute la extrabilanț identificate : 32.1

Extrabilanț stabilit/Valoarea finanțată a atins (1%) larata de respingere de 15%

Aldo Bruschi


Spre noi frontiere
analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuispre noi frontiere

ETAPA

NECESITĂȚI

Estimarea duratei de restanță

Stabilirea prețurilor bazată pe risc

Asigurarea Ipotecară

Vînzarea împrumuturilor ipotecare

Accesibilitatea

Trecerea de la definiția ”restanței” Basel II la estimarea duratei acesteia

Stabilirea strategiei prețurilor în relație cu profilul de risc al clientului

Îmbunătățirea evaluării asigurării ipotecare

ControlulCalității portofoliului de credit

Estimarea accesibilității clientului

Instrumente

avansate bazate

pe datele Biroului

Istoriilor de Credit

Aldo Bruschi


Chi in u 27 mai 2011

Mecanism decizional pentru implementare eficientă analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Toate companiile trebuie să adopte decizii strategice(de ex., bazate pe careva reguli de afaceri, modele de scoring, etc.) în fiecare zi de activitate, și ….

Below cut-off?

What about

Debt / Income

ratio ?

Credit Bureau

score is good

enough?

 • Întreprinderile trebuie să fie capabile să creeze, să mențină și să îmbunătățească strategiile proprii de luare a deciziilor, indiferent de complexitatea acestora

 • Analiștii economici trebuie să fie capabili să creeze direct și să schimbe strategiile de luare a deciziilor fără a se baza pe angajații IT

Aldo Bruschi


Chi in u 27 mai 2011

Mecanism decizional pentru implementare eficientă analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

 • Companiile trebuiesă schimbe cît mai rapid unele logici de luare a deciziilor, și dacă această logică (reguli/modele…) sunt transpuse în aplicație, orice modificare devine o sarcină complexă ce necesită cunoștințe aprofundate în IT și care deseori rezultă în amânarea implementării

 • Strategiile/regulile de luare a deciziilor

 • e posibil să nu fie interconectateîntre diverse aplicații, acest lucru provocând un coșmar managerial la nivel de companie în orice moment cînd va fi necesar ca acestea să fie revizuite, verificate sau schimbate

Aldo Bruschi


Chi in u 27 mai 2011

Lanțul valoric:

 • Procurarea unei noi afaceriPrima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Inițiere poate contribui la selectarea persoanelor potrivite: reducereaProbabilității Restanțelorși îmbunătățirii calității portofoliului, minimizarea timpului și costurilor legate de procurarea unei noi afaceri, aplicarea politicilor decizionale standarde

PD /Stabilirea Rating-ului

Porcesul decizional

Scoring/politici de fraudă

Autorizarea tranzacțiilor

Termene & produse

Stabilirea prețurilor bazate pe risc

Condiții suplimentare

 • Managementul Clientului Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de Management a Conturilor, poate contribui la segmentareaportofoliului de clienți: reducerea expuneriila clienți ce prezintă un risc înalt,îmbunătățirea profitabilității și loialitățiipentru clienții “buni”

Indicatori de avertizare preventivă

Cross-sell / up sell

Condiții dinamice(revizuirea prețurilor, gajului,…)

Reducerea ratei restanțelor

PD / actualizarea rating - ului

Mgmt limitei creditului

 • Managementul colectării Prima strategie a mecanismului decizional integrată în Sistemul Dvs. de colectare poate contribui la segmentarea clienților restanțieriîn baza based unui score de colectare (devreme / tîrziu) și la luare unei decizii de colectare potrivite

Rate maxime de colectare

Acțiunile filialei

Mgmt centralizat: sunete, reminder

Plasarea către agenții de colectare

Estimare ECA (expected collected amount)

Vînzarea creditelor restante

Aldo Bruschi


Instrumentator pentru procesarea end to end
Instrumentator pentru procesarea analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului End-to-End

 • Generarea Contractelor

 • Fonduricătre Dealeri

 • Managementul gajului

 • Interfața modestă față de sistemul în sine

 • Completarea listelor de verificare și respectarea prevederilor

 • Documente de finalizare

 • Cine și ce a îndeplinit

 • Verificări cu ”patru ochi”

 • Calculele împrumuturilor “What-if”

 • Cereri, produse, gajuri multiple

 • Date privind acordurile

 • Informații despre clienți

 • Smart Down-sell, Up-sell, Cross-sell

 • Sumarul aplicațiilor pentru eficiența Underwriter - ului

 • Biroul Istoriilor de Credit și datele externe

 • Servicii Automatizate de Reglementare

 • Verificarea de fraude

Aldo Bruschi


Creat pentru schimbare
Creat pentru schimbare analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Fluxul de credite oferă Businessului& ITun set general de instrumente și concepte ce rezultă în simplificarea comunicării între acționari și reducerea timpului de acces a pieței către servicii.

Business

IT

ANALIZA

DESIGN

EVALUAREA

MONITORING

AUTOMATIZARE

Etapa

Engine & Front-End

Designer

Setul de instrumente

+ Business Intelligence

Aldo Bruschi


Implementarea procesului end to end
Implementarea procesului analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuiEnd to End

Application Form

Application Form

Colectarea datelor,

Core Banking, CRM, Information provider

Validarea datelor

Simulare

Informații pentru procurare

Clienți

Retail, ÎMM…

Scoring/Rating

Încheierea contractului

Rezervarea contului & a clientului

Mgt gajului

Decizia

Răspuns

Rambursare

Executarea strategiei

Aldo Bruschi


Cadrul de creditare crif
Cadrul de creditare analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuiCRIF

SITE … ASP … Business Process Outsourcing (BPO)

Decision Support Systems

(DSS)

19

Consulting

Business Intelligence

Analytics BusinessIntelligence

Business Information(BI)

Business Process Management(BPM)

DATA MANAGEMENT ACROSS ALL

Aldo Bruschi

19


Cadrul de creditare crif avanta je
Cadrul de creditare analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuiCRIF : avantaje

 • 20+ ani în Europași NA

 • Soluții decizionale configurabile:

  • Accesul și Integrarea datelor

  • Consolidarea datelor & atribute decizionale standarde

  • Procesarea Deciziilor & Fluxului de lucru

  • Tehnologii de Suport a Deciziilor

  • Instrumente Business Intelligence

 • Configurarea Utilizatorilor conform diferitor cerințelor desfășurată prin Module de Execuție

 • Personalizabile pe toata durată ciclului creditarîncepînd cu inițierea și pînă la colectarea datoriilor.

 • Baza de clienți Multi-industrie

 • Multi country

 • Multi Segment

 • Propria Documentare

 • Calitate

  • Condiții de test

  • RezultatevsStandarde

Aldo Bruschi

20


Cadrul de creditare crif beneficii
Cadrul de creditare analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul risculuiCRIF : beneficii

 • Procese automate pentrucrediteconsecvente

 • Vitezăsporită de răspunsla schimbările cererii, ofertei sau a reglementărilor

 • Îmbunătățirea calității creditelor

 • Accelerarea timpului pînă la ”Da” (răspunsul pozitiv) și timpului pînă la încasarea banilor.

 • Diferențierea managementului clientului față de o abordareholistică

 • Testarea unor noi strategii folosind simularea și alte caracteristici de implementare

 • Obținerea controlului și administrării operaționale

Obținerea eficienței atît în reducerea timpului cît și a costului simultan cu creșterea venitului

Aldo Bruschi

21


Mul umesc
Mulțumesc analizarea și crearea soluțiilor efective privind managementul riscului

Aldo Bruschi

a.bruschi@crif.com

Tel.: +39 335 7402321