czelad 30 pa dziernik 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Czeladź 30 październik 2012. Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami. Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r. Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012. Dochody i przychody: Plan: 106 193 441 zł Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 %

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami' - kieran-witt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przewidywane wykonanie bud etu na rok 2012
Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012
 • Dochody i przychody:

Plan: 106 193 441 zł

Wykonanie na 31.08.2012: 60 455 111 zł - 56,93 %

Wykonanie na 30.09.2012: 68 446 642 zł - 64,07 %

wykonanie dochod w bud etu stan na 31 08 2012
Wykonanie dochodów budżetustan na 31.08.2012
 • Dochody z majątku gminy – 6 543 273 zł; wykonanie 34,39 %

W tym dochody ze sprzedaży – 1 060 424 zł; wykonanie 10,08 %

 • Udziały w podatkach – 15 174 201 zł; wykonanie 56,29 %
 • Podatki i opłaty lokalne – 13 179 989 zł : wykonanie 63,35 %
 • Subwencje – 10 414 268 zł: wykonanie 75,81 %
 • Dochody jednostek budżetowych - 2 531 839 zł: wykonanie 55,95 %
 • Dotacje na zadania zlecone - 4 384 861 zł, wykonanie 67,29 %
 • Dotacje na zadania własne - 1 507 004 zł, wykonanie 75,50 %
przewidywane wykonanie bud etu na rok 20121
Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012
 • Wydatki i rozchody:

Plan: 106 193 441 zł

w tym rozchody – spłaty długów: 7 410 392 zł

Wykonanie na 31.08.2012: 58 681 044 zł - 55,26 %

w tym rozchody – spłaty długów: 4 942 538 – 66,70 %

Wykonanie na 30.09.2012: 66 701 067 zł - 62,44 %

w tym rozchody – spłaty długów: 5 425 976 – 73,22 %

wykonanie wydatk w bud etu stan na 31 08 2012
Wykonanie wydatków budżetustan na 31.08.2012
 • Gospodarka komunalna - wykonanie: 10 147 504 zł; 52,82 %

w tym dotacja na KZK GOP: 3 506 905 zł; 75 %

 • Edukacja – wykonanie: 17 643 629 zł; 68,26 %
  • W tym oświata: wykonanie: 12 789 843 zł; 68,13 %
  • W tym przedszkola: wykonanie: 4 853 786 zł; 68,60 %
 • Pomoc społeczna – wykonanie: 12 857 402 zł; 63,64 %
 • Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: 6 676 260 zł; 60,70 %
 • Sport i kultura – wykonanie: 2 963 888 zł; 60,57 %
zad u enie na rok 2012
Zadłużenie na rok 2012

Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł

Spłata rat i kredytów w 2012 r.- 7 410 392 zł

Obsługa długu w 2012 r. - 2 660 677 zł

Razem -10 071 049 zł

Spłata rat i kredytów na 31.08.2012 r. - 4 942 538 zł

Obsługa długu na 31.08.2012 r. – 1 513 700 zł

Razem – 6 456 238zł

Planowane zadłużenie na 31.12.2012 r. - 36 809 023 zł

slide10

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

slide11

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

slide12

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r.Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na 31.12.2011 r.

wykazy kredyt w i po yczek zaci gni tych w latach 2006 2011
Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011
 • Stan na 31.12.2011 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • Stan na 31.12.2010 r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • Stan na 31.12.2009 r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • Stan na 31.12.2008 r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • Stan na 31.12.2007 r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki
 • Stan na 31.12.2006 r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki
bie ca sytuacja finansowa miasta
Bieżąca sytuacja finansowa miasta
 • Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą 10 071 049 zł – 9,5 % budżetu miasta;
 • Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok.1 000 000 zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia;
 • Koszty korekt finansowych, nałożonych po kontrolach dokumentacji przetargowych projektów unijnych (GBŚ, trasy rowerowe, boisko treningowe) ok.900.000 zł
 • Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %);
 • Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013;
 • Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje 2006-2011 przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach 2006-2011dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących
 • Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty
bie ce dzia ania 1
Bieżące działania 1
 • Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych
 • „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” - 171 331 zł; okres realizacji: lata 2011-2013
 • „Czeladzka Liga Naukowa” projekt dla uczniów klas IV-VI – 395 090 zł; okres realizacji: lata 2012-2014
 • „Przedszkole moich marzeń” – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – 360 000 zł; okres realizacji: lata 2012-2014
 • „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS” – 931 180 zł; okres realizacji: lata 2012-2013
 • Projekt „Grundtvig” – kształcenie seniorów – 16 000 €; okres realizacji: lata 2012-2014
 • Projekt „Ecosystem and Habitatus” (Socrates Comenius) – 20 000€; okres realizacji: lata 2011-2013
 • Projekt „Students Online Safety-SOS” - 20 000€; okres realizacji: lata 2012-2014
 • Projekt „Otwarte ramiona” – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – 37 198 zł; okres realizacji: rok 2011
 • Projekt „Asystent Rodziny” – 32 177 zł; okres realizacji: rok 2012
 • Młodzieżowe Centrum Kariery – siedziba w Urzędzie Miasta, przy współpracy z OHP
 • Suma pozyskanych środków: ok. 2 157 000 zł
bie ce dzia ania 2
Bieżące działania 2
 • Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.:
 • zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (do 30.09.2012 – 13.496 zł; 2011 - 13.024 zł; 2010 - 23.302 zł; 2009 - 40.189 zł) oraz krajowych (do 30.09.2012 – 11.108 zł; 2011 - 20.599 zł; 2010 - 37.820 zł)
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – 22.059 zł, w 2010 – 29.344 zł, w 2009 – 28.751 zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – 22.873 zł, w 2010 – 43.495 zł, w 2009 – 35.232 zł)
 • efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok. 172 000 zł)

3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

bie ce dzia ania 3
Bieżące działania 3
 • Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.:
 • Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź
 • Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE)
 • Sprzedaż mieszkań komunalnych
 • Realizowanie programu wychodzenia z zadłużenia czynszowego dla najemców mieszkań komunalnych

5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.:

 • Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy
 • Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji
 • Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw
cel dostosowanie struktury zad u enia w celu spe nienia nowych wymog w
Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów

Art. 243 ustawy o finansach publicznych

 • określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku
 • Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczekz odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem
 • Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu
 • Na lata 2011-2013 wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF
indywidualny wska nik zad u enia z art 243 ustawy o finansach publicznych1
Indywidualny wskaźnik zadłużeniaz art. 243 ustawy o finansach publicznych
 • 2011 r.: 0,0830 >0,0594 niespełnia wskaźnika z art.243 upf
 • 2012 r.: 0,0997 > -0,0047 niespełnia wskaźnika z art.243 upf
 • 2013 r.: 0,0943 > 0,0440 niespełnia wskaźnika z art.243 upf
 • 2014 r. : 0,0969 <0,1003 spełnia wskaźnik z art.243 upf
slide33

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/484/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 „Prognoza długu Miasta Czeladź”

plan bud etu na 2013 r
Plan budżetu na 2013 r.

Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok

plan bud etu na 2013 r za o enia og lne
Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne
 • Unikać dalszego zadłużania miasta
 • Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów
 • Unikać deficytu
 • Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku
 • Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem
 • Racjonalizować wydatki bieżące
 • Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów